Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Nettverket for småbarnsforeldre

Har du barn med cerebral parese i aldersgruppen 0-10 år? Da er du hjertelig velkommen i Nettverket for småbarnsforeldre.

Formålet med nettverket er å møte andre foreldre i samme situasjon, få informasjon, råd, tips og støtte.

Nettmøter

CP-foreningen inviterer til lukkede nettmøter hvor kun medlemmer av gruppa kan delta. Vi har valgt å lukke møtet for at foreldre trygt skal kunne snakke sammen, bli kjent med hverandre og spørre om det de lurer på.

Nettmøtene ledes av Annette Berge, som er leder av arbeidsgruppa, småbarnsmamma og likeperson i CP-foreningen.

Vi inviterer gjester for å snakke om ulike tema som er aktuelle for småbarnsforeldre. Det vil være mulig å stille spørsmål direkte til fagpersoner, eller man kan også sende inn spørsmål på forhånd hvis man foretrekker det.

Dersom man ikke ønsker at navnet skal leses opp sammen med spørsmålet, kan man gi beskjed om det. Send til berge.annette@gmail.com eller anita@cp.no 

Det blir gjort opptak av de aller fleste møtene. Dette avklares og informeres om i forkant. Ingen møtedeltakere vil være synlige på disse opptakene. Mange av temaene vi tar opp kan være av interesse for andre alders- og diagnosegrupper, og det er flott om flere kan ha nytte av det vi lager!


Her blir opptakene fra nettmøtene publisert


Vi tar gjerne imot innspill til tema og gjester for nettmøtene.


Hvorfor et eget nettverk?

Høsten 2020 ble CP-foreningen tildelt midler til å opprette en digital småbarnsgruppe. Midlene var en del av regjeringens bevilgning til frivillige organisasjoner som ville sette i gang tiltak for å redusere negative konsekvenser av koronapandemien. Stiftelsen Dam har stått for søknadsbehandling og tildeling.

Etter å ha avlyst nesten alle våre arrangementer i 2020, tenkte vi på foreldre til barn som nylig har fått CP-diagnosen. De som er uten etablerte nettverk, og som har et stort informasjonsbehov de første årene. Hvordan skulle vi nå dem når alle fysiske møter var avlyst? Vi måtte tenke nytt, og vi måtte gjøre det fort. Ettersom vi allerede hadde arrangert åpne digitale nettmøter, fant vi ut at dette kunne være en måte å nå ut til småbarnsforeldre. Vi visste at de trengte en møteplass hvor de kunne finne hverandre, og få svar på det de lurte på.

Prosjektperioden ble avsluttet i august 2021, og høsten 2022 bestemte vi oss for å videreføre gruppa som en av våre formaliserte nettverk.

 

Bli med i nettverket

For å være med i nettverket må du ha betalt medlemskontingent i CP-foreningen.

Du kan enkelt melde deg inn i CP-foreningen her.

Av personvernhensyn vil vi ikke registrere medlemmer av nettverket på annen måte enn at de fins i vårt medlemssystem. CP-foreningen har også opprettet en lukket Facebook-gruppe som heter "CP-foreningen: Nettverket for småbarnsforeldre". Send oss gjerne en forespørsel!

Her vil vi legge ut informasjon om nettmøter, og det er fritt fram for medlemmer å skrive innlegg, stille spørsmål og diskutere med hverandre.