Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Målet med nettverkene våre er å oppnå mer aktivitet, at flere skal føle tilhørighet og at CP-foreningen kan motta innspill, kunnskap og erfaringer fra dere som vet hvordan det er å leve med CP eller er pårørende. Det skal være lav terskel for å kunne bli med et nettverk.

Landsmøtet til CP-foreningen vedtok i mai 2022 å etablere nettverk.
Og her kan du lese mer om retningslinjene for etablering og oppfølging av nettverk.

Høsten 2022 ble det formelt etablert flere nettverkene og vi vil fortløpende legge ut informasjon om nettverkene her:

Etablerte nettverk

Ungdomsnettverket (CPU)

Målgruppe: Ungdom med CP i alderen 18-30 år.
Oppstart: Nettverket ble etablert i 2008.
Arbeidsgruppe: CPU har en egen arbeidsgruppe og der medlemmene gjerne kan kontaktes.
Kontaktpersoner:
Leder i arbeidsgruppa Sofie Jansen: sofiejansen96@gmail.com
Redaktør i sekretariatet Charlotte Åsland Larsen: charlotte@cp.no
Følg oss gjerne også på Instagram
 
Du kan også bli med i vår nyopprettede Facebook-gruppe.  
Planlagte arrangementer i 2024: Kurs på storsamlingen i september 2024 og en landsdekkende ungdomssamling i oktober 2024.

Nettverket for voksne med lett grad av CP

Målgruppe: Voksne med lett motorisk grad av CP (GMFCS grad 1 og 2) og som er over 25 år.
Arbeidsgruppe: Nettverket blir ledet av en arbeidsgruppe, bestående av voksne som selv har lett CP.
Arbeidsgruppa har en egen nettside der medlemmene gjerne kan kontaktes.
Kontaktperson i sekretariatet: Kristin Benestad, kristin@cp.no.
Følg oss gjerne på Facebook: For oss med mild grad av cerebral parese
Her vil vi legge ut informasjon om ulike aktiviteter, samt at det er mulig å dele erfaringer/kommunisere med andre i nettverket.
Aktuelt prosjekt: Filmprosjekt om unge og usynlig CP
(Filmprosjektet hadde premiere september 2022)
Aktuell podkast: Episode 2, å leve med lettere motorisk grad av CP.
Planlagte arrangementer i 2024: Kurs på Storsamlingen i september 2024. I tillegg er det planlagt jevnlige treff i Trøndelag og Oslo og Akershus.

 

Nettverket for småbarnsforeldre

Målgruppe: Foreldre til barn med CP fra 0-10 år.
Oppstart:
Nettverket formelt etablert i 2022, men er en videreføring av prosjektet digital småbarnsgruppe fra 2019. Nettverket har en egen nettside. 
Kontaktpersoner:
Leder i arbeidsgruppa Annette Berge: berge.annette@gmail.com
Rådgiver Anita Hanken i sekretariatet, anita@cp.no
Følg oss gjerne på Facebook: CP-foreningen: Nettverket for småbarnsforeldre.
Her vil vi legge ut informasjon om ulike aktiviteter, samt at det er mulig å dele erfaringer/kommunisere med andre i nettverket.
Aktuelle prosjekter: 
Ny barnebok om Sivert ble lansert i desember 2022.
Informasjonspakke til nye foreldre ble lansert i starten av 2023.
Aktuell podkast: Episode 1, Å bli foreldre til et barn med CP – og erfaringer med barnekoordinator
Planlagte arrangementer i 2024: Kurs på storsamlingen i september 2024.

Andre gruppetilbud

Foreldre til tenåringer som har alvorlig grad av CP

Målgruppe: Foreldre til tenåringer mellom 13 og 18 år med alvorlig grad av CP (GMFCS 4 og 5)
Møteplass: Gruppen har faste digitale møter på Teams siste torsdag i måneden.
Kontaktperson: Rådgiver i sekretariatet Helle Aasheim, helle@cp.no

Besteforeldre

Målgruppe: Besteforeldre til barn og unge med CP.
Besteforeldrene har en egen Facebookgruppe som det er mulig å bli med i:
Enda bedre med Beste – Besteforeldre til barn med CP

Seniortreff

Målgruppe: Godt voksne med CP (45/50 +)
Det skjer jevnlige seniortreff rundt om i landet, spesielt i Trøndelag og Vestland.