Meny Gå til innhold

Bøker og brosjyrer

Her finner du en fullstendig oversikt over våre bøker og informasjonsmateriell. Du er velkommen til å sende oss en bestilling om du finner noe av interesse!

På vei til voksenlivet

Brosjyrepakke

Pris: 350,- kr

«På vei til voksenlivet» er en overgangspakke som består av tre brosjyrer; bolig, BPA og rettigheter. Med støtte fra Stiftelsen Dam har Cerebral Parese-foreningen skrevet disse til deg som står på terskelen til voksenlivet, og til foreldre og nærpersoner som vil være med deg på veien.

Pakken er gratis for medlemmer mellom 16 og 30 år.

Bestillingsinformasjon

Faktura vil bli sendt sammen med boken.

Leveringsinformasjon

På vei til voksenlivet - bolig

Gratis brosjyre

Pris: Gratis

Kunnskap om muligheter og løsninger gir trygghet når du skal flytte hjemmefra for første gang. Foreldre og nærpersoner ønsker ofte å være med i denne prosessen. Her kan dere sammen lese om planlegging, rettigheter, låne- og tilskuddsordninger, og ulike boformer. Dere finner også fire inspirerende historier fra virkeligheten.

Brosjyre om bolig.pdf

På vei til voksenlivet - rettigheter

Gratis brosjyre

Pris: Gratis

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er ikke alltid så tilgjengelige og tydelige som vi gjerne skulle ønske. Her får du svar på menneskerettigheter og CRPD, teori og praksis, hvor du kan søke råd og hvordan du kan klage på vedtak du ikke er fornøyd med. Bakerst finner du en oversikt over de mest sentrale lovparagrafene som omhandler bolig og BPA.

Brosjyre om rettigheter.pdf

På vei til voksenlivet - BPA

Gratis brosjyre

Pris: Gratis

For mange med funksjonsnedsettelser er riktig og tilstrekkelig assistanse en forutsetning for å kunne leve aktive og selvstendige liv. Her kan du lese om organisering av brukerstyrt personlig assistanse, søknadsprosess og klageadgang. Du finner også tre inspirerende historier fra virkeligheten.

Brosjyre om BPA.pdf

Å leve med CP - Hva er senfølger?

Gratis brosjyre

Pris: Gratis

Senfølger av cerebral parese (CP) er konsekvenser av å ha levd med CP hele livet. Senfølger er en samlebetegnelse på ulike symptomer og tilstander som rammer mange med CP, ofte tidlig i voksenlivet.

I denne brosjyren kan du høre fire medlemmer fortelle om sitt møte med senfølgene. I tillegg finner du fakta og råd skrevet i samråd med Reidun Jahnsen som er leder i CPOP og fysioterapeut .

Senskader full versjon.pdf