Meny Gå til innhold

Likepersonarbeid

CP-foreningen satser mye på likepersonarbeid. Gjennom likepersonarbeidet skaper vi møteplasser for medlemmene våre for å dele erfaringer, gleder og sorger. Det er av stor verdi å møte andre i samme eller lignende situasjon.

Likepersonarbeid

Likepersonarbeid er svært viktig for CP-foreningen og her er en kort beskrivelse av arbeidet vårt.

 

Likepersonaktiviteter

I CP-foreningen skjer det mye spennende likepersonarbeid. Rundt om i landet, i fylkesavdelingene, arrangeres det en rekke likepersonaktiviteter; kurs, samtale- og aktivitetsgrupper.
Har du lyst engasjere deg og å delta på noe, så se gjerne på vår
arrangementskalender.

CP-foreningen sentralt arrangerer også likepersonsamlinger, som blant annet Storsamlingen. Dette er vårt største medlemsarrangement som arrangeres i september hvert år. Her kan medlemmer velge mellom en rekke kurs tilpasset ulike målgrupper.

 

Likepersoner

De som er ansvarlige for gjennomføringen av likepersonaktiviteter kalles likepersoner. I tillegg har vi opprettet en telefon- og kontakttjeneste i CP-foreningen. Pr. idag har vi 29 telefonkontakter. De har ulik erfaringsprofil og består av foreldre til barn med CP, voksne med CP og unge med CP.
Ta gjerne kontakt med dem! Telefonkontaktene er klare til å snakke med deg.
(Sist gang vi rekrutterte nye telefonkontakter var november 2020)

 

Likepersonsarbeid på nett

Det drives også likepersonsarbeid på nett og gjennom sosiale medier. Blant annet har vi en egen facebook-gruppe for personer med mild grad av CP, som er administrert av en av våre telefonkontakter. Ønsker du melde deg på denne gruppen, så kan du ta kontakt her

Vi har også jevnlige digitale nettmøter, foreksempel lunsjprat og kveldsprat med Helle, småbarnsforeldretreff, treff for foreldre med ungdom med alvorlig grad av CP og treff for voksne med lett grad av CP. Vi vil informere om våre digitale planer i løpet av høsten 2022.


Opplæring i likepersonarbeid

Vi har også styrket opplæringstilbudet vårt.
På nettsidene til CP-skolen vil du finne vårt skoleringsmateriell om likepersonarbeid.
I tillegg arrangerer vi jevnlige opplæringskurs, både for nye og erfarne likemenn.

 

Innrapporteringsplikt

Alle likepersonaktiviteter må innrapporteres til myndighetene. Dette er nødvendig for å kunne få tildelt driftstilskudd/statsstøtte. Det er CP-foreningen sentralt som har ansvar for selve innrapporteringen til myndighetene, men sekretariatet er avhengig av å få oversikt over hva som skjer av likepersonaktiviteter lokalt. Alle fylkesavdelinger må derfor rapportere inn hver enkelt aktivitet som er gjennomført. Dette kan enkelt gjøres ved å fylle ut dette innrapporteringsskjemaet og sende det til post@cp.no.

VIKTIG BESKJED: På grunn av koronapandemien og lite aktivitet i 2020 og 2021 har vi ikke rapportert inn likepersonsarbeidet vårt til myndighetene. Dette starter vi i midlertid opp igjen med fra og med 2022. Så i 2022 må alle fylkeslag holde oversikt over all aktivitet og innrapportere via post@cp.no
Vi oppfordrer alle fylkeslag med å starte med å sende inn rapporter fra og med september 2022.


Likepersontilskudd til fylkesavdelingene

Fylkesavdelingene kan hvert år søke CP-foreningen nasjonalt om økonomisk støtte. Søknadsfristen varierer litt fra år til år, men blir annonsert i god tid. Retningslinjer og søknadsskjema finner dere under nettsidene til CP-skolen.