Meny Gå til innhold

Sentralstyret

Sentralstyret er det høyeste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Sentralstyret består av leder, to nestledere og syv styremedlemmer, derav en fra CPU. I tillegg kommer tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Alle er valgt av landsmøtet.

OBS: Bildet er tatt fra vårt digitale landsmøte - vi håper at vi kan samle sentralstyret fysisk i løpet av 2021 og ta et nytt bilde!

Funksjonshemmede og foreldre/foresatte til funksjonshemmede skal til enhver tid utgjøre flertallet i styret. Det skal alltid sitte minst en voksen med CP eller lignende nevrologisk diagnose og minst en forelder som har barn med CP eller lignende nevrologisk diagnose i styret.

 

Sentralstyret valgt på landsmøtet i 2020:

 • Leder: Bente Heggø Olsen, Vestland
 • 1. nestleder: Monica Myhre, Agder
 • 2. nestleder: Sigrun Bjerke Fosse, Oslo og Akershus

Styremedlemmer:

 • Tor-Helge Gundersen, Vestland
 • Marte Broderstad Sandvik, Troms
 • Kjetil Haraldseid, Agder
 • Stine Dybvig, Oslo og Akershus
 • Robert Johnsen, Trøndelag
 • Tanja Leegaard, Vestfold
 • Torstein Torheim, CPU

Varamedlemmer:

 • 1. vara Kenneth Olsen, Vestfold
 • 2. vara Ingvild Skarsem Jonassen, Agder
 • 3. vara Kristin Gjærde Nordland

 Sentralstyremøteprotokoller for 2020:
S-protokoll 01/20
S-protokoll 02/20
S-protokoll 03/20
S-protokoll 04/20 
S-protokoll 05/20
S-protokoll 06/20
S-protokoll 07/20
S-protokoll 08/20
S-protokoll 09/20
S-protokoll 10/20

Sentralstyremøteprotokoller for 2021:
S-protokoll 01/21
S-protokoll 02/21
S-protokoll 04/21
S-protokoll 05/21

Neste sentralstyremøte:
3. desember 2021

Har du innspill eller saker til sentralstyret, så send gjerne en mail til post@cp.no