Meny Gå til innhold

Styringsdokumenter

Her finner du CP-foreningens styringsdokumenter. Dokumentene er vedtatt av CP-foreningens landsmøte eller sentralstyre.

 Arbeidsplan for 2021

Sentralstyret arbeidsplan for 2021 ble vedtatt den 4. desember 2020
Sentralstyrets arbeidsplan 2021 
Som et vedlegg til arbeidsplanen har vi også laget et årshjul.
Årshjulet vil vi oppdatere jevnlig utover i 2021.

Interessepolitisk program 

CP-foreningens interessepolitiske program
for 2020-2022 ble vedtatt på landsmøtet den 10.-11. oktober 2020.
Interessepolitisk program for 2020-2022

Interessepolitiske uttalelser
Følgende interessepolitiske uttalelser ble vedtatt på landsmøtet i 2020:
Kamp for økt likestilling
Vi vil reversere ny boligtilskuddsordning
Vi vil kjempe for ASK

Organisatorisk strategi

CP-foreningens organisatoriske strategi for 2020-2022 ble vedtatt på landsmøtet i 2020.
Organisatorisk strategi for 2020-2022

Vedtekter

CP-foreningens vedtekter ble sist endret på landsmøte i 2020.
Gjeldende vedtekter

Beretning og regnskap for 2018 og 2019

Beretning og regnskap for 2018
Beretning og regnskap for 2019
Beretning og regnskap for 2020

 

Ulike retningslinjer for CP-foreningen

Retningslinjer for regnskap og revisjon
(endringer vedtatt av landsmøte i 2018)

Etiske retningslinjer
(vedtatt av landsmøte i 2018)

Retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep
(vedtatt av sentralstyret i desember 2017) 

Retningslinjer for kontrollkomiteen nasjonalt
(vedtatt av landsmøtet i 2012, oppdatert av sentralstyret etter landsmøtet i 2020)

Retningslinjer for valgkomiteen nasjonalt
(vedtatt av landsmøtet i 2012, oppdatert av sentralstyret etter landsmøtet i 2020)