Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Sentralstyret

Sentralstyret er det høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Dagens sentralstyre ble valgt på landsmøte i mai 2022.

Bak fra venstre: Monica Myhre (1. nestleder), Bente Heggø Olsen (leder), Sigrun Bjerke Fosse (2. nestleder), Tor-Helge Gundersen, Synne Guro Haugseng, Kenneth Olsen og Torstein Torheim. Foran fra venstre: Sofie Østerbø Jansen (CPU) og Stine Dybvig. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Robert Johnsen, Noomi Alexandersen (CPU vara), Renate Mathisen (1.vara), Ingvild Skarsem Jonassen (2. vara) og Kristin Bakken (3.vara).
Bak fra venstre: Monica Myhre (1. nestleder), Bente Heggø Olsen (leder), Sigrun Bjerke Fosse (2. nestleder), Tor-Helge Gundersen, Synne Guro Haugseng, Kenneth Olsen og Torstein Torheim. Foran fra venstre: Sofie Østerbø Jansen (CPU) og Stine Dybvig. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Robert Johnsen, Noomi Alexandersen (CPU vara), Renate Mathisen (1.vara), Ingvild Skarsem Jonassen (2. vara) og Kristin Bakken (3.vara).

Sentralstyret består av leder, to nestledere og syv styremedlemmer, derav en fra CPU. I tillegg kommer tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge og en vara til representanten fra CPU. Alle er valgt av landsmøtet.

Funksjonshemmede og foreldre/foresatte til funksjonshemmede skal til enhver tid utgjøre flertallet i styret. Det skal alltid sitte minst en voksen med CP eller lignende nevrologisk diagnose og minst en forelder som har barn med CP eller lignende nevrologisk diagnose i styret.

Sentralstyret valgt på landsmøtet i 2022

 • Leder: Bente Heggø Olsen, Vestland
 • 1. nestleder: Monica Myhre, Agder
 • 2. nestleder: Sigrun Bjerke Fosse, Oslo og Akershus

Styremedlemmer:

 • Tor-Helge Gundersen, Vestland
 • Synne Guro Haugseng, Innlandet
 • Torstein Torheim, Troms
 • Stine Dybvig, Oslo og Akershus
 • Robert Johnsen, Trøndelag
 • Kenneth Olsen, Vestfold
 • Sofie Østerbø Jansen, CPU

Varamedlemmer:

 • Vara, CPU: Noomi Alexandersen 
 • 1. vara Renate Mathisen, Vestfold
 • 2. vara Ingvild Skarsem Jonassen, Agder
 • 3. vara Kristin Bakken, Innlandet


Sentralstyrets saker og vedtak

Sentralstyremøteprotokoller for 2020

S-protokoll 01/20
S-protokoll 02/20
S-protokoll 03/20
S-protokoll 04/20 
S-protokoll 05/20
S-protokoll 06/20
S-protokoll 07/20
S-protokoll 08/20
S-protokoll 09/20
S-protokoll 10/20

Sentralstyremøteprotokoller for 2021

S-protokoll 01/21
S-protokoll 02/21
S-protokoll 04/21
S-protokoll 05/21
S-protokoll 06/21
S-protokoll 07/21

Sentralstyremøteprotokoller for 2022

S-protokoll 01/22
S-protokoll 02/22
S-protokoll 03/22
S-protokoll 04/22
S-protokoll 05/22
S-protokoll 06/22
S-protokoll 07/22
S-protokoll 08/22
S-protokoll 09/22

Sentralstyremøteprotokoller for 2023

S-protokoll 01/23
S-protokoll 02/23
S-protokoll 03/23
S-protokoll 04/23
S-protokoll 05/23
S-protokoll 06/23

Neste sentralstyremøte:
20. mars 2024

Har du innspill eller saker til sentralstyret, så send gjerne en mail til post@cp.no