Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Møre og Romsdal

Fylkesavdelingen i Møre og Romsdal ble stiftet i 2002 og har i dag drøyt 210 medlemmer.

Vi som sitter i styret gjør denne innsatsen på frivillig basis. For at fylkesavdelingen i Møre og Romsdal skal kunne lage arrangement og aktiviteter som medlemmene har utbytte av, er vi avhengige av at du gir både innspill og tilbakemeldinger til oss. Kanskje du selv også kan tenke deg å bidra i arbeidet vi gjør?

Hver fylkesavdeling i CP-foreningen har sin egenart og foreningen har et variert tilbud til medlemmene hele landet under ett. Aktivitetene varierer alt ettersom hvilket fylke du hører til. Som medlem i fylkesavdelingen i Møre og Romsdal får du informasjon per post eller e-post om ulike arrangement.

Vi arrangerer blant annet Sabeltanngym, som er en mestring- og opplevelsesarena for barn med fysiske utfordringer i hverdagen. Dette arrangeres i Kristiansund. I Møre og Romsdal er man også aktive med EL-innebandy, dette tilbudet finner man i Kristiansund, Molde og Langevåg. 

Følg dessuten alltid med på arrangementskalenderen nederst på siden - her finner du en oppdatert oversikt over alt som rører seg av smått og stort i fylkesavdelingen.

Interessepolitisk arbeid i CP-foreningen lokalt og sentralt handler om å forsøke å påvirke offentlige myndigheter slik at tilbudet til mennesker med CP blir bedre i tråd med behovene.

Muligheten til å påvirke CP-foreningens arbeid og prioriteringer er stor dersom du selv deltar aktivt.

Faste aktiviteter

Voksengrupper/seniorgrupper

Voksengruppene er organiserte treff mellom voksne som har CP.
Noen ganger er treffene organisert som samtalegrupper, andre ganger med utgangspunkt i felles aktiviteter eller rene sosiale sammenkomster.

Treffene gir voksne med CP mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer. Eksempler på samtaletemaer kan være familie, samliv, arbeid, helse, livspåfyll og så videre.

Seniortreff
• For hvem: Godt voksne med CP
• Når: Datoer er ikke fastsatt
• Hvor: Haug boliger, Ålesund

Kontaktperson: Frode Dyrkorn, fdyrkorn@online.no / 995 51 105

Arrangementer i Møre og Romsdal

Kontakt oss

Tove Kroknes

Fungerende leder

Styremedlemmer

Tove Kroknes

Fungerende leder

Kristoffer Svendsen

Leder (permisjon)

Iren Halbrend

Sekretær

Ole Kristian Krogsæter

Styremedlem

Grethe Malmedal

Styremedlem

Arthur Storvik

1. varamedlem

Jorunn Irene Helgesen

2. varamedlem