Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Her vil vi samle videopptak og intervjuer som gjøres i forbindelse med nettmøtene.

Nettmøte om hjelpeapparatet og skolesystemet 02.11.21

Hege Tegler er mamma til ei jente på 16 år med cerebral parese, og har lang erfaring i møte med både hjelpeapparatet og skolesystemet. I dette møtet snakker Hege om hva foreldre bør være bevisste på i møte med skolesystemet for å sikre at barna våre blir tatt på alvor, på lik linje med de andre elevene. Hvordan sikre at de får den tilretteleggingen de trenger for at de skal få et fullverdig opplæringstilbud?
 

 

Nettmøte om selvtillit, selvbilde og identitet 24.08.21

Jan Flemming Raae er småbarnsfar, familieterapeut og selv har cerebral parese. Han arbeider med å veilede familiehjem, som er en type forsterket fosterhjem for ungdom. I dette opptaket snakker han om selvtillit, selvbilde og identitet. Tema for nettmøtet ble valgt med tanke på viktigheten selvbilde og identitet har for alle barn vi treffer, og tar for seg hvordan omsorgspersoner kan bidra utviklingen av et sunt selvbilde hos våre barn.

 

Nettmøte om overgang til skole 22.06.21

Turid Hageli snakker om overgangen fra barnehage til skole, og hva som kan være lurt å tenke på i den forbindelse. Turid er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog, og jobber i dag ved Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB) ved Sørlandet sykehus.

 

Nettmøte om håndfunksjon hos barn med CP 08.06.21

Hendene er viktige redskap for oss til å påvirke og bruke omgivelsene våre. I dette møtet forteller Gunvor L. Klevberg, som har jobbet med barn og unge med CP i over tjue år, om håndfunksjon hos barn med CP. Gunvor er ergoterapeut, og jobber i dag i NorCP.

 

Nettmøte om tilbudet ved Beitostølen Helsesportsenter 25.05.21

Beitostølen Helsesportsenter gir tilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Fysioterapeut Anita Hoberg har vært ansatt ved helsesportsenteret siden 1995, og presenterer tilbudet deres til barn med CP.

 

Nettmøte om tverrfaglig intensiv habilitering ved Barnas Fysioterapisenter 18.05.21

Daglig leder Jannike Rieber og påtroppende daglig leder Camilla Skagen ved Barnas Fysioterapisenter forteller om intensiv trening, og deres tilbud til barn med CP.
 

 

Nettmøte om egenledelse 04.05.21

Kristian Sørensen, psykologspesialist ved barne- og ungdomsavdelingen ved Sørlandet sykehus, forteller om egenledelse for små barn med CP. Egenledelse handler om å bruke egne ferdigheter, og være aktiv og selvstendig i eget liv.

 

Nettmøte om å være ung med CP 20.04.21

Sofie Østerbø Jansen er 25 år, har selv CP og er leder av CPU, CP-foreningens ungdomsnettverk. Hun snakker om erfaringer hun har gjort seg fra et liv med CP, og trekker frem ting som har vært viktig for at hun er der hun er i dag. Helt på slutten gir hun noen viktige råd til foreldrene, både fra seg selv og fra sin egen mor.

 

Nettmøte om boligtilpasning 16.03.21

Cathrine Hagby og Gro Marie Lindahl fra NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken snakker om muligheter og regelverk rundt tilskudd til boligtilpasning i regi av NAV. De forklarer også forskjellen på tilskudd fra NAV, og tilskudd som hver enkelt kommune har muligheten til å gi sine innbyggere.

Du kan laste ned presentasjonen deres her.

 

Nettmøte om hjelpemidler til små barn 09.03.21

Berit Marie Olsen og Heidi Gjestvang, rådgivere fra NAV Hjelpemiddelsentral, snakker om hjelpemidler og tilrettelegging, og hvilke muligheter som finnes for barn med cerebral parese. De gir en kort innføring i hjelpemiddelsystemet, og hvordan rollefordelingen er i hele prosessen med hjelpemiddelformidling. Berit Marie utdyper rundt ASK-hjelpemidler og oppfølging av de hjelpemidlene, mens Heidi vil snakker om bevegelseshjelpemidler til barn.

 

Nettmøte om intensiv trening for små barn med CP 23.02.21

Kari Hapnes, habiliteringspedagog og leder ved PTØ, snakker om intensiv trening for de minste barna med cerebral parese. Hun snakker om hva intensiv trening er, og hva det innebærer. Kari brenner for at trening skal være lystbetont og gøy, og kommer med tips og triks til hvordan små, hverdagslige aktiviteter kan ha stor betydning for barnets utvikling.

Filmen Kari viser til helt i starten av opptaket kan du se her.

 

Nettmøte om søsken til barn med funksjonsnedsettelse 16.02.21

Jan Tøssebro, professor i sosialt arbeid, har forsket på oppvekst med funksjonshemming, og snakker om det å være søsken til barn med funksjonsnedsettelser.

 

Nettmøte om psykisk helse 09.02.21

Psykolog Inna Ulrike Ødegård, som også er mamma til en gutt med CP, snakker om ensomhet, vanskelige følelser og psykisk helse. Hun snakker blant annet om toleransevinduet, og gir konkrete tips knyttet til kommunikasjon i nære relasjoner.

 

Nettmøte om kognisjon hos barn med CP 02.02.21

Psykologspesialist Kristine Stadskleiv forteller om kognisjon og ulike kognitive vansker barn med CP kan ha. Hun kommer også inn på kognitiv utredning og oppfølging.

 

Nettmøte om smerter hos barn med CP 26.01.21

Overlege og seksjonsleder for nevrohabiliteringen for barn ved Oslo universitetssykehus, Kjersti Ramstad, forteller om smerter, og hva som kan føre til smerter hos personer med CP. 

 

Nettmøte om stress og søvn 08.12.20

Barnesykepleier og rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, Tone Emilie Spinnangr, forteller om Stine Sofie Foreldrepakke og Foreldresupport.

 

Nettmøte om rettigheter for småbarnsforeldre 01.12.20

Atle Larsen, juridisk rådgiver i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) går gjennom rettigheter for småbarnsforeldre. Du kan også laste ned presentasjonen til Atle her.

 

Nettmøte om barns rett til logoped 24.11.20

Line K. Avers, logoped og daglig leder ved Barnas språksenter, forteller om barns rettigheter knyttet til logopedisk behandling. Hun kommer også inn på hvordan logopedene ved Barnas språksenter jobber.

 

Nettmøte om BPA for barn 27.10.20

Her kan du se innledningen til småbarnspappa og BPA-rådgiver Kim Bergin.