Meny Gå til innhold

Sentralstyret

Sentralstyret er det høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Sentralstyret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Alle er valgt av landsmøtet. Landsmøtet velger også minst to varamedlemmer i rekkefølge.

 Funksjonshemmede og foreldre/foresatte til funksjonshemmede skal til enhver tid utgjøre flertallet i styret.  Det skal alltid sitte minst en voksen med CP eller lignende nevrologisk diagnose og minst en forelder som har barn med CP eller lignende nevrologisk diagnose i styret.

Landsmøtet 2018 valgte følgende sentralstyre:

  • Marthe Risan, leder
  • Tor Helge Gundersen, nestleder
  • Marte Broderstad Sandvik, sentralstyremedlem
  • Ken Gøran Skar, sentralstyremedlem
  • Tanja Leergaard, sentralstyremedlem
  • Monica Myhre, 1. varamedlem 
  • Sigrun Bjerke Fosse, 2. varamedlem