Meny Gå til innhold

Valgkamp 2021 - Habilitering

CP-foreningens vedtatte valgkampsak i 2021 er å arbeide for et styrket rehabiliterings- og habiliteringstilbud i hele landet. Vi vil fortløpende legge ut relevant informasjon om valgkampbudskapet vårt.

Valgkampbudskap i 2021 - et styrket habiliteringstilbud
Vi mener det er på høy tid at habiliteringstilbudet for barn og voksne med CP og lignende funksjonsnedsettelser styrkes! Dette er et viktig helseområde som har blitt nedprioritert politisk over for lang tid. Vårt mål er at barne- og voksenhabiliteringene i helseforetakene skal få et kvalitetsløft og at vi får en mer likeverdig habiliteringstjeneste rundt om i landet. 

Våre hovedkrav er:
- En nasjonal plan for habilitering
- Et styrket intensivtilbud for barn
- En systematisk oppfølging av voksne med CP
- En bedre overgang mellom barne- og voksenhabiliteringen
- En bedre oppfølging av psykisk helse
- Et styrket fysioterapitilbud i kommunene.

Sentralstyret vedtok vårt valgkampbudskap den 2. juni.
Dette notatet i sin helhet kan du lese her:
CP-foreningens politiske budskap i valgkampen 2021

Debatt i Arendalsuka
I Arendalsuka planlegger vi å arrangere følgende debattmøte: "Hvordan kan vi styrke habiliteringstilbudet i Norge?"
Det vil bli arrangert tirsdag den 17.august kl.17.00-18.00
Til dette møtet har vi invitert stortingsrepresentanter fra Helse- og omsorgskomiteen og foreløpig har følgende takket ja: Tuva Moflag (AP) Kjersti Toppe (SP), Carl- Erik Grimstad (V) og Morten Stordalen (FRP).
Møtet vil bli streamet via vår nettside eller Facebook.
Les mer om møtet vårt på Arendalsuka sine sider

Spørreundersøkelser
I mai/juni 2021 har vi gjennomført to spørreundersøkelser, en der målgruppa har vært foreldre til barn med CP under 18 og en til voksne med CP over 18 år. Målsetningen har vært å få innspill og mer kunnskap om hvordan medlemmene våre opplever dagens rehabiliterings- og habiliteringstilbud.
Vi har oppsummert resultatene av spørreundersøkelsen her:
Resultater - spørreundersøkelse til foreldre til barn under 18 år
Resultater - spørreundersøkelse for voksne med over 18 år

I media
CP-bladet (2/2021): CP-gruppen må prioriteres! - Intervju med Nils Olav Aanonsen, nevrolog og avdelingsleder i Nevroklinikken ved Oslo Universitetssykehus

Følg oss gjerne på Twitter i valgkampen!