Meny Gå til innhold

CP-konferansen

CP-konferansen er en fagkonferanse og det største arrangementet CP-foreningen har regi for. Målet er å gi fagpersoner bedre kunnskap om CP, ved å presentere nyheter innen behandling og forskning.

Vi håper også at CP-konferansen kan bidra til at personer med CP får et best mulig tilbud og at de opplever møtet med behandlingsapparatet som positivt.

Konferansen fungerer også som en viktig møteplass for fagpersoner, brukere og deres foreldre.

CP-konferansen 2021

I fjor måtte vi dessverre avlyse CP-konferansen på grunn av koronasituasjonen, men nå er vi tilbake med en solid, heldigital konferanse. Årets konferanse har fått tittelen «Et helt liv med CP», og vi kan skilte med et variert program med temaer som er aktuelle for både medlemmer og fagpersoner. Det skal handle om både spastisitet, ortopedi, psykisk og fysisk helse for både barn, unge og voksne med CP. Den nye plattformen gir nye muligheter, og vi får besøk av anerkjente innledere fra både inn- og utland.

Blant innlederne som kommer er Iona Novak! Den anerkjente forskningslederen ved Cerebral Palsy Alliance i Sydney, Australia, er spesielt kjent for sin gode fremstillingsevne og sitt engasjement for å knytte forskning og klinisk praksis tett sammen. Novak har blant annet vært aktiv i etableringen av det australske CP-registeret. Hun har mottatt en rekke priser for sin fremragende forskning og gode formidlingsevne. Til CP-konferansen 2021 kommer Novak for å presentere to ferske internasjonale retningslinjer, en om tidlig intervensjon og en om «functional therapy».

Konferansen vil gå over to dager, torsdag 8. og fredag 9. april, og varer fra kl. 9 til kl. 14 begge dagene. I tillegg til det faglige programmet blir det også mulighet for å besøke virtuelle hjelpemiddelstander og til å chatte med andre deltakere og utvide nettverket.

Starten

CP-konferansen ble arrangert for første gang i 2004, og har siden vært arrangert elleve ganger. I 2016 var det en liten pause, da det både ble arrangeret en konferanse i Kirkenes i april  og en EACD og CP-konferanse i Stockholm i juni.

I januar 2017 var det igjen duket for CP-konferanse i Oslo.

Fagpersoner og medlemmer fra hele landet møtes for et tettpakket program, og deltakelsen har vært oppe i over 800 personer. På konferansen arrangeres også alltid en hjelpemiddelutstilling hvor det blir vist frem det nyeste innen hjelpemidler for personer med CP.

Konferansen arrangeres alltid i Oslo, og de siste årene har den vært avholdt i Oslo Kongressenter. De siste årene har den blitt arrangert i januar.

MYE FOLK: Hjelpmiddelutstillingen på CP-konferansen 2015 var godt besøkt. Foto: ADRIAN BJØRDAL

Med CP-konferansen ønsker vi å:

  • Formidle ny kunnskap og forskning om behandlingsmetoder og tilbud i et tverrfaglig perspektiv
  • Vise fram den gode praksisen i fagmiljøene
  • Synliggjøre brukernes erfaringer

Konferansen er et samarbeid mellom Cerebral Parese-foreningen og fagmiljøene, både når det gjelder behandlingstilbud og forskning på feltet. 

CP-konferansen i CP-bladet

CP-konferansen 2019 (pdf)

CP-konferansen 2018 (pdf)

CP-konferansen 2017 (pdf) 

CP-konferansen 2016 (pdf)

CP-konferansen 2015 (pdf)

CP-konferansen 2014 (pdf)