Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

CP-skolen

CP-skolen er et strukturert opplæringstilbud for tillitsvalgte i CP-foreningen. På denne siden samler vi alt skriftlig opplæringsmateriell og til en hver tid relevant informasjon for tillitsvalgte.

Opplæring for tillitsvalgte i fylkene

Er du ny som tillitsvalgt i 2023? Eller har du vært tillitsvalgt en stund, men ønsker mer å lære mer om CP-foreningen og oppdatere deg på hva som skjer? Her er er litt informasjon:

Tillitsvalgtopplæring (digitalt på Teams)
Onsdag den 19. april arrangerte vi en opplæringskveld for tillitsvalgte i fylkene. Presentasjonene finner dere her:
En introduksjon til CP-foreningen
Styrets arbeid

Informasjonshefte til tillitsvalgte
Vi har oppdatert (februar 2023) vårt informasjonshefte til tillitsvalgte, først og fremst til dere som er valgt inn i et styre i et fylkeslag. 
Informasjonshefte til tillitsvalgte i fylkene


Opplæring i nettsider og sosiale medier

Er du ny som nettansvarlig? Eller trenger du litt oppfrisking på hva som er de viktigste rutinene innen nettpublisering? Da tar du kontakt med charlotte@cp.no, slik at du får avtalt tid for opplæring. Opplæringen vi foregå digitalt via Teams. 

Ulike manualer til dagens publiseringsløsning
(oppskrifter på hvordan du skal gå fram):
Manual for bruk av fylkeslagsider og arrangementer
Manual for bruk av påmeldingsskjemaer for arrangementer
Manual for bruk av dokumenter på fylkeslagsidene

 

Opplæring i likepersonsarbeid

Har du lyst til å lære mer om likepersonsarbeid? Vi kan tilby opplæring.

Kurs i likepersonsarbeid for fylkene (digitalt på Teams)
Onsdag den 3. mai 2023 arrangerte vi et kurs i likepersonsarbeid for ansvarlige for aktiviteter i fylkene.
Presentasjonen fra dette kurset finner dere her

Likepersonsamling for telefonkontakter (Thon hotel Opera, Oslo)
Helgen 24.-26. mars 2023 arrangerte vi en likepersonsamling for både nye og erfarne likepersoner i den nasjonale telefon- og kontaktordningen.
Presentasjonen fra dette kurset har vi lagt ut her

CP-foreningen har også egen informasjonsside der vi beskriver vårt likepersonarbeid.

Vi har også noen tipslister:
15 tips til hvordan dere kan arrangere et vellykket arrangement/likepersonarrangement
5 tips til hvordan du kan være en inkluderende møteleder/samtalegruppeleder


Ny regnskapsrutine for bilag til bokføring.

Viktig beskjed til alle kasserere og ledere. Fra og med 2023
er det innført nye regnskapsrutiner for fylkeslagene når det gjelder innsending av bilag til sekretariatet
Les beskrivelsen av rutinen her

 

Økonomisk støtte til fylkeslagene 2023

Fylkeslagene kan hvert år søke CP-foreningen sentralt om økonomisk støtte.
Sentralstyret har den 13. februar 2023 vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningen for 2023.
Sentralstyret har den 30. mars 2023 vedtatt tildeling av støtte til fylkeslagene.
Støtten vil bli utbetalt innen 10. mai, dersom forutsetningene for utbetaling er tilstede.

Informasjon om tilskuddsordningen-2022
Sentralstyrets vedtak om tilskuddsordningen for fylkeslagene i 2022
Informasjon om tilskuddsordningen-2021
Sentralstyrets vedtak om tilskuddsordningen for fylkeslagene i 2021
Tildeling til fylkeslagene i 2021
Informasjon om tilskuddsordningen-2020
Retningslinjer og søknadskjema for etablert tilskuddsordning
Retningslinjer og søknadskjema for "ny" tilskuddsordning
Tilskudd for 2022

 

Hjelp og veiledning til fylkeslagene -Kontaktordningen 

Sekretariatet i CP-foreningen kan hjelpe dere som tillitsvalgte i fylkeslagene med en rekke praktiske oppgaver. I tillegg er har vi opprettet en kontaktordning. Det vil si at alle fylkeslag har en egen kontaktperson i sekretariatet som kan gi dere støtte og veiledning. Vi har laget et notat som beskriver hvilke oppgaver sekretariatet kan hjelpe med. 
Kontaktordningen (sist oppdatert 27.10.20)

 

Ulike oppgaver i styret - ulike veiledere

Vi har også utviklet ulike veiledere, som tar for seg mer spesifikke oppgaver som tillitsvalgt eller i tillitsvalgt-arbeidet:
Veileder for sekretær 
Veileder for valgkomiteen i fylkeslagene
Veileder for kasserer
Oversikt over mulige økonomiske støtteordninger for fylkeslagene
Veileder for nettansvarlig


Ulike sjekklister/tipslister

Det er også laget noen enkle sjekk- og tipslister; 
Sjekkliste fylkesårsmøte
Sjekkliste første styremøte
Sjekkliste for valgkomiteen i fylkeslagene
Sjekkliste for årsregnskap og revisjon

Ulike maler

Maler med ny logo på ulike styredokumenter, samt invitasjonsmal kan laste ned her:

Mal for årsberetning
Protokoll for årsmøte 
Protokoll for styremøter i fylkeslagene 
Invitasjonsmal (rød) og Invitasjonsmal (blå)

 

Tidligere kurs:

 

Opplæring i Teams (2021)

Den 6. april 2021 ble det holdt kurs både for nybegynnere og viderekommende i Teams.
Kathrine Jølle Wathne fra Aktiv Kunnskap AS innledet og vi har lagt ut presentasjonene til hvert av kursene her:
Kurs 1: Teamsopplæring for nybegynnere (innkalle til møter)
Kurs 2: Teamsopplæring for viderekommende


Lett grad av CP - samling og presentasjoner (2021)

Helgen 19.-21. november 2021 arrangerte CP-foreningen en erfaringssamling for personer med lett grad av CP (grad 1 og 2). Målet med samlingen var å lage en møteplass for denne gruppa, samt gi deltagerne mer kunnskap om CP-diagnosen og hvordan det er å leve med CP og lite synlige funksjonsnedsettelser. 

Her er presentasjoner fra samlingen:
1) Innledende faglig innlegg om lett CP, v/Susanne Følstad (ergoterapeutspesialist) og Petra Nordby (fysioterapispesialist) ved Sunnaas sykehus.
2) Forståelse av økt trettbarhet - begrensninger og muligheter. Viktigheten av trening, restitusjon og kosthold. v/Susanne og Petra ved Sunnaas.
3) Hva menes med aksept? v/ Kristine Stadskleiv (psykologspesialist) ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.
4) Hvilke rettigheter har jeg? v/ Atle Larsen (jurist) ved Rettighetssenteret til FFO
5) Var ikke CP en stabil tilstand? Senfølger ved CP-diagnosen. v/Reidun Jahnsen(Fysioterapeut Phd) ved NorCP og Beitostølen Helsesportsenter.


Nettkurs i organisasjonsliv og politikk (2020)

I mai/juni 2020 har det blitt arrangert fire kvelder (digitalt) med skolering i organisasjon og politikk. Målgruppa har først og fremst vært ungdom mellom 18 -35 år. Presentasjonene fra kurskveldene finner dere her:

28. mai: Organisasjonskunnskap
4. juni: Det parlamentariske systemet
11. juni: Rollen som folkevalgt
18. juni: De politiske partiene

 

Skolering i organisasjonskunnskap

For noen år siden utarbeidet vi et opplæringshefte i organisasjonskunnskap, som beskriver organisasjonsarbeid generelt og styrearbeid spesielt.
Opplæringshefte i organisasjonskunnskap