Meny Gå til innhold

Vilkår og personvern

Les hvordan vi behandler dine personopplysninger og detaljer om ditt medlemskap i CP-foreningen.

På CP-foreningen sine nettsider holder vi dine personlige data trygge. Først og fremst er det greit å avklare at vi på nettsidene våre ikke registrerer annet enn besøksstatistikk og eventuelle handlinger du utfører på siden.

En handling er for eksempel at du kjøper en brosjyre, melder deg på et arrangement eller melder deg inn i foreningen. Denne informasjonen kan bli lagret i vårt medlemsregister knyttet opp mot din profil.

Behandlingsansvarlig

Foreningens generalsekretær – Eva Buschmann – er på vegne av CP-foreningen behandlingsansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger. Behandlingsansvarlig påser også at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Personopplysninger vi lagrer

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med registrering, påmelding eller kjøp på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden en bedre brukeropplevelse.

Dersom du er medlem vil personopplysninger om deg lagres etter samtykke i vårt medlemsregister. Hvilken type personsensitiv informasjon vi registrerer varierer etter din aktivitet og ditt samtykke.

Eksempler på hva vi lagrer er ditt navn, adresse og din kontaktinformasjon. Hvis relevant lagrer vi også: fødselsnummer, arrangementer du deltar på, aktiviteter, familierelasjon (ved familemedlemskap) og dialog via e-post.

Formålet med behandlingen

Vi behandler opplysningene du sender til oss for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nettside, dvs. anonymiserte opplysninger om hvordan den enkelte bruker navigerer på siden. Dette gjør vi utelukkende for å forbedre nettsidens oppbygning og funksjonalitet.

Avtaler med databehandlere

Vi har inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandører vi benytter, jf. forordningens artikkel 28. Dette gjelder blant annet leverandører av medlemsregister og øvrige it-systemer. Av sikkerhetshensyn oppgir vi kun navn på leverandører ved direkte henvendelse til oss.

Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelsen av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med våre instrukser og inngått databehandleravtale. Vi er opptatt av at våre databehandlere også tar personvern på alvor og stiller strenge krav til leverandørene vi benytter.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Det er derimot ingen opplysninger som blir lagret om deg med mindre du aktivt tar kontakt, melder deg inn som medlem, kjøper bøker og brosjyrer eller melder deg på ett av våre arrangement.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

E-post: post@cp.no

Cerebral Parese-foreningen
Bergsalléen 21,
0854 OSLO

 

Medlemsservice - våre vilkår

Når du melder deg inn i CP-foreningen betaler du kontingenten for inneværende kalenderår. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år frem til du melder deg ut. Dersom kontingenten ikke blir betalt vil medlemskapet ditt deaktiveres. Vi vil ta kontakt med deg før medlemskapet deaktiveres med informasjon om hvordan du kan betale forfalt årskontingent.

Les om alle fordelene du får av å være medlem i CP-foreningen.

Ved å være medlem i CP-foreningen blir du tilsendt utvalgte spørreundersøkelser fra oss eller nøye utvalgte tredjeparter. Dette gjør vi for å bidra til forskningen tilknyttet Cerebral Parese og for å forbedre foreningens tilbud for sine medlemmer. Du velger selv om du ønsker å delta eller ikke ved forespørsel. Som medlem aksepterer du at vi deler dine kontaktopplysninger i regulerte forhold for dette tiltaket.

Om du har spørsmål angående ditt medlemskap kan du ta kontakt med oss på post@cp.no eller ringe vårt kontor på 22 59 99 00.

Betalingsalternativer på cp.no