Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å benytte nettsiden vår.

Nettsiden skal:

  • Ha tilpasset innhold og funksjonalitet slik at den oppfyller nye krav i WCAG 2.1
  • Følge forskrift om universell utforming av IKT
  • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

 

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

  • Bruker et klart og tydelig språk
  • Du kan forstørre teksten i nettleseren din
  • Kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker
  • Alle bilder skal ha alt-tagg

 

Slik jobber CP-foreningen for å tilgjengeliggjøre nettsidene:

  • I 2024 skal vi jobbe videre med å sikre at alt innhold på nettsiden tilfredsstiller krav i WCAG 2.1.
  • Vi skal fortsatt ha jevnlig dialog og brukerrtester med brukere/medlemmer med ulike utfordringer.
  • Forholde oss til alle tilbakemeldinger om universell utforming og gjøre eventuelle endringer.

 

CP-foreningen jobber for at nettsiden skal være universelt utformet etter WCAG 2.1-standaden, slik at ingen, uavhengig av funksjonsnivå, skal ekskluderes fra informasjon eller innhold på sidene våre.

Har du innspill til noe som mangler eller kunne vært bedre knyttet til universell utforming av våre nettsider? Ta kontakt med oss på post@cp.no.