Meny Gå til innhold

CP-foreningens landsmøte skal arrangeres digitalt. På denne siden legger vi fortløpende ut relevant informasjon.

Praktisk informasjon

Digitalt landsmøte
Sentralstyret har vedtatt at landsmøte skal avholdes digitalt.
Se sentralstyrets begrunnelse her.
Vi vil benytte oss av Zoom som plattform og alle deltagere har fått tilsendt innloggingslenke, praktisk informasjon og deltagerliste på e-post.

Tidspunkter
Tidsrammen for møte blir den samme som vi tidligere har annonsert, selv om vi avholder møtet digitalt.
Vi starter opp lørdag den 10. oktober klokka 09.30 og avslutter søndag kl. 13.00. Vi vil legge opp til mange pauser. Vi inviterer også til en generalprøve torsdag den 8.oktober for teste plattform, innlogging, avstemning osv.

Program
Programmet for landsmøte finner dere her.
Vi tar forbehold om at det fortsatt kan bli endringer.

Delegater
De aller fleste fylkesavdelingene har sendt inn navn på delegater. Dersom det blir endringer i delegasjonene er det viktig at dere gir beskjed om det.
Se dagens delegatfordeling her

 

Sakspapirer

Her kan dere finne alle sakspapirer:
Sak 1: Konstituering
Vedlegg i sak 1: Forretningsorden
Vedlegg i sak 1: Valgreglement
Sak 2: Årsberetninger for 2018 og 2019
Sak 3: Årsregnskap for 2018 og 2019
Vedlegg i sak 2 og 3: Årsberetning for 2018
Vedlegg i sak 2 og 3: Årsberetning for 2019
Sak 4: Interessepolitisk program for 2020-2022
Sak 4: Uttalelser
Sak 5: Organisatorisk strategi for 2020-2022
Sak 6: Vedtekter
Vedlegg i sak 6: Gjeldende vedtekter
Sak 7: Saker fra sentralstyret (innkomne saker)
Sak 8: Kontrollkomiteens rapport
Vedlegg i sak 8: Kontrollkomiteens rapport for 2018 og 2019
Sak 9: Fastsettelse av kontingentsatser 
Sak 10: Budsjett
Vedlegg i sak 10: Budsjett for 2021-2022
Sak 11: Valg og valgkomiteens innstilling

 

Forberedelse og endringsforslag

Vi håper og forventer at alle delegasjoner møter forberedt og inkluder også gjerne i de andre medlemmene i styret i forberedelsene. 

Det vil være mulig å fremme endringsforslag på selve landsmøtet. Likevel anbefaler vi sterkt at dere sender inn endringsforslag i forkant, gjerne innen onsdag den 7. oktober til post@cp.noDa blir det lettere for oss som møtearrangører å forberede og strukturere oss.

Hvordan fremme endringsforslag?
Alle sakene er nummererte og har linjenummer. Vi vil derfor gjerne at endringsforslagene skal vise til saksnummer og linjenummer og være i form av:
a) tilleggsforslag - forslag til ny tekst eller kulepunkter
b) Endringsforslag - forslag til endringer i eksisterene tekst
c) Stryke eksisterende tekst

 

Kontaktinformasjon 

Har dere spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt på post@cp.no eller ringe Kristin på 93062084