Meny Gå til innhold

CP-skolen

CP-skolen er et strukturert opplæringstilbud for tillitsvalgte i CP-foreningen. På denne siden samler vi alt skriftlig opplæringsmateriell og til en hver tid relevant informasjon for tillitsvalgte.

Nettkurs i organisasjonsliv og politikk

I mai/juni 2020 har det blitt arrangert fire kvelder (digitalt) med skolering i organisasjon og politikk. Målgruppa har først og fremst vært ungdom mellom 18 -35 år. 
Presentasjonene fra kurskveldene finner dere her:

28. mai: Organisasjonskunnskap

4. juni: Det parlamentariske systemet

11. juni: Rollen som folkevalgt

18. juni: De politiske partiene

 

Ny som tillitsvalgt?

Er du ny som tillitsvalgt? Eller har du vært tillitsvalgt en stund, men ønsker mer informasjon om CP-foreningen som organisasjon? Vi har laget et informasjonshefte til tillitsvalgte, først og fremst til dere som er valgt inn i et styre i en fylkesavdeling.
Informasjonshefte for tillitsvalgte 

Vi har også utarbeidet et opplæringshefte i organisasjonskunnskap, som beskriver organisasjonsarbeid  CP-foreningen generelt, og styrearbeid spesielt.
Opplæringshefte i organisasjonskunnskap


Hjelp og veiledning til fylkesavdelingene -Kontaktordningen

Sekretariatet kan hjelpe dere som tillitsvalgte i fylkesavdelingene med en rekke praktiske oppgaver.
I tillegg er har vi opprettet en kontaktordning. Det vil si at alle fylkesavdelinger har en egen kontaktperson i sekretariatet som kan gi dere støtte og veiledning. Vi har laget et notat som beskriver hvilke oppgaver sekretariatet kan hjelpe med. 
Kontaktordningen (oppdatert 27.10.20)

 

Økonomisk støtte til fylkesavdelingene

Vi har to tilskuddsordninger, der fylkesavdelingene kan søke CP-foreningen nasjonalt om økonomisk støtte.
Søknadsfristen i 2020 var 17. april og fylkesavdelingene får tildelt sin støtte i begynnelsen av mai. 
Her kan du laste ned informasjon:
Retningslinjer og søknadskjema for etablert tilskuddsordning
Retningslinjer og søknadskjema for "ny" tilskuddsordning

Fordelingen av tilskudd for 2020 (vedtatt av sentralstyret den 24.04.20) finner du her: Tilskudd for 2020

 

Ny som nettansvarlig? 

Eller trenger du litt oppfrisking på hva som er de viktigste rutinene innen nettpublisering. Her finner du følgende manualer (oppskrifter på hvordan du skal gå fram):
Manual for bruk av fylkesavdelingssider og arrangementer
Manual for bruk av påmeldingsskjemaer for arrangementer
Manual for bruk av dokumenter på fylkesavdelingssidene

Video: Hvordan opprette interne arrangementer på nettsiden


Ulike oppgaver i styret - ulike veiledere

Vi har også utviklet ulike veiledere, som tar for seg mer spesifikke oppgaver som tillitsvalgt eller i tillitsvalgt-arbeidet:
Veileder for sekretær 
Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene
Veileder for kasserer
Oversikt over mulige økonomiske støtteordninger for fylkesavdelingene
Veileder for nettansvarlig


Ulike sjekklister/tipslister

Det er også laget noen enkle sjekk- og tipslister; 
Sjekkliste fylkesårsmøte
Sjekkliste første styremøte
Sjekkliste for valgkomiteen i fylkesavdelingene
Sjekkliste for årsregnskap og revisjon


Ulike maler

Maler med ny logo på ulike styredokumenter, samt invitasjonsmal kan laste ned her:
Mal for årsberetning 
Protokoll for årsmøte 
Protokoll for styremøter i fylkesavdelingene 
Invitasjonsmal (rød) og Invitasjonsmal (blå)

 

Skolering i likemannsarbeid

Vil du lære mer om likemannsarbeid?
Vi har ulike typer skoleringsmateriell:
Lynkurs i likemannsarbeid for tillitsvalgte
Opplæringshefte i likemannsarbeid

I tillegg har CP-foreningen en egen informasjonsside der vi beskriver foreningens likemannsarbeid.
Vi kan også anbefale Funkis sitt nye  skoleringsopplegg 

Vi har også:
15 tips til hvordan dere kan arrangere et vellykket arrangement/likemannsarrangement
5 tips til hvordan du kan være en inkluderende møteleder/samtalegruppeleder

 

Skolering i brukermedvirkning

CP-foreningen har ikke laget et eget opplæringshefte i brukermedvirkning. Men dersom du er ny som brukerrepresentant eller ønsker å lære mer om brukermedvirkning anbefaler vi deg å se på
Funkis sin grunnopplæring i brukermedvirkning.