Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

CP-skolen

CP-skolen er et strukturert opplæringstilbud for tillitsvalgte i CP-foreningen. På denne siden samler vi alt skriftlig opplæringsmateriell og til en hver tid relevant informasjon for tillitsvalgte.

Opplæring for tillitsvalgte i fylkene

Er du ny som tillitsvalgt i 2024? Eller har du vært tillitsvalgt en stund, men ønsker oppfriskning?
Den 17. april arrangerte vi en opplæringskveld for tillitsvalgte i fylkeslagene. Her kan du se presentasjonene fra denne kvelden:
En introduksjon til CP-foreningen
Styrets arbeid
Den 24. april arrangerte vi et kurs om likepersonsarbeid i fylkeslagene.
Målgruppa var tillitsvalgte som planlegger og arrangerer aktiviteter i fylkeslagene. 
Her kan du lese presentasjonen fra denne kvelden:
Kurs i likepersonsarbeid i fylkene

Vi har også laget et informasjonshefte for tillitsvalgte i fylkene. 
Informasjonshefte til tillitsvalgte i fylkeslagene

Opplæring i nettsider og sosiale medier

Er du ny som nettansvarlig? Eller trenger du litt oppfrisking på hva som er de viktigste rutinene innen nettpublisering? Da tar du kontakt med charlotte@cp.no, slik at du får avtalt tid for opplæring.
Opplæringen vi foregå digitalt via Teams. 

Ulike manualer til dagens publiseringsløsning:


Økonomisk støtte til fylkeslagene 2024

Fylkeslagene får årlig støtte fra CP-foreningen sentralt.
Sentralstyret har vedtatt retningslinjer for fordeling av tilskudd den 14. februar.
Sentralstyret har vedtatt selve tildelingen den 25. april.
Utbetalingen vil skje innen utgangen av mai måned. Forutsetning for utbetaling er at alle sakspapirer fra årsmøtene er sendt inn, samt signert årsmøteprotokoll. 

Ny regnskapsrutine for bilag til bokføring.

Viktig beskjed til alle kasserere og ledere. Fra og med 2023
er det innført nye regnskapsrutiner for fylkeslagene når det gjelder innsending av bilag til sekretariatet
Les beskrivelsen av rutinen her


Tips til søknadskriving for fylkeslag

Den 12. desember 2023 ble det avholdt et opplæringskurs for tillitsvalgte i fylkene i støtteordningen/søknadsordningen Ekspress i Stiftelsen Dam. Dette er den mest utbredte måten for fylkeslag til å søke om støtte til lokale arrangementer og mindre prosjekter (opptil 40.000 kr).
Informasjon om Ekspress og søkertips (presentasjon fra kurset)
Et eksempel på søknadsskjemaet
Har du spørmål eller ønsker å søke, så ta kontakt med Anita på anita@cp.no

 

Opplæring i likepersonsarbeid

Helgen 24.-26. mars 2023 arrangerte vi en likepersonsamling for både nye og erfarne likepersoner i den nasjonale telefon- og kontaktordningen.
Presentasjonen fra dette kurset har vi lagt ut her

CP-foreningen har også egen informasjonsside der vi beskriver vårt likepersonarbeid.

Vi har også noen tipslister:
15 tips til hvordan dere kan arrangere et vellykket arrangement/likepersonarrangement
5 tips til hvordan du kan være en inkluderende møteleder/samtalegruppeleder

 

Hjelp og veiledning til fylkeslagene -Kontaktordningen 

Sekretariatet i CP-foreningen kan hjelpe dere som tillitsvalgte i fylkeslagene med en rekke praktiske oppgaver. I tillegg er har vi opprettet en kontaktordning. Det vil si at alle fylkeslag har en egen kontaktperson i sekretariatet som kan gi dere støtte og veiledning. Vi har laget et notat som beskriver hvilke oppgaver sekretariatet kan hjelpe med. 
Kontaktordningen (sist oppdatert 27.10.20)

 

Ulike oppgaver i styret - ulike veiledere

Vi har også utviklet ulike veiledere, som tar for seg mer spesifikke oppgaver som tillitsvalgt eller i tillitsvalgt-arbeidet:
Veileder for sekretær 
Veileder for valgkomiteen i fylkeslagene
Veileder for kasserer
Oversikt over mulige økonomiske støtteordninger for fylkeslagene
Veileder for nettansvarlig


Ulike sjekklister/tipslister

Det er også laget noen enkle sjekk- og tipslister; 
Sjekkliste fylkesårsmøte
Sjekkliste første styremøte
Sjekkliste for valgkomiteen i fylkeslagene
Sjekkliste for årsregnskap og revisjon

Ulike maler

Maler med ny logo på ulike styredokumenter, samt invitasjonsmal kan laste ned her:

Mal for årsberetning
Protokoll for årsmøte 
Protokoll for styremøter i fylkeslagene 
Invitasjonsmal (rød) og Invitasjonsmal (blå)

 

Tidligere kurs:

 

Erfaringssamling for voksne med lett grad av CP (2023)

Helgen 24-26. november 2023 ble det arrangert en erfaringssamling for voksne (over 25 år) med lett motorisk grad av CP (GMFCS 1 og 2). Her er presentasjonene fra samlingen:

  1. Faglig innledende innlegg - Hva menes med lett grad av CP? v/Petra Nordby, fysioterapispesialist og Susanne Følstad, ergoterapispesialist ved Sunnaas Sykehus HF
  2. Faglig innlegg - Forståelse av økt trettbarhet - begrensinger og muligheter. Viktigheten av trening, restitusjon og hvile. v/Petra Nordby, fysioterapispesialist og Susanne Følstad, ergoterapispesialist ved Sunnaas Sykehus HF.
  3. Faglig innlegg - Hva menes med aksept? v/Kristine Stadskleiv, psykologspesialist ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.
  4. Faglig innlegg - Arbeidet i NorCP og oppfølgingen av voksne med CP. v/ Gunvor L. Klevberg, PhD Ergoterapeut ved NorCP.
  5. Faglig innlegg - rettigheter og stønadsordninger. v/Tarje Aslesen, sosionom ved Sunnaas sykehus HF.
  6. Erfaringsinnlegg om treningsglede. v/ Alexander Sviggum i arbeidsgruppa

 

Opplæring i Teams (2021)

Den 6. april 2021 ble det holdt kurs både for nybegynnere og viderekommende i Teams.
Kathrine Jølle Wathne fra Aktiv Kunnskap AS innledet og vi har lagt ut presentasjonene til hvert av kursene her:
Kurs 1: Teamsopplæring for nybegynnere (innkalle til møter)
Kurs 2: Teamsopplæring for viderekommende

Nettkurs i organisasjonsliv og politikk (2020)

I mai/juni 2020 har det blitt arrangert fire kvelder (digitalt) med skolering i organisasjon og politikk. Målgruppa har først og fremst vært ungdom mellom 18 -35 år. Presentasjonene fra kurskveldene finner dere her:

28. mai: Organisasjonskunnskap
4. juni: Det parlamentariske systemet
11. juni: Rollen som folkevalgt
18. juni: De politiske partiene


Skolering i organisasjonskunnskap

For noen år siden utarbeidet vi et opplæringshefte i organisasjonskunnskap, som beskriver organisasjonsarbeid generelt og styrearbeid spesielt.
Opplæringshefte i organisasjonskunnskap