Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

CP-konferansen 2022 ble arrangert heldigitalt 21. og 22. mars. Konferansen var et samarbeid mellom CP-foreningen og NorCP. På denne siden finner du presentasjonene fra konferansen.

Vi hadde invitert dyktige forelesere fra både inn- og utland, og årets konferanse tok for seg en rekke aktuelle temaer for både medlemmer og fagpersoner. Det handlet om habilitering, smerte og smertebehandling, psykisk helse, livskvalitet, barnepalliasjon, posisjonering og tidlig mobilisering. Vi fikk se norske praksiseksempler og flotte brukerinnlegg. Konferansen hadde også fire parallellsesjoner med tema barnepalliasjon, ortopedi, lett grad av CP og ernæring og tarmfunksjon.

På denne siden vil vi oppdatere med presentasjoner fra konferansen etter hvert som vi får tilgang på disse.

 

Foto: Marius Dale

Presentasjoner fra hovedprogrammet (oppdateres fortløpende)

 • The power of mobility - Tidlig mobilisering i elektrisk rullestol
  v/ Ginny Paleg, fysioterapeut, PhD, University of Maryland, Baltimore

 • Posisjonering i barne- og voksenlivet - Hvorfor og hvordan?
  v/ Elisabet Rodby-Bousquet, fysioterapeut, PhD, Uppsala Universitet og Lund universitet, Sverige og leder for CPUPvuxen i Sverige

 • Familieperspektivet i habiliteringsoppfølgingen
  v/ Runa Kalleson, fysioterapeut, PhD, OsloMet

 • Nytenkning om habiliteringstjenester for familier med innvandrerbakgrunn
  v/ Shahrzad Arfa, fysioterapeut, PhD, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus

 • Er barnepalliasjon aktuelt ved CP? Introduksjon til det utvidede palliasjonsbegrepet
  v/Ellen Annexstad, overlege, Stiftelsen Frambu – Leve NÅ

 • Smerter hos barn med CP – et PhD arbeid
  v/ Selma M. Larsen, barnelege, PhD-stipendiat Oslo universitetssykehus

 • «God dag, hvordan har du det i dag?»: Smerter, psykisk helse og livskvalitet
  v/ Kjersti Ramstad, barnelege, PhD, Oslo universitetssykehus

 • Livskvalitet og hverdagsliv hos personer med CP med store og sammensatte vansker
  v/ Torbjørn Tangen, fysioterapeut, MSc, Sykehuset i Østfold

 • Helseutfordringer hos voksne med CP
  v/ Ulrica Jonsson, overlege, PhD-stipendiat Göteborgs universitet

 • Smerte og smertebehandling hos voksne med CP
  v/ Kristina Tedroff, overlege, PhD, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sverige

 • Fag/ brukerinnlegg: Selvfølelse - foreldreperspektiv (psykisk helse)
  v/ Jan Flemming Raae, familieterapeut og småbarnsfar med CP

 • Nytt fra NorCP
  v/ Guro L. Andersen, overlege, PhD, Sykehuset i Vestfold/ leder NorCP

Rapport fra pågående norske studier:

 

Presentasjoner fra parallellsesjonene

Parallellsesjon 1: Spise/ ernæring, uro- og tarmfunksjon

 • Inkontinens og forstoppelse
  v/ Judy Ann Lima, sykepleier/uroterapeut, Sykehuset i Vestfold

 • Tverrfaglig oppfølging ved spisevansker
  v/ Helle Schiørbeck, psykologspesialist og Malin Sinding, logoped, begge v/Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, Oslo universitetssykehus

 • Informasjon om nytt screeningverktøy for spising og ernæring for barn med CP
  v/ Guro L. Andersen, overlege, PhD, Sykehuset i Vestfold/ leder NorCP

Parallellsesjon 2: (Barne)palliasjon

 • Leve NÅ – enhet for samhandling, livskvalitet og lindring
  v/Monica Andresen, prosjektleder, Stiftelsen Frambu – Leve NÅ

 • Brukerinnlegg
  v/ Nina El-Sayed, mor til barn med CP

 • Hvordan foregår palliasjon lokalt?
  v/ Anita Nilo, fagsykepleier, Sandefjord kommune

Parallellsesjon 3: Ortopedi

 • Håndkirurgi hos personer med CP i Norge
  v/ Rasmus Thorkildsen, håndkirurg, PhD, Oslo universitetssykehus

 • Skolioseutvikling, korsett og ryggkirurgi
  v/ Svend Vinje, ryggortoped, PhD-stipendiat, Oslo universitetssykehus

 • Kirurgi i ben og føtter
  v/ Per Reidar Høiness, barneortoped, PhD, Vestre Viken HF

 • Delphi prosessen og konsensus for kirurgi på undereks
  v/Andreas Knaus, barneortoped, Oslo universitetssykehus

Parallellsesjon 4: Lett grad av CP

 • Hva innebærer det å ha lett grad av CP? Hva kan utfordringene bestå i?
  v/ergoterapeut MSc Susanne Følstad og fysioterapeut MSc Petra Ahlvin Nordby ved Sunnaas sykehus

 • Var ikke CP en stabil tilstand?
  v/ Reidun Birgitta Jahnsen, fysioterapeut PhD, NorCP

 • Forståelse av økt trettbarhet – begrensninger og muligheter. Viktigheten av kunnskap, trening, restitusjon
  v/ergoterapeut MSc Susanne Følstad og fysioterapeut Petra Ahlvin Nordby ved Sunnaas sykehus

 • Hva menes med aksept?
  v/Kristine Stadskleiv, psykologspesialist PhD ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus

 

Foto: Marius Dale