Meny Gå til innhold

CPU er vårt ungdomsnettverk og ble etablert i 2008. CPU består i dag av en arbeidsgruppe med fem unge med CP i alderen 20-30 år.

 

CPU: En samlet arbeidsgruppe i CPU under ungdomsamlingen på Gardermoen høsten 2016. FOTO: Eva Buschmann

 

Hvem er vi?

Stine Dybvig (leder)

Stine Dybvig

Alder: 27 år

Bosted: Oslo

Driver med: Jobber som jurist

På fritiden: Jeg liker å lese, skrive, være med venner, trene og drive med organisasjonsarbeid

Mailadresse: stinebdy@online.no

Er med i arbeidsgruppa fordi: Jeg er interessert i interessepolitikk, og vil bidra til å sette søkelys på hvordan det er å være ung med CP. Samtidig ønsker jeg å bli kjent med andre som har samme diagnose. Jeg mener at ungdomsarbeidet i CP-foreningen har et stort potensiale og er spent på hva vi kan få til sammen.

 

Mathias Halvorsen

Mathias Halvorsen

Alder: 20 år 

Bosted: Tromsø

Driver med: Studerer master i Rettsvitenskap (Juss) ved Universitet i Tromsø

På fritiden: Spiller jeg i band på Tromsø kulturskole sammen med andre i rullestol, ved hjelp av tilpasset musikkteknologi. Ellers er jeg data- og teknologiinteressert.

Mailadresse: cp-mathias@hotmail.com

Er med i arbeidsgruppa for unge med CP fordi: Det som driver meg i dette arbeidet er kunnskapsspredning, samhold og følelsen av å gjøre en forskjell for unge med CP.

 

Joakim Lindefjeld Løberg

Joakim Løberg

Alder: 29 år

Bosted: Skien

Driver med: Jobber 100 prosent som supportkonsulent innen IT.

På fritiden: Fritiden blir brukt til trening, musikk og film.

Mailadresse: joakim.loberg@icloud.com

Er med i arbeidsgruppa fordi: Det er morsomt å bidra med noe. Jeg føler at jeg har en del erfaringer jeg kan dele med andre. I tillegg ønsker jeg å lære noe nytt. Jeg anser meg selv som gruppas ”grand old man”.

 

Marte Lia

Marte Lia

Alder: 26 år 

Bosted: I Rælingen, midlertidig i Brisbane på utveksling.

Driver med: Student ved grunnskolelærerutdanningen 1–7. Trinn UiA  

På fritiden: Trener, driver med skolearbeid og utforsker verden innimellom.

Mailadresse: martelia761@gmail.com

Er med i arbeidsgruppa fordi: Jeg ønsker å bidra med innspill og tanker som angår de som har ”lett”/”usynlig” CP. Det er også gøy å få innspill av andre, og å lære mer om hvordan det er å leve med CP.

 

Sofie Østerbø Jansen 

Sofie Jansen

Alder: 22 år

Bosted: Sandnes

Driver med: Studere ergoterapi ved VID Vitenskaplige Høgskule

På fritiden: Driver med Racerunning, lager mat, er med venner og er aktiv i ulike foreninger.

Mailadresse: sofiejansen96@hotmail.com

Er med i arbeidsgruppa fordi: Jeg har lyst til å bruke min stemme til å inspirere andre og selv bli inspirert. Det er en fin plattform for utvikling og det å kunne lære andre noe er noe jeg liker godt, samtidig som jeg kan lære av andre. Det er en fin måte å vise engasjement, og bli kjent med andre som har CP gjennom sosiale settinger og interessepolitikk, det liker jeg godt.

 

Hva gjør vi?

Arbeidsgruppa skal være et bindeledd mellom unge med CP og sekretariatet i CP-foreningen. I praksis betyr dette at vi kan bringe videre saker og spørsmål som opptar unge med CP.

Fra Landsmøtet 2020 kan vi sende to delegater som har stemmerett under møtet, og kan dermed være med å påvirke foreningens arbeidsprogram og vedtekter. Fra 2020 skal også en representant fra CPU sitte i sentralstyret.

I tillegg har vi ansvar for CPU-sidene i CP-bladet  og ungdomssidene på nett. Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra andre unge, slik at ungdomsarbeidet i nettverket kan bli bedre. Selv om vi som sitter i arbeidsgruppa har CP selv, er vi bare et lite utvalg av det store mangfoldet. Vi er derfor helt avhengige av ideer utenfra.

 

Hvordan jobber vi?

Arbeidsgruppa for unge med CP har jevnlig kontakt via mail, Facebook og SMS. I tillegg har vi telefonmøter cirka en gang i måneden. Vi møtes også ved behov.  

 

Hva jobber vi for?

Vi jobber for at det skal bli større fokus på det å være ung med CP i foreningen, og i samfunnet generelt. Ambisjonen vår er å få saker som angår unge med CP på dagsorden, gjennom interessepolitikk og opplysende arbeid. Vi ønsker å bli en synlig og naturlig del av arbeidet i foreningen.

 

Kontakt oss!

Besøk og følg CPU på Facebook 

Send oss gjerne en mail cpu@cp.no , hvis det er noe du lurer på!

 

CPU i media

https://www.nrk.no/telemark/en-bok-om-cerebral-parese-1.12050441 – NRK Telemark

http://ostv.no/annen-studiehverdag/ – Oslo Student-TV

http://journalen.hioa.no/journalen/TV/2015/04/21/kun-1-av-3-fullforer-videregaende – Journalen HiOA

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-telemark/DKTE01018317/13-09-2017#t=1h16m29s – NRK Telemark

https://www.dagen.no/Nyheter/mobbing/Sofie-ble-mobbet-fordi-hun-har-CP-519667 – Dagen

https://framtida.no/2018/03/20/kopla-av-hjula-pa-stolen-hennar-for-faenskap – Framtida