Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Styringsdokumenter

Her finner du CP-foreningens styringsdokumenter. Dokumentene er vedtatt av CP-foreningens landsmøte eller sentralstyre.

Arbeidsplan for 2023

Sentralstyret arbeidsplan for 2023 ble vedtatt den 2. desember 2022

Som et vedlegg til arbeidsplanen har vi også laget årshjul for 2023 med datoer for arrangementer og viktige frister. Årshjulet vil vi oppdatere jevnlig utover i 2023 (sist oppdatert 19. april 2023).

Interessepolitisk program

CP-foreningens interessepolitiske program
for 2022-2024
(ble vedtatt på landsmøtet den 7.-8. mai 2022)

Følgende interessepolitiske uttalelser ble vedtatt på landsmøtet i 2022:
CRPD må inkorporeres i norsk menneskerettighetslov
Behold tilbudet om intensiv trening og habilitering for barn og unge med cerebral parese
Bedre feriemuligheter for personer med store hjelpebehov

Organisatorisk strategi

CP-foreningens organisatoriske strategi for 2022-2024
(ble vedtatt på landsmøtet i 2022)

Vedtekter

CP-foreningens vedtekter
(ble sist endret på landsmøte i 2022)

Beretning og regnskap for de siste årene

Beretning og regnskap for 2018
Beretning og regnskap for 2019
Beretning og regnskap for 2020
Beretning og regnskap for 2021
Beretning og regnskap for 2022


Ulike retningslinjer for CP-foreningen

Retningslinjer for etablering og oppfølging av nettverk
(vedtatt av landsmøtet i 2022)

Retningslinjer for regnskap og revisjon
(endringer vedtatt av landsmøte i 2018)

Etiske retningslinjer
(vedtatt av landsmøte i 2018)

Retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep
(vedtatt av sentralstyret i desember 2017) 

Retningslinjer for kontrollkomiteen nasjonalt
(vedtatt av landsmøtet i 2012, oppdatert av sentralstyret etter landsmøtet i 2020)

Retningslinjer for valgkomiteen nasjonalt
(vedtatt av landsmøtet i 2012, oppdatert av sentralstyret etter landsmøtet i 2020)