Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Sommerleirene

Sommerleirene har en lang tradisjon i CP-foreningen, og den første sommerleiren for ungdom med CP ble arrangert allerede på 1970-tallet. Noen tiår senere kom barneleiren, og i 2000 kom også voksenleiren på plass.

Vi ønsker å fortsette den lange tradisjonen med å arrangere leir for barn og unge, samt å tilby et sommeropphold for voksne – dersom tilskuddene fra Bufdir fortsetter. Gjennomføringen av leirene er under forutsetning av at CP-foreningen mottar offentlige midler til dette.

Om leirene 

Sommerleirene er et unikt tilbud, hvor alle medlemmer, uavhengig av grad av CP, kan søke opp å få plass på et ti dager langt opphold på Risøya Folkehøyskole (barneleiren) eller Eidene Senter (ungdomsleir og voksentilbud).

Det er et begrenset antall plasser på leirene, så om det er mange søkere – prioriteres medlemmer som ikke har vært der tidligere.

Leir- og ferietilbud for barn, unge og voksne er uhyre viktig for mange av våre medlemmer. Det å møte andre som har CP betyr mye:

På skolen er jeg alltid annerledes. Her er jeg som alle andre.

Deltaker på barneleiren 2015

 

På leirene gis det en rekke ulike aktivitetstilbud i form av fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Det er en blanding av opplæring, erfaringsutveksling og fritidsaktiviteter. Deltakerne får både sosial og faglig påfyll i løpet av oppholdet.

Hjelp og assistanse

Mange personer med CP er avhengig av mye hjelp og assistanse i hverdagen, og har få eller ingen tilrettelagte ferietilbud. Vårt tilbud er for mange medlemmer det eneste ferietilbudet som er tilgjengelig. Dyktige leirledere og hjelpere gjør oppholdet både trygt, informativt og morsomt for deltakerne.

Mange av deltakerne på CP-foreningens leirer trenger hjelp til ulike ting. På barne- og ungdomsleiren ansettes det egne hjelpere som er med gjennom hele leiroppholdet. Hjelperne er ansvarlige, unge og entusiastiske. På CP-foreningens sommerleirer skal alle få den nødvendige praktiske hjelpen de trenger for å kunne delta på det de ønsker. Det er deltakernes innmeldte behov for hjelp som avgjør antallet hjelpere. Det betyr at det er svært viktig at du beskriver ditt hjelpebehov så konkret som mulig på søknadsskjemaet.

I 2024 gjøres det endringer på leirene for ungdom og voksne for å ivareta deltakernes trygghet og trivsel på best mulig måte. Deltakere som har behov for hjelp til personlig stell, forflytning, mating og medisinering må ha med egne assistenter, som bistår med dette. CP-foreningen ansetter hjelpere, som arrangerer aktiviteter og bistår i forbindelse med disse.

Det er ikke medisinsk personale til stede på noen av sommerleirene. CP-foreningen tar ikke ansvar for deltakere som har spesielle medisinske behov eller som trenger personlig tilsyn 24 timer i døgnet.

Sommerleir for barn og unge

Hvor: Risøya Folkehøyskole i Agder

For hvem: Barn og unge i alderen 12–18 år

Når: 20. juni–29. juni 2024

Egenandel: 5.500 kroner 

Mål:

  • Gi et leirtilbud til barn med CP fra hele landet.
  • Gi hjelp og oppfølging til alle, slik at både barn og foresatte opplever leiren som et trygt og godt sted å være.
  • Tilrettelegge aktiviteter slik at alle barna skal kunne delta på alle aktivitetene på leiren.
  • Gi barna positive opplevelser sammen med likesinnede.

Vi åpner for søknader 11. desember. Søknadsfrist var 1. februar.

Har du spørsmål om barneleiren? Ta kontakt med rådgiver Marie Skramstad på marie@cp.no

 

Sommerleir for ungdom

Hvor: Eidene Senter i Tjøme

For hvem: Alle medlemmer mellom 19 og 25 år

Når: 15.–24. juli 2024

Egenandel: 5.500 kroner 

Mål:

  • Gi unge voksne medlemmer et tilrettelagt ferietilbud.
  • Tilrettelegge aktiviteter, slik at alle kan delta på det de ønsker.
  • Gi deltakerne positive opplevelse sammen med likesinnede.

Vi åpner for søknader 11. desember. Søknadsfrist var 1. februar.

Sommerleir for voksne 

Hvor: Eidene Senter i Tjøme

For hvem: Alle medlemmer over 25 år.

Når: 25. juli–3. august 2024

Egenandel: 5.500 kroner 

Mål:

  • Gi voksne medlemmer et tilrettelagt ferietilbud.
  • Tilrettelegge aktiviteter, slik at alle kan delta på det de ønsker.
  • Gi deltakerne positive opplevelse sammen med likesinnede.

Vi åpner for søknader 11. desember. Søknadsfrist var 1. februar.

 

Har du spørsmål om leir for ungdom eller voksne? Ta kontakt med rådgiver Helle Aasheim på helle@cp.no

 

Historisk oversikt over CP-leirene

Sommerleirene i CP-bladet

Les om sommerleirene 2019 her.

Les om sommerleirene 2018 her.

Les om sommerleirene 2017 her.

Les om sommerleirene 2016 her. 

Les om sommerleirene 2015 her.

Les om sommerleirene 2014 her.