Meny Gå til innhold

CP-skolen

CP-skolen er et strukturert opplæringstilbud for tillitsvalgte i CP-foreningen. På denne siden samler vi alt skriftlig opplæringsmateriell og til en hver tid relevant informasjon for tillitsvalgte.

Ny som tillitsvalgt i 2022?

Er du ny som tillitsvalgt? Eller har du vært tillitsvalgt en stund, men ønsker mer å lære mer om CP-foreningen og oppdatere deg på hva som skjer. Her er to viktige beskjeder:

Informasjonshefte til tillitsvalgte
Vi har oppdatert vårt informasjonshefte til tillitsvalgte, først og fremst til dere som er valgt inn i et styre i et fylkeslag. 
Informasjonshefte til for nye tillitsvalgte

Opplæringskurs for tillitsvalgte april 2022
Den 20. april kl. 19.00-21.00 arrangeres årets skoleringskurs for nye tillitsvalgte. Også erfarne tillitsvalgte kan delta dersom de ønsker det.
På dagsorden vil sette opp viktigheten av godt styrerarbeid og gode økonomirutiner. I tillegg vil vi også gi en introduksjon til CP-foreningen og hvordan vi jobber. Fylkeslagene må gjerne komme med innspill til hva vi kan ta opp i kurset.

Opplæring i nettsider og sosiale medier

Er du ny som nettansvarlig? Eller trenger du litt oppfrisking på hva som er de viktigste rutinene innen nettpublisering? Da tar du kontakt med charlotte@cp.no, slik at du får avtalt tid for opplæring.

Ulike manualer til dagens publiseringsløsning
(oppskrifter på hvordan du skal gå fram):
Manual for bruk av fylkeslagsider og arrangementer
Manual for bruk av påmeldingsskjemaer for arrangementer
Manual for bruk av dokumenter på fylkeslagsidene

 

Økonomisk støtte til fylkeslagene

Fylkeslagene kan hvert år søke CP-foreningen sentralt om økonomisk støtte.

Informasjon om tilskuddsordningen 2022
(vedtatt i sentralstyret den 18. mars 2022)

Årene 2020 og 2021 har vært veldige spesielle og aktiviteten har vært mye lavere enn ellers pga. Koronapandemien. Det har vært færre likepersonsaktiviteter, både nasjonalt og i fylkeslagene, fordi vi ikke har hatt mulighet til å møtes fysisk.  Sentralstyret ønsker derfor ikke å legge opp til en omfattende søknadsprosess for fylkene i 2022 og har vedtatt å utbetale det samme beløpet til hvert av fylkeslagene i 2022 som vi gjorde i 2020 og 2021. Forutsetningen for å få utbetalt støtte, er likevel at alle årsmøtepapirer er godkjent av årsmøtet og at regnskapet er godkjent av revisor. 
Sentralstyrets vedtak om tilskuddsordningen for fylkeslagene i 2022
Støtten vil bli utbetalt til fylkeslagene innen 15. mai 2022.

Informasjon om tilskuddsordningen 2021
Sentralstyrets vedtak om tilskuddsordningen for fylkeslagene i 2021
Tildeling til fylkeslagene i 2021

Informasjon om tilskuddsordningen - 2020
Retningslinjer og søknadskjema for etablert tilskuddsordning
Retningslinjer og søknadskjema for "ny" tilskuddsordning
Tilskudd for 2020 (utbetalt mai 2020)

 

Hjelp og veiledning til fylkeslagene -Kontaktordningen 

Sekretariatet i CP-foreningen kan hjelpe dere som tillitsvalgte i fylkeslagene med en rekke praktiske oppgaver. I tillegg er har vi opprettet en kontaktordning. Det vil si at alle fylkeslag har en egen kontaktperson i sekretariatet som kan gi dere støtte og veiledning. Vi har laget et notat som beskriver hvilke oppgaver sekretariatet kan hjelpe med. 
Kontaktordningen (sist oppdatert 27.10.20)

 

Lett grad av CP - samling og presentasjoner 2021

Helgen 19.-21. november 2021 arrangerte CP-foreningen en erfaringssamling for personer med lett grad av CP (grad 1 og 2). Målet med samlingen var å lage en møteplass for denne gruppa, samt gi deltagerne mer kunnskap om CP-diagnosen og hvordan det er å leve med CP og lite synlige funksjonsnedsettelser. 

Her er presentasjoner fra samlingen:
1) Innledende faglig innlegg om lett CP, v/Susanne Følstad (ergoterapeutspesialist) og Petra Nordby (fysioterapispesialist) ved Sunnaas sykehus.
2) Forståelse av økt trettbarhet - begrensninger og muligheter. Viktigheten av trening, restitusjon og kosthold. v/Susanne og Petra ved Sunnaas.
3) Hva menes med aksept? v/ Kristine Stadskleiv (psykologspesialist) ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.
4) Hvilke rettigheter har jeg? v/ Atle Larsen (jurist) ved Rettighetssenteret til FFO
5) Var ikke CP en stabil tilstand? Senfølger ved CP-diagnosen. v/Reidun Jahnsen(Fysioterapeut Phd) ved NorCP og Beitostølen Helsesportsenter.

 

Opplæring i Teams (2021)

Den 6. april 2021 ble det holdt kurs både for nybegynnere og viderekommende i Teams.
Kathrine Jølle Wathne fra Aktiv Kunnskap AS innledet og vi har lagt ut presentasjonene til hvert av kursene her:
Kurs 1: Teamsopplæring for nybegynnere (innkalle til møter)
Kurs 2: Teamsopplæring for viderekommende

 

Ulike oppgaver i styret - ulike veiledere

Vi har også utviklet ulike veiledere, som tar for seg mer spesifikke oppgaver som tillitsvalgt eller i tillitsvalgt-arbeidet:
Veileder for sekretær 
Veileder for valgkomiteen i fylkeslagene
Veileder for kasserer
Oversikt over mulige økonomiske støtteordninger for fylkeslagene
Veileder for nettansvarlig


Ulike sjekklister/tipslister

Det er også laget noen enkle sjekk- og tipslister; 
Sjekkliste fylkesårsmøte
Sjekkliste første styremøte
Sjekkliste for valgkomiteen i fylkeslagene
Sjekkliste for årsregnskap og revisjon

Ulike maler

Maler med ny logo på ulike styredokumenter, samt invitasjonsmal kan laste ned her:

Mal for årsberetning
Protokoll for årsmøte 
Protokoll for styremøter i fylkeslagene 
Invitasjonsmal (rød) og Invitasjonsmal (blå)

 

Skolering i likepersonsarbeid

Vil du lære mer om likepersonarbeid?
Vi har ulike typer skoleringsmateriell:
Lynkurs i likepersonarbeid for tillitsvalgte
Opplæringshefte i likepersonarbeid

I tillegg har CP-foreningen en egen informasjonsside der vi beskriver foreningens likepersonarbeid.
Vi kan også anbefale Funkis sitt nye  skoleringsopplegg 

Vi har også:
15 tips til hvordan dere kan arrangere et vellykket arrangement/likepersonarrangement
5 tips til hvordan du kan være en inkluderende møteleder/samtalegruppeleder

 

Skolering i organisasjonskunnskap

For noen år siden utarbeidet vi et opplæringshefte i organisasjonskunnskap, som beskriver organisasjonsarbeid generelt og styrearbeid spesielt.
Opplæringshefte i organisasjonskunnskap

 

Nettkurs i organisasjonsliv og politikk

I mai/juni 2020 har det blitt arrangert fire kvelder (digitalt) med skolering i organisasjon og politikk. Målgruppa har først og fremst vært ungdom mellom 18 -35 år. Presentasjonene fra kurskveldene finner dere her:

28. mai: Organisasjonskunnskap
4. juni: Det parlamentariske systemet
11. juni: Rollen som folkevalgt
18. juni: De politiske partiene