Meny Gå til innhold

Landsmøtet

Landsmøtet er CP-foreningens øverste myndighet og avholdes annet hvert år på ulike steder i landet. I 2018 ble CP-foreningen sitt landsmøte avholdt i Trondheim.

LANDSMØTET 2016: I 2016 ble landsmøtet holdt på Sundvolden i Buskerud. Her under en avstemning. Foto: SILJE HERBRO LANDSVERK

Landsmøtet består av delegater valgt av fylkesavdelingene, og er CP-foreningens høyeste organ.

Ordinært landsmøte avholdes hvert annet år, innen utgangen av mai måned i landsmøte-året. 

Sentralstyret fastsetter sted og tid for landsmøtet og sender innkalling til fylkesavdelingene med minst fire måneders varsel.

Hvem kan delta?

Alle fylkesavdelinger kan sende delegater til landsmøtet, ut fra medlemstall per 31.12. foregående år:

Inntil 200 medlemmer: 2 delegater
201 - 300 medlemmer: 3 delegater
301 - 500 medlemmer: 4 delegater
501 - 700 medlemmer: 5 delegater
701 - og flere medlemmer: 6 delegater

Fra og med landsmøtet i 2020 kan  CPU også stille med 2 delegater.


Landsmøtet i 2018

Landsmøte i 2018 ble arrangert i Trondheim den 2.og 3. juni.
Hvilke saker som ble behandlet der kan du lese her
De viktigste vedtakene finner du her
Protokollen (signert) for landsmøtet i 2018 kan du lese her  


Landsmøtet i 2016

Landsmøtet i 2016 ble avholdt på Sundvolden hotell i Buskerud den 11. og 12. juni.
Protokollen (signert) fra landsmøtet i 2016 kan du lese her


Protokoller fra tidligere år

Ønsker du protokoller fra tidligere år, så er det bare å kontakte oss på post@cp.no