Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Landsmøtet i 2018 arrangeres i Trondheim fredag til søndag den 1-3. juni 2018

Her vil du finne all relevant informasjon om landsmøtet:


Landsmøtedokumenter

Her finner dere noen viktige landsmøtedokumenter:
(Alle deltagerne får også tildelt disse dokumentene i sin deltagermappe ved registreringen på lørdag)

Landsmøteprogram 
Deltagerliste (oversikt over både delegater og andre)
Reiseregningsskjema

Sakspapirer 

Her finner dere alle sakspapirene:
(Vi har også sendt et sett sakspapirer til alle delegater og observatører i posten. Vi ber deltagerne ta med sakspapirene på selve møtet)

Sak 1   Konstituering
Sentralstyrets forslag til konstituering
Vedlegg til sak 1: Valgreglement
Vedlegg til sak 1: Forretningsorden

Sak 2   Årsberetning
Forslag til vedtak 
Sak 3   Årsregnskap
Forslag til vedtak
Vedlegg til sak 2 og 3: Årsberetning 2016 (og årsregnskap)
Vedlegg til sak 2 og 3: Årsberetning 2017 (og årsregnskap)

Sak 4   Kontrollkomiteens rapport
Forslag til vedtak
Vedlegg til sak 4: Kontrollkomiteens rapport

Sak 5   CP-foreningens program

Sentralstyrets forslag til interessepolitisk program 2018-2020
Sentralstyrets forslag til uttalelser
Sentralstyrets forslag til organisatorisk strategi 2018-2020

Sak 6  Fastsettelse av kontingentsatser
Sentralstyrets forslag til fastsettelse av kontingentsatser

Sak 7  Budsjett

Sentralstyrets forslag til vedtak
Vedlegg til sak 7: Revidert budsjett for 2018 og forslag til budsjett for 2019 og 2020

Sak 8  Vedtekter
Sentralstyrets forslag til endringer i vedtektene
Vedlegg til sak 8: Dagens vedtekter

Sak 9  Innkomne saker 

Sentralstyrets forslag 
Sentralstyrets innstilling på forslag fra fylkesavdelingene

Sak 10  Valg 
Valgkomiteens innstilling


Hvordan fremme endringsforslag? 

På landsmøtet er det ikke mulig å foreslå nye saker, men delegater har mulighet til å fremme endringsforslag til sakene som er referert i sakspapirene.
Fristen for endringsforslag settes av dirigentene på selve landsmøtet og alle forslag må leveres skriftlig.
Alle skriftlige endringsforslag vil bli behandlet av landsmøtet.
Mange sakspapirer inneholder linjenumre eller forslagsnummerering. Henvis gjerne til dette når dere formulerer endringsforslagene, da blir det lettere å behandle forslagene.Praktiske opplysninger for delegater

Påmeldingsinformasjon
Fristen for innmelding av delegater var 20.april 2018.
Dersom du er påmeldt delegat ber vi deg gi beskjed om følgende:
* om du skal overnatte fredag-søndag?
* om du har behov for assistent? / eventuelt navn på assistenten/ om assistenten skal ha eget rom eller om du og assistenten skal dele rom.
* om du//eventuelt assistenten har noen allergier eller særskilte tilretteleggingsbehov som vi må ta hensyn til.
Send gjerne inn din tilbakemelding til post@cp.no

Hotell/ Overnatting
Landsmøtet arrangeres på Scandic Nidelven.
Vi reserverer rom til alle påmeldte delegater og observatører.
Du kan lese mer om hotellet her.

Reisebestilling
Dersom du som delegat ikke ønsker å legge ut for reisen selv, kan den bestilles via Travelnet på telefon 23001260 eller mail helsereiser@travelnet.no. Bestillingen/fakturaen skal merkes med "Landsmøte 2018". Bestill i god tid, da blir reisen billigst mulig. 

 

Andre saksopplysninger

Kontaktperson
Har du spørsmål til landsmøtet, kontakt gjerne Kristin på post@cp.no eller 93062084 


Delegatfordeling
Her finner en oppdatert delegatfordeling mellom fylkesavdelingene, basert på medlemstall fra 31.12.17
Delegatfordeling


Innkalling
Her finner du innkallingen til landsmøtet
Innkalling