Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

CP-konferansen 2018 handlet om de aller minste. Temaet var «Tidlig er mulig» og samlet fagfolk og medlemmer fra hele landet, og fra Island og Danmark.

FULLSATT: Nesten 400 deltok på CP-konferansen 2018. Foto: WANDA NORDSTRØM
FULLSATT: Nesten 400 deltok på CP-konferansen 2018. Foto: WANDA NORDSTRØM

Årets CP-konferanse ble arrangert fredag 26. januar i Oslo Kongressenter og hadde i underkant av 400 deltakere.

Temaet i år var «Tidlig er mulig» og handlet om tidlig intervensjon og intensiv trening for å gjøre livet best mulig for personer med CP. Vi samlet de beste fagfolkene på CP fra både inn- og utland og som vanlig var det mange spennende og lærerike innledninger.

 

 

Presentasjonene finner du under:

Early, accurate diagnosis and early intervention in cerebral palsy. Iona Novak, PhD - Cerebral Palsy Alliance 

Hva oppnår vi ved nedkjøling av nyfødte med oksygenmangel? Professor i nyfødtmedisin, Marianne Thoresen. NB: Inneholder upubliserte data.

Vil en infeksjon hemme den beskyttende effekten av kjølebehandling? - en eksperimentell studie. Barnelege Mari Falck, nyfødtmedisin OUS

Tidlig identifisering av CP med databasert videoanalyse - fra idé og mulighet til kokrete forskningsresultater. Lars Adde, PhD, PT, forsker ved NTNU

Hvor tidlig bør behandling starte? Trening av håndfunksjon, kognitiv og språklig stimulering av små barn. Ergoterapeut PhD Ann Kristin Elvrum, St. Olavs hospital, NTNU

Foreldreadministrert fysioterapi til for tidlig fødte barn fra uke 34. Fysioterapeut, PhD Tordis Ustad, St. Olavs hospital, NTNU

Brukererfaringer fra intensiv trening. Marius Raddum og Ane Guro Danielsen, foreldre til Live (7)

Hvor mye kan vi oppnå ved intensiv grovmotorisk trening på kort og lang sikt? Gunfrid Størvold, barnefysioterapeut i HABU Nord-Trøndelag og PhD-student

Refleksjoner rundt spesialisthelsetjenestens møte med alternative tilbud. Hanne Marit Bjørgaas, overlege ved HABU Stavanger

Presentasjon av tilbudet på PTØ. Kari Hapnes, faglig leder PTØ Norge

Helsetilbydere lover noen ganger mer enn faglig dokumentasjon gir grunnlag for. Hvordan kan vi vurdere nytte og risiko? Hvor står stamcellebehandling av CP nå, når det gjelder forskning og tilbud? Dr. Joel Glover, OUS og UiO

 

Mediesaker fra CP-konferansen 2018