Meny Gå til innhold

CP-skolen

CP-skolen er et strukturert opplæringstilbud for tillitsvalgte i CP-foreningen. På denne siden samler vi alt skriftlig opplæringsmateriell og til en hver tid relevant informasjon for tillitsvalgte.

Ny som tillitsvalgt?

Er du ny som tillitsvalgt? Eller har du vært tillitsvalgt en stund, men ønsker mer informasjon om CP-foreningen som organisasjon? Vi har laget et informasjonshefte til tillitsvalgte, først og fremst til dere som er valgt inn i et styre i en fylkesavdeling.
Informasjonshefte til tillitsvalgte 

Vi har også utarbeidet et opplæringshefte i organisasjonskunnskap, som beskriver organisasjonsarbeid  CP-foreningen generelt, og styrearbeid spesielt.
Opplæringshefte i organisasjonskunnskap


Hjelp og veiledning til fylkesavdelingene -Kontaktordningen

Sekretariatet kan hjelpe dere som tillitsvalgte i fylkesavdelingene med en rekke praktiske oppgaver.
I tillegg er har vi opprettet en kontaktordning. Det vil si at alle fylkesavdelinger har en egen kontaktperson i sekretariatet som kan gi dere støtte og veiledning. Vi har laget et notat som beskriver hvilke oppgaver sekretariatet kan hjelpe med. 
Kontaktordningen

 

Økonomisk støtte til fylkesavdelingene

Fra og med 2018 har vi to tilskuddsordninger, der fylkesavdelingene kan søke CP-nasjonalt om økonomisk støtte.
Søknadsfrist var 20. april og sentralstyret vedtok fordelingen den 3. mai. Her kan du se fordelingen av tilskudd for 2018:
Vedtatt fordeling av tilskudd til fylkesavdelingene

Retningslinjer og søknadsskjema for etablert tilskuddsordning
Retningslinjer og søknadsskjema for ny tilskuddsordning


Ny som nettansvarlig? 

Eller trenger du litt oppfrisking på hva som er de viktigste rutinene innen nettpublisering. Her finner du følgende manualer (oppskrifter på hvordan du skal gå fram):
Manual for bruk av fylkesavdelingssider og arrangementer
Manual for bruk av påmeldingsskjemaer for arrangementer
Manual for bruk av dokumenter på fylkesavdelingssidene

Ulike oppgaver i styret - ulike veiledere

Vi har også utviklet ulike veiledere, som tar for seg mer spesifikke oppgaver som tillitsvalgt eller i tillitsvalgt-arbeidet:
Veileder for sekretær 
Veileder for valgkomiteen i fylkesavdelingene
Veileder for kasserer
Oversikt over mulige økonomiske støtteordninger for fylkesavdelingene
Veileder for nettansvarlig

 

Ulike sjekklister/tipslister

Det er også laget noen enkle sjekk- og tipslister; 
Sjekkliste fylkesårsmøte
Sjekkliste første styremøte
Sjekkliste for valgkomiteen i fylkesavdelingene
Sjekkliste for årsregnskap og revisjon

15 tips til hvordan dere kan arrangere et vellykket arrangement/likemannsarrangement
5 tips til hvordan du kan være en inkluderende møteleder/samtalegruppeleder


Ulike maler

Maler med ny logo på ulike styredokumenter, samt invitasjonsmal kan laste ned her:
Årsberetning
Protokoll for årsmøte 
Invitasjonsmal (rød) og Invitasjonsmal (blå)

 

Opplæringshefte i likemannsarbeid

Vil du lære mer om likemannsarbeid?
Vi har laget et opplæringshefte i likemannsarbeid
Målgruppa er først og fremst nye likemenn, men det kan også være interessert i andre som ønsker å få en innføring i CP-foreningens likemannsarbeid.
Opplæringshefte i likemannsarbeid

 

Opplæringshefte i brukermedvirkning

CP-foreningen har ikke laget et eget opplæringshefte i brukermedvirkning. Men dersom du er ny som brukerrepresentant eller ønsker å lære mer om brukermedvirkning anbefaler vi deg å se på
Funkis sin grunnopplæring i brukermedvirkning.