Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Styringsdokumenter

Her finner du CP-foreningens styringsdokumenter. Dokumentene er vedtatt av CP-foreningens landsmøte eller sentralstyre.


Interessepolitisk program

CP-foreningens interessepolitiske program for 2024-2026
(Vedtatt på landsmøte den 25.-26. mai 2024)

Følgende interessepolitiske uttalelser ble vedtatt på landsmøtet i 2024:
CRPD må inkorporeres i norsk menneskerettighetslov!
Stopp kuttene i habiliteringstjenestene!
På tide med en eldrepolitikk for personer med funksjonsnedsettelser!
Det burde ikkje vere ein pott på det å vere i aktivitet

 

Organisatorisk strategi

CP-foreningens organisatoriske strategi 2024-2026
(Vedtatt på landsmøtet den 25.-26. mai 2024)

Vedtekter

CP-foreningens vedtekter
(Ble sist endret på landsmøte den 25.-26. mai)

Beretning og regnskap for de siste årene

Beretning og regnskap for 2018
Beretning og regnskap for 2019
Beretning og regnskap for 2020
Beretning og regnskap for 2021
Beretning og regnskap for 2022
Beretning og regnskap for 2023

 

Arbeidsplan for 2024

Sentralstyrets arbeidsplan for 2024
(Ble vedtatt i sentralstyret den 30. november 2023)

Sentralstyrets arbeidsplan, som utarbeides årlig, må sees i sammenheng med den vedtatte organisatoriske strategien. Arbeidsplanen er mer konkret på hvordan CP-foreningen skal nå de ulike målsettingene og prioriteringene

Som et vedlegg til arbeidsplanen har vi også laget et årshjul for 2024 med datoer for arrangementer og viktige frister. Årshjulet vil vi oppdatere jevnlig utover i 2024. 


Ulike retningslinjer for CP-foreningen

Retningslinjer for etablering og oppfølging av nettverk
(vedtatt av landsmøtet i 2022)

Retningslinjer for regnskap og revisjon
(endringer vedtatt av landsmøte i 2018)

Etiske retningslinjer
(vedtatt av landsmøte i 2018)

Retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep
(vedtatt av sentralstyret i desember 2017) 

Retningslinjer for kontrollkomiteen nasjonalt
(vedtatt av landsmøtet i 2012, oppdatert av sentralstyret etter landsmøtet i 2020)

Retningslinjer for valgkomiteen nasjonalt
(vedtatt av landsmøtet i 2012, oppdatert av sentralstyret etter landsmøtet i 2020)