Meny Gå til innhold

CP-skolen

CP-skolen er et strukturert opplæringstilbud for tillitsvalgte i CP-foreningen. På denne siden samler vi alt skriftlig opplæringsmateriell og til en hver tid relevant informasjon for tillitsvalgte.

Ny som tillitsvalgt i 2021?

Er du ny som tillitsvalgt? Eller har du vært tillitsvalgt en stund, men ønsker mer å lære mer om CP-foreningen og oppdatere deg på hva som skjer. Her er to viktige beskjeder:

Informasjonshefte til tillitsvalgte
Vi har oppdatert vårt informasjonshefte til tillitsvalgte, først og fremst til dere som er valgt inn i et styre i et fylkeslag. 
Informasjonshefte til nye og erfarne tillitsvalgte

Opplæringskurs for tillitsvalgte april 2021
Den 17. april 2021 ble det holdt et opplæringskurs for alle tillitsvalgte (både nye og erfarne) til et opplæringskurs den 17. april 2021.
Her er presentasjonene fra kurset:
Introduksjon til CP-foreningen
Styrets arbeid og økonomirutiner

 

Opplæring i Teams

Den 6. april 2021 ble det holdt kurs både for nybegynnere og viderekommende i Teams.
Kathrine Jølle Wathne fra Aktiv Kunnskap AS innledet og vi har lagt ut presentasjonene til hvert av kursene her:
Kurs 1: Teamsopplæring for nybegynnere (innkalle til møter)
Kurs 2: Teamsopplæring for viderekommende


Opplæring i nettsider og sosiale medier

Er du ny som nettansvarlig? Eller trenger du litt oppfrisking på hva som er de viktigste rutinene innen nettpublisering? Vi vil invitere alle nye nettansvarlige til digital opplæring den 21. april og mer informasjon finner du her

Ulike manualer til dagens publiseringsløsning
(oppskrifter på hvordan du skal gå fram):
Manual for bruk av fylkeslagsider og arrangementer
Manual for bruk av påmeldingsskjemaer for arrangementer
Manual for bruk av dokumenter på fylkeslagsidene

 

Økonomisk støtte til fylkeslagene

Fylkeslagene kan hvert år søke CP-foreningen sentralt om økonomisk støtte.

Informasjon om tilskuddsordningen - 2021
Siden Covid 19 og smittesituasjonen har gjort det vanskelig å planlegge og gjennomføre aktiviteter, har sentralstyret vedtatt å forenkle tilskuddsordningen for fylkeslagene i 2021. CP-foreningen nasjonalt vil utbetale det samme beløpet i 2021 som i 2020, forutsatt at årsmøtet i fylkeslagene har godkjent alle årsmøtepapirene. Dette innebærer også at CP-foreningen nasjonalt mottar signert regnskap for 2020, signert årsberetning 2020 og revisjonsberetning.
Sentralstyrets vedtak om tilskuddsordningen for fylkeslagene i 2021
Tildeling til fylkeslagene i 2021

Informasjon om tilskuddsordningen - 2020
Retningslinjer og søknadskjema for etablert tilskuddsordning
Retningslinjer og søknadskjema for "ny" tilskuddsordning
Tilskudd for 2020 (utbetalt mai 2020)


Hjelp og veiledning til fylkeslagene -Kontaktordningen 

Sekretariatet i CP-foreningen kan hjelpe dere som tillitsvalgte i fylkeslagene med en rekke praktiske oppgaver. I tillegg er har vi opprettet en kontaktordning. Det vil si at alle fylkeslag har en egen kontaktperson i sekretariatet som kan gi dere støtte og veiledning. Vi har laget et notat som beskriver hvilke oppgaver sekretariatet kan hjelpe med. 
Kontaktordningen (sist oppdatert 27.10.20)


Ulike oppgaver i styret - ulike veiledere

Vi har også utviklet ulike veiledere, som tar for seg mer spesifikke oppgaver som tillitsvalgt eller i tillitsvalgt-arbeidet:
Veileder for sekretær 
Veileder for valgkomiteen i fylkeslagene
Veileder for kasserer
Oversikt over mulige økonomiske støtteordninger for fylkeslagene
Veileder for nettansvarlig


Ulike sjekklister/tipslister

Det er også laget noen enkle sjekk- og tipslister; 
Sjekkliste fylkesårsmøte
Sjekkliste første styremøte
Sjekkliste for valgkomiteen i fylkeslagene
Sjekkliste for årsregnskap og revisjon

Ulike maler

Maler med ny logo på ulike styredokumenter, samt invitasjonsmal kan laste ned her:
Mal for årsberetning 
Protokoll for årsmøte 
Protokoll for styremøter i fylkeslagene 
Invitasjonsmal (rød) og Invitasjonsmal (blå)

 

Skolering i likepersonsarbeid

Vil du lære mer om likepersonarbeid?
Vi har ulike typer skoleringsmateriell:
Lynkurs i likepersonarbeid for tillitsvalgte
Opplæringshefte i likepersonarbeid

I tillegg har CP-foreningen en egen informasjonsside der vi beskriver foreningens likepersonarbeid.
Vi kan også anbefale Funkis sitt nye  skoleringsopplegg 

Vi har også:
15 tips til hvordan dere kan arrangere et vellykket arrangement/likepersonarrangement
5 tips til hvordan du kan være en inkluderende møteleder/samtalegruppeleder

 

Skolering i organisasjonskunnskap

For noen år siden utarbeidet vi et opplæringshefte i organisasjonskunnskap, som beskriver organisasjonsarbeid generelt og styrearbeid spesielt.
Opplæringshefte i organisasjonskunnskap

 

Nettkurs i organisasjonsliv og politikk

I mai/juni 2020 har det blitt arrangert fire kvelder (digitalt) med skolering i organisasjon og politikk. Målgruppa har først og fremst vært ungdom mellom 18 -35 år. Presentasjonene fra kurskveldene finner dere her:

28. mai: Organisasjonskunnskap
4. juni: Det parlamentariske systemet
11. juni: Rollen som folkevalgt
18. juni: De politiske partiene