Meny Gå til innhold

Landsmøtet

Landsmøtet er CP-foreningens øverste myndighet og avholdes annet hvert år på ulike steder i landet. Landsmøtet i 2022 skal avholdes 6.-8 mai i Bodø.

DIGITALT LANDSMØTE: På grunn av den pågående koronapandemien ble CP-foreningens landsmøte i 2020 avholdt digitalt.Foto: CHARLOTTE ÅSLAND LARSEN

Hva er et landsmøte?
Landsmøtet består av sentralstyret og delegater valgt av fylkesavdelingene og CPU, og er CP-foreningens høyeste organ. Alle de viktigste beslutningene til foreningen blir tatt av landsmøtet. Se gjerne våre viktigste styringsdokumenter her

Ordinært landsmøte avholdes hvert annet år, innen utgangen av mai måned i landsmøte-året.
Sentralstyret fastsetter sted og tid for landsmøtet og sender innkalling til fylkesavdelingene med minst fire måneders varsel.

Landsmøtet i 2022
Vi er i gang med å planlegge landsmøtet i 2022. Det vil finne sted i Bodø helgen 6.-8. mai. Vi vil fortløpende legge ut relevant informasjon.


Landsmøtet i 2020
Landsmøtet i 2020 arrangert digitalt på Zoom helgen 10. og 11. oktober. Hvilke saker som ble behandlet der kan du lese her.
De viktigste vedtakene finner du her.
Protokollen (signert) fra landsmøtet i 2020 kan du lese her


Landsmøtet i 2018
Landsmøte i 2018 ble arrangert i Trondheim den 2.og 3. juni.
Hvilke saker som ble behandlet der kan du lese her
De viktigste vedtakene finner du her
Protokollen (signert) for landsmøtet i 2018 kan du lese her  


Landsmøtet i 2016
Landsmøtet i 2016 ble avholdt på Sundvolden hotell i Buskerud den 11. og 12. juni.
Protokollen (signert) fra landsmøtet i 2016 kan du lese her


Protokoller fra tidligere år
Ønsker du protokoller fra tidligere år, så er det bare å kontakte oss på post@cp.no