Meny Gå til innhold

Valgkamp 2023 - Tilbud og oppfølging i kommunene

Her er litt informasjon om våre prioriterte saker og hvordan vi vil jobbe fram mot kommune- og fylkestingsvalget i september 2023. Denne nettsiden vil bli oppdatert fortløpende.

Valgkampbudskap/våre prioriterte saker


HOVEDBUDSKAP
Hovedbudskapet til CP-foreningen er at tilbudet og oppfølgingen av barn, unge og voksne med CP og deres pårørende i kommunene er altfor dårlig. Tilbudet er for mangelfullt og det varierer altfor mye fra kommune til kommunene. Veldig mange, uansett alder eller grad av CP, bruker altfor mye tid og unødvendige krefter på å finne informasjon, orientere seg i systemet og koordinere tjenester. Vi krever betydelige politiske grep for å styrke oppfølgingen av personer med funksjonsnedsettelser og sikre et mer helhetlig tilbud.

PRIORITERTE ENKELTSAKER
I valgkampen vil vi trekke fram noen enkeltsaker som er viktige for mange av medlemmene våre; barnekoordinator, BPA og fysioterapi.

  • Barnekoordinatorordningen.
    Retten til barnekoordinator ble innført høsten 2022. Likevel savner våre medlemmer fortsatt mer støtte og avlastning og hjelp til å koordinere tjenester. Vår opplevelse er at implementeringen av barnekoordineringsordningen i kommunene går tregt og at det er mye usikkerhet knyttet til den. Mange har ikke fått tildelt barnekoordinator, selv om de er kvalifisert for ordningen. Det er et godt stykke igjen til at familier med barn og unge med CP opplever en reell forbedring i sin hverdag.

  • BPA-ordningen
    Når det gjelder BPA er vi også veldig utålmodige. Nå er det halvannet år siden et offentlig utvalg kom med forslag til forbedringer til dagens BPA-ordning. Likevel har ikke regjeringen har fulgt opp eller sagt hva de har planer om å gjøre. Vi i CP-foreningen har en rekke forslag til forbedringer. Blant annet mener vi at staten bør overta ansvaret og at ordningen må utvides til å gjelde på flere viktige samfunnsområder. Det må bli enklere å bruke egne assistenter i barnehage, skole, studiesteder eller arbeid. Dersom BPA-ordningen tas ut av helselovgivningen, så må den enkeltes rett til medisin- og helsehjelp fortsatt ivaretas. Det må også bli enklere å få innvilget ordningen og få et tilstrekkelig antall timer slik at familier kan få en reell avlastning og at den enkelte med CP kan leve et mest mulig selvstendig, deltagende og likestilt liv.

  • Habilitering og fysioterapi
    I tiden framover vil vi også undersøke nærmere hva slags habiliteringstilbud som finnes rundt om i kommunene, og vi vil spesifikt se på fysioterapitilbudet. Vi erfarer, at særlig voksne med CP, opplever at fysioterapitilbudet har blitt vesentlig dårligere etter at diagnoselisten (rett til fysioterapi) er fjernet.

Her vil vi legge ut vårt helhetlige valgkampbudskap, som skal godkjennes av sentralstyret i løpet av juni.

Spørreundersøkelser og innspill

I utformingen  av valgkampbudskapet har det vært viktig å få innspill og innhente erfaringer fra de som selv har CP eller er pårørende. Derfor vil vi i mai og juni gjennomføre to spørreundersøkelser, en til foreldre til barn med CP under 18 år og en til voksne med CP over 18 år. 
Oppsummering av spørreundersøkelse til foreldre til barn med CP under 18 år.
Oppsummering av spørreundersøkelse til voksne med CP over 18 år.
(Spørreundersøkelsen vil bli sendt ut i løpet av juni)

I tillegg vil vi også arrangere et innspillsmøte om barnekoordineringsordningen i nettverket for småbarnsforeldre den 12. juni.

Arendalsuka

CP-foreningen deltar alltid i Arendalsuka, som arrangeres hvert år i august, og er Norges største politiske møteplass for politikere, næringsliv og organisasjoner. I år vil vi arrangere to egne møter:

Hvordan går det egentlig med barnekoordinatorordningen?
Temaet på det første møte, tirsdag den 15. august, er barnekoordinatorordningen og der har vi planlagt et samarbeid med FFO, FO og HBF. Alle de overnevnte organisasjonene vil legge fram sine erfaringer med ordningen, samt at vi har invitert en rekke politikere til debatt.
Oppdatert informasjon om dette møtet finner du her

BPA-ordningen - Hva skjer?
Temaet på det andre møte, onsdag den 16. august, er BPA-ordningen og der skal vi samarbeide med  Unge Funksjonshemmede og CPU (ungdomnettverket) i Agder og Vestland. På dette møtet legger vi opp til en ungdomsprofil og har invitert unge politikere til å delta. Vi ønsker også å sette av tid til at ungdom som selv har funksjonsnedsettelser kan stille spørsmål til og dele egne erfaringer til politikerne.
Oppdatert informasjon om dette møtet finner du her

Hjerneteltet
I år vil alle møtene våre arrangeres i Hjerneteltet, et felles arrangementstelt, i regi av CP-foreningen, MS-forbundet, Epilepsiforbundet, Norges Parkinsonforbund og Hjernerådet. Vi vil også delta i noen arrangementer i samarbeid med de overnevnte organisasjonene:
Behandling og oppfølging av personer med nevrologiske sykdommer - en god investering i samfunnet?
Samhandling gir bedre tjenester - bruker vi frivilligheten godt nok?
Alle møter, både våre egne og fellesmøtene, vil bli strømmet, slik at alle som har lyst og anledning kan følge med!

Har du innspill til våre saker eller valgkamparbeidet ellers, så ta gjerne kontakt med oss på post@cp.no