Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

CP-foreningen arrangerer landsmøte i mai og her vil vi fortløpende legge ut relevant informasjon.

Tid: 24.-26. mai 2024
Sted: Scandic Fornebu (på Snarøya i Bærum kommune)
Målgruppe: Sentralstyret, valgte delegater i fylkeslagene og CPU, leder i valgkomiteen og leder i kontrollkomiteen


INNSPILL TIL LANDSMØTESAKER?
Er det noen saker du brenner for? Noe CP-foreningen bør jobbe mer med? 
Hvordan kan vi benytte ressursene og kunnskap blant medlemmene våre bedre?
I perioden desember til 10. januar arrangerer vi en fri innspillsrunde på landsmøtesaker.
Innspillene kan sendes til post@cp.no
Sentralstyret har utnevnt to forberedende landsmøtekomiteer som starter sitt arbeid i januar 2024.


VIKTIGE DATOER
15. januar:
Frist for fylkeslag til å gi innspill til valgkomiteen
15. mars-30. april: Høringsrunde på utkast til nytt interessepolitisk program 2024-2026.
31. mars: Frist for å avholde fylkesårsmøter og få valgt delegater til landsmøte.
11. april: Frist for fylkeslag til å melde inn saker til landsmøte.
2. mai: Frist for sekretariatet til å sende ut sakspapirer (post, epost, nett)


SAKSPAPIRER

Innkallling (sendt ut 03.11.24)