Meny Gå til innhold

CPU er vårt ungdomsnettverk og ble etablert i 2008. Dagens arbeidsgruppe ble valgt høsten 2019, og består av fem unge med CP i alderen 18-25 år.

Ny arbeidsgruppe i CPU: Noomi Alexandersen, Torstein Torheim, Sofie Jansen, Even Hodne Valaker og Camilla Stenersen. Foto: Charlotte Åsland Larsen

Hvem er vi?

Sofie Østerbø Jansen (leder)

Sofie Jansen

Alder: 25 år

Bosted: Sandnes

Driver med: Jobber som ergoterapeut på Hole bo-og rehabiliteringssenter

På fritiden: Satser på friidrett innenfor grenen racerunning og organisasjonsarbeid.

Mailadresse: sofiejansen96@gmail.com

Er med i arbeidsgruppa fordi: Jeg har lyst til å bruke stemmen min til å inspirere andre og selv bli inspirert. Det er en fin plattform for utvikling og det å kunne lære andre er noe jeg liker godt, samtidig som jeg kan lære av andre. Det er en fin måte å vise engasjement på, og bli kjent med andre som har CP gjennom sosiale settinger og interessepolitikk, det jeg liker jeg godt.

 

Camilla Stenersen

Camilla Stenersen

Alder: 26 år

Bosted: Bjørkelangen

Driver med: Utdannet sosionom

På fritiden: Engasjerer meg i foreninger for og av personer med nedsatt funksjonsevne.

Mailadresse: camilla_stenersen@live.no

Er med i arbeidsgruppa fordi: Jeg føler at jeg har mye å bidra med inn i CPU, siden jeg er opptatt av aktivitet for unge voksne i CP foreningen. Glad i å ta fatt på nye prosjekter og være med på å styrke felleskapet.

 

Noomi Alexandersen

Noomi Alexandersen

Alder: 22 år

Bosted: Tromsø

Driver med: Studerer ved UiT

På fritiden: Liker å være sosial

Mailadresse: noomiluise@hotmail.no

Er med i arbeidsgruppa fordi: Jeg ønsker å bidra med å videreføre det gode arbeidet CPU har lagt ned fra før.

I tillegg virker det spennende med organisasjonsarbeid, og jeg tror man lærer mye nyttig av å være i cpu, både om seg selv og andre, blant annet om samarbeid og det å være del av et fellesskap.

 

Torstein Torheim

Torstein Torheim

Alder: 23 år

Bosted: Tromsø

Driver med: Ferdig utdannet innen ledelse, innovasjon og marked. Jobber som teamleder i Sparebank1 i Nord-Norge

På fritiden: Venner, trening og reise

Mailadresse: torstein.torheim@hotmail.com

Er med i arbeidsgruppen fordi: Jeg sitter som nestleder i Troms og er engasjert i arbeidet rundt i CP-foreningen.

 

Even Hodne Valaker

Even Hodne Valaker

Alder: 18 år

Bosted: Bærum

Driver med: Jeg studerer samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim.

På fritiden: Driver med svømming og el-innebandy. Jeg sitter i Ungdomsrådet i Bærum

Mail: e-valake@online.no

Er med i arbeidsgruppen fordi: Jeg er engasjert, og ønsker å bidra i CPU. I tillegg virker organisasjonsarbeid spennende.

 

Hva gjør vi?

Arbeidsgruppa skal være et bindeledd mellom unge med CP og sekretariatet i CP-foreningen. I praksis betyr dette at vi kan bringe videre saker og spørsmål som opptar unge med CP.

Fra Landsmøtet 2020 kan vi sende to delegater som har stemmerett under møtet, og kan dermed være med å påvirke foreningens arbeidsprogram og vedtekter. Fra 2020 skal også en representant fra CPU sitte i sentralstyret.

I tillegg har vi ansvar for CPU-sidene i CP-bladet  og ungdomssidene på nett. Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra andre unge, slik at ungdomsarbeidet i nettverket kan bli bedre. Selv om vi som sitter i arbeidsgruppa har CP selv, er vi bare et lite utvalg av det store mangfoldet. Vi er derfor helt avhengige av ideer utenfra.

 

Hvordan jobber vi?

Arbeidsgruppa for unge med CP har jevnlig kontakt via mail, Facebook og SMS. I tillegg har vi telefonmøter cirka en gang i måneden. Vi møtes også ved behov.  

 

Hva jobber vi for?

Vi jobber for at det skal bli større fokus på det å være ung med CP i foreningen, og i samfunnet generelt. Ambisjonen vår er å få saker som angår unge med CP på dagsorden, gjennom interessepolitikk og opplysende arbeid. Vi ønsker å bli en synlig og naturlig del av arbeidet i foreningen.

 

Kontakt oss!

Besøk og følg CPU på Facebook 

Send oss gjerne en mail cpu@cp.no , hvis det er noe du lurer på!

 

CPU i media

https://www.nrk.no/telemark/en-bok-om-cerebral-parese-1.12050441 – NRK Telemark

http://ostv.no/annen-studiehverdag/ – Oslo Student-TV

http://journalen.hioa.no/journalen/TV/2015/04/21/kun-1-av-3-fullforer-videregaende – Journalen HiOA

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE01018317/13-09-2017#t=1h16m29s – NRK Telemark

https://www.dagen.no/Nyheter/mobbing/Sofie-ble-mobbet-fordi-hun-har-CP-519667 – Dagen

https://framtida.no/2018/03/20/kopla-av-hjula-pa-stolen-hennar-for-faenskap – Framtida