Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Storsamlingen 2024

CP-foreningens største medlemsarrangement Storsamlingen 2024 arrangeres på Thon Hotel Arena i Lillestrøm 6.-8. september.

Siden 2011 har Storsamlingen samlet medlemmer fra hele landet til en helg full av faglig og sosialt innhold. 

Påmeldingsfristen var 10. juni, men det er fortsatt mulig å sette seg på venteliste ved å sende en e-post til: anita@cp.no.

Seks ulike kurs

Storsamlingen er for medlemmer over 18 år, og i år kan deltakerne velge mellom seks parallelle kurs:

Kurs 1: Foreldre til barn med CP i alderen 0-12 år

På dette kurset har vi fokus på startfasen når man får et barn med CP, rettigheter og muligheter man har. Barnehagestart og overgangen til skole. Vi kommer innom tema som rettigheter, habilitering, energiøkonomisering og psykisk helse.

Kurs 2: Foreldre til barn med alvorlig grad av CP mellom 13-18 år

Dette kurset er avlyst på grunn av få påmeldte.

Kurs 3: Livet i ulike faser – fra ungdom til voksen

Dette kurset er for deg som har CP og er mellom 18- 30 år. Vi skal snakke om rettigheter i overgangen til voksenlivet, studentliv og arbeidsliv, og etablering i egen bolig. Vi kommer også innom tema som identitet og psykisk helse i en tid med store omveltninger i livet. Kurset legger stor vekt på erfaringsutveksling og det å legge gode planer for egen framtid.

Kurs 4: Å leve med lett motorisk grad av CP – for deg over 26 år

Kurset tar opp tema som er aktuelle for deg som har en lett motorisk grad av CP (GMFCS 1 eller 2) og er over 26 år. Hvordan finne balansen mellom aktivitet og hvile i hverdagen når man har (nesten) usynlige utfordringer? På programmet står psykisk helse, nære relasjoner, aksept og det å få med seg hodet i de fysiske forandringene kroppen tar oss igjennom. Vi skal også snakke om ortopediske hjelpemidler og ny teknologi som kan forbedre gangfunksjonen, og det vil bli satt av god tid til erfaringsutveksling. Her er det absolutt mulighet for å ta med seg noen gode tips og råd på vei mot en bedre hverdag!

Kurs 5: CP i arbeidslivet – utfordringer og muligheter for unge voksne 30-45 år

Dette kurset er for deg mellom 30-45 år som ønsker å vite mer om hvilke muligheter som fins for tilrettelegging i arbeidslivet. Vi snakker om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, og hvilke virkemidler Nav har å tilby for at flere skal finne veien inn i og bli stående i arbeidslivet. For noen vil en delvis uføretrygd være riktig. Utfordringer med CP-kroppen i form av økt trettbarhet, slitasje, senfølger og behov for energiøkonomisering vil også være tema under dette kurset.

Kurs 6: Aktivitet, dans og bevegelse

Dette er kurset for alle som ønsker å utfordre seg selv både fysisk og psykisk, uavhengig av alder og funksjonsnedsettelse. Fra bordtennis med fokus på øye-håndkoordinasjon og teknikk, skal vi også bevege oss over i dans og poesi som kunstneriske uttrykksformer. Du vil også få muligheten til å skrive dikt og fremføre dette om du ønsker!

Kurs 7: Livskvalitet, motivasjon og glede gjennom livet – for deg over 50 år

Dette kurset skal gi deg et løft og inspirasjon til en bedre hverdag. Vi er opptatt av hva som skal til for å ta vare på både kropp og hode. Vi diskuterer hva som gir oss livskvalitet og glede, og hva vi trenger mer av? Ikke minst - hvordan kan vi bruke vår verdifulle livserfaring til glede for andre? Kurset byr på inspirerende foredragsholdere og samtalegrupper.

Kursavgift

Alle som meldte seg på innen fristen 10. juni har fått plass på kurset de ønsket. Det er sendt ut faktura med betalingsfrist 19. juli. 

Kursavgift for hele helgen er 2000 kroner per person. Det inkluderer full kost og losji fra fredag ettermiddag til lunsj søndag, med forelesninger, kurs og aktiviteter.

Kursavgift for dagpakke lørdag er 950 kroner per person. Dette inkluderer kurs med lunsj og festmiddag lørdag, men ingen overnatting.

CP-foreningen dekker reiseutgifter som overstiger 1000 kroner. Dekning av reiseutgifter forutsetter reiseregning med originale kvitteringer. CP-foreningen behandler ikke reiseregningene før etter at Storsamlingen er gjennomført. 

Assistanse

Deltakere med assistansebehov er selv ansvarlig for å melde på egne assistenter så tidlig som mulig. Det er ikke kursavgift for assistenter. CP-foreningen har ansatt fire hjelpere som vil passe på at alle har det bra og finner seg til rette under samlingen. Ved behov vil de også bistå med å hente mat til bordet og andre lettere oppgaver. Hotellets ansatte har ikke dette som sin oppgave.

Storsamlingen samler nærmere 200 personer, og på grunn av kapasiteten ved hotellet er det ikke anledning å ta med seg venner, barn eller andre familiemedlemmer.

Etter at avbestillingsfristen er gått ut 5. august vil det ikke lenger være mulig å få refundert deltakeravgiften. 

Likepersontilbud

Samlingen er et likepersontilbud hvor medlemmer over 18 år fra hele landet samles. CP-foreningen fordeler totalt 100 plasser på syv ulike kurs. Storsamlingen har fokus på erfaringsdeling, og alle kursene ledes av likepersoner.

Spørsmål om Storsamlingen kan rettes til rådgiver i CP-foreningen Anita Hanken: anita@cp.no

Hvert år lages det en større reportasje fra Storsamlingen til CP-bladet:

Her kan du lese om Storsamling 2019

Her kan du lese om Storsamling 2018

Her kan du lese om Storsamling 2017

Her kan du lese om Storsamling 2016 

Her kan du lese om Storsamling 2015

Her kan du lese om Storsamling 2014