Meny Gå til innhold

CPU - arbeidsgruppe

CPU er vårt ungdomsnettverk og ble etablert i 2008. Dagens arbeidsgruppe ble valgt høsten 2021, og består av fire unge med CP i alderen 18-27 år.

Fra venstre: Sofie (leder), Noomi, Iver og Even

Hvem er vi?


Sofie Østerbø Jansen (leder)

Sofie Jansen

Alder: 27 år

Bosted: Sandnes

Driver med: Jobber som ergoterapeut på Hole bo-og rehabiliteringssenter

På fritiden: Satser på friidrett innenfor grenen racerunning og organisasjonsarbeid.

Mailadresse: sofiejansen96@gmail.com

Er med i arbeidsgruppa fordi: Jeg har lyst til å bruke stemmen min til å inspirere andre og selv bli inspirert. Det er en fin plattform for utvikling og det å kunne lære andre er noe jeg liker godt, samtidig som jeg kan lære av andre. Det er en fin måte å vise engasjement på, og bli kjent med andre som har CP gjennom sosiale settinger og interessepolitikk, det jeg liker jeg godt.

 

Noomi Alexandersen

Noomi Alexandersen

Alder: 23 år

Bosted: Tromsø

Driver med: Studerer ved UiT

På fritiden: Liker å være sosial

Mailadresse: noomiluise@hotmail.no

Er med i arbeidsgruppa fordi: Jeg ønsker å bidra med å videreføre det gode arbeidet CPU har lagt ned fra før.

I tillegg virker det spennende med organisasjonsarbeid, og jeg tror man lærer mye nyttig av å være i cpu, både om seg selv og andre, blant annet om samarbeid og det å være del av et fellesskap.

 

Even Hodne Valaker

Even Hodne Valaker

Alder: 20 år

Bosted: Bærum

Driver med: Jeg studerer samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim.

På fritiden: Driver med svømming og el-innebandy. Jeg sitter i Ungdomsrådet i Bærum

Mail: e-valake@online.no

Er med i arbeidsgruppen fordi: Jeg er engasjert, og ønsker å bidra i CPU. I tillegg virker organisasjonsarbeid spennende.

 

Iver Høgden Mæle

Iver Høgden Mæle

Alder:
19 år
 
Bosted: Ski
 
Driver med: Rullestolhåndball og speider
 
På fritiden: Seiler og skikjøring
 
Mailadresse: ivermele@gmail.com
 
Er med i arbeidsgruppa fordi: For å bli mer aktiv i CP-foreningen og bidra med kunnskap.

 

Hva gjør vi?

Arbeidsgruppa skal være et bindeledd mellom unge med CP og sekretariatet i CP-foreningen. I praksis betyr dette at vi kan bringe videre saker og spørsmål som opptar unge med CP.

Fra Landsmøtet 2020 kan vi sende to delegater som har stemmerett under møtet, og kan dermed være med å påvirke foreningens arbeidsprogram og vedtekter. Fra 2020 skal også en representant fra CPU sitte i sentralstyret.

I tillegg har vi ansvar for CPU-sidene i CP-bladet  og ungdomssidene på nett. Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra andre unge, slik at ungdomsarbeidet i nettverket kan bli bedre. Selv om vi som sitter i arbeidsgruppa har CP selv, er vi bare et lite utvalg av det store mangfoldet. Vi er derfor helt avhengige av ideer utenfra.

 

Hvordan jobber vi?

Arbeidsgruppa for unge med CP har jevnlig kontakt via mail, Facebook og SMS. I tillegg har vi telefonmøter cirka en gang i måneden. Vi møtes også ved behov.  

 

Hva jobber vi for?

Vi jobber for at det skal bli større fokus på det å være ung med CP i foreningen, og i samfunnet generelt. Ambisjonen vår er å få saker som angår unge med CP på dagsorden, gjennom interessepolitikk og opplysende arbeid. Vi ønsker å bli en synlig og naturlig del av arbeidet i foreningen.

 

Kontakt oss!

Besøk og følg CPU på Facebook 

Send oss gjerne en mail cpu@cp.no , hvis det er noe du lurer på!

 

CPU i media

https://www.nrk.no/telemark/en-bok-om-cerebral-parese-1.12050441 – NRK Telemark

http://ostv.no/annen-studiehverdag/ – Oslo Student-TV

http://journalen.hioa.no/journalen/TV/2015/04/21/kun-1-av-3-fullforer-videregaende – Journalen HiOA

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE01018317/13-09-2017#t=1h16m29s – NRK Telemark

https://www.dagen.no/Nyheter/mobbing/Sofie-ble-mobbet-fordi-hun-har-CP-519667 – Dagen

https://framtida.no/2018/03/20/kopla-av-hjula-pa-stolen-hennar-for-faenskap – Framtida