Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

CP-konferansen

CP-konferansen er en fagkonferanse og det største arrangementet CP-foreningen har regi for. Målet er å gi fagpersoner bedre kunnskap om CP, ved å presentere nyheter innen behandling og forskning. De siste årene har konferansen blitt arrangert i samarbeid med NorCP.

Vi håper også at CP-konferansen kan bidra til at personer med CP får et best mulig tilbud og at de opplever møtet med behandlingsapparatet som positivt.

Konferansen fungerer også som en viktig møteplass for fagpersoner, brukere og deres foreldre.

I 2024 ble konferansen arrangert på Oslo Kongressenter 21.-22. mars. Tema var "Samlet kunnskap, bedre oppfølging".

Starten

CP-konferansen ble arrangert for første gang i 2004, og har siden vært arrangert seksten ganger. I 2016 var det en liten pause, da det både ble arrangert en konferanse i Kirkenes i april og en EACD og CP-konferanse i Stockholm i juni. I 2019 ble konferansen avlyst som følge av koronapandemien, før den igjen ble arrangert heldigitalt i 2021.

Fagpersoner og medlemmer fra hele landet møtes for et tettpakket program, og deltakelsen har vært oppe i over 800 personer. På konferansen arrangeres også alltid en hjelpemiddelutstilling hvor det blir vist frem det nyeste innen hjelpemidler for personer med CP. Konferansen arrangeres alltid i Oslo, og de siste årene har den vært avholdt i Oslo Kongressenter. I 2021 ble den som nevnt arrangert heldigitalt som følge av smittesituasjonen. Denne løsningen ble videreført og videreutviklet i 2022. Da ble også konferansen arrangert heldigitalt.

Med CP-konferansen ønsker vi å:

  • Formidle ny kunnskap og forskning om behandlingsmetoder og tilbud i et tverrfaglig perspektiv
  • Vise fram den gode praksisen i fagmiljøene
  • Synliggjøre brukernes erfaringer

Konferansen er et samarbeid mellom Cerebral Parese-foreningen og fagmiljøene, både når det gjelder behandlingstilbud og forskning på feltet. 

 

CP-konferansen i CP-bladet

CP-konferansen 2021 (pdf)

CP-konferansen 2019 (pdf)

CP-konferansen 2018 (pdf)

CP-konferansen 2017 (pdf) 

CP-konferansen 2016 (pdf)

CP-konferansen 2015 (pdf)

CP-konferansen 2014 (pdf)