Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Vår fylkesavdelingen ble stiftet i 1956 og hadde 271 medlemmer pr. 31.12.22.

Foto: Tatt av Firmaet Luftetur.

Aktiviteter i fylkeslaget
Som medlem i fylkesavdelingen i Vestfold får du e-post om ulike arrangement som fylkeslaget engasjerer. Informasjon om arrangementer blir også lagt ut på vår Facebookside: Cerebral Parese-foreningen i Vestfold og i arrangementskalenderen
(se nederst på siden)

Vi har svømming i varmtvannsbasseng hver mandag kl. 16.30 til 18.30 på SMS (Sandefjord medisinske senter). De mest populære tilbudene for medlemmer i Vestfold har de siste årene vært turene til Kragerø Resort. Vi har også barnetreff i løpet av sommeren. Vi har også planer om bowlingkveld og andre medlemstreff.


Har du lyst til å engasjere deg?
De som sitter i styret, gjør denne innsatsen på frivillig basis. For at vi skal kunne lage arrangementer og aktiviteter som medlemmene har utbytte av, er vi avhengige av at du som medlem både gir innspill og tilbakemeldinger til oss. Kanskje du selv også kan tenke deg å bidra? Vi trenger flere styremedlemmer.

Sittende styre fikk på årsmøtet i mars 2023 i oppdrag å finne kandidater til ny valgkomite, hvis du kan tenke deg å bidra vennligst ta kontakt med styret på vår mail: leder.vestfold@cp.no. Vi trenger også kandidater til å være delegater på landsmøtet 2024 vårt som skal holde i slutten av mai 2024.

Interessepolitisk arbeid i CP-foreningen lokalt og sentralt handler om å forsøke å påvirke offentlige myndigheter slik at tilbudet til mennesker med CP blir bedre. Muligheten til å påvirke CP-foreningens arbeid og prioriteringer er stor i fylkesavdelingen dersom du deltar aktivt.

Arrangementer i Vestfold

Kontakt oss

Tanja Leegaard

Leder

Styremedlemmer

Tanja Leegaard

Leder

Kenneth Olsen

Kasserer

Mathias Elmer

Styremedlem