Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Sentralstyret

Sentralstyret er det høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Dagens sentralstyre ble valgt på landsmøte i mai 2024.

Sentralstyret består av leder, to nestledere og syv styremedlemmer, derav en fra CPU. I tillegg kommer tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge og en vara til representanten fra CPU. Alle er valgt av landsmøtet.

Funksjonshemmede og foreldre/foresatte til funksjonshemmede skal til enhver tid utgjøre flertallet i styret. Det skal alltid sitte minst en voksen med CP eller lignende nevrologisk diagnose og minst en forelder som har barn med CP eller lignende nevrologisk diagnose i styret.

Sentralstyret valgt på landsmøtet i 2024

 • Leder: Bente Heggø Olsen, Vestland
 • 1. nestleder: Monica Myhre, Agder
 • 2. nestleder: Stine Dybvig, Oslo og Akershus

Styremedlemmer:

 • Sigrun Bjerke Fosse, Oslo og Akershus
 • Tor-Helge Gundersen, Vestland
 • Synne Guro Haugseng, Innlandet
 • Kenneth Olsen, Vestfold
 • Even Hodne Valaker, Trøndelag
 • Per Joar Johansen, Trøndelag
 • Sofie Østerbø Jansen, CPU

Varamedlemmer 

 • 1. vara Kristin Bakken, Innlandet
 • 2. vara Ingvild Skarsem Jonassen, Agder
 • 3. vara Alexander Sviggum, Vestland
 • Vara, CPU Una Helene Selvik


Sentralstyrets saker og vedtak

Sentralstyremøteprotokoller for 2020

S-protokoll 01/20
S-protokoll 02/20
S-protokoll 03/20
S-protokoll 04/20 
S-protokoll 05/20
S-protokoll 06/20
S-protokoll 07/20
S-protokoll 08/20
S-protokoll 09/20
S-protokoll 10/20

Sentralstyremøteprotokoller for 2021

S-protokoll 01/21
S-protokoll 02/21
S-protokoll 04/21
S-protokoll 05/21
S-protokoll 06/21
S-protokoll 07/21

Sentralstyremøteprotokoller for 2022

S-protokoll 01/22
S-protokoll 02/22
S-protokoll 03/22
S-protokoll 04/22
S-protokoll 05/22
S-protokoll 06/22
S-protokoll 07/22
S-protokoll 08/22
S-protokoll 09/22

Sentralstyremøteprotokoller for 2023

S-protokoll 01/23
S-protokoll 02/23
S-protokoll 03/23
S-protokoll 04/23
S-protokoll 05/23
S-protokoll 06/23

Sentralstyremøteprotokoller for 2024

S-protokoll 01/24
S-protokoll 02/24
S-protokoll 03/24
S-protokoll 04/24

Neste sentralstyremøte:
26-27 august (fra mandag kl. 12.00 til tirsdag kl. 14.00)

Har du innspill eller saker til sentralstyret, så send gjerne en mail til post@cp.no