Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Valgkamp 2021 - Habilitering

CP-foreningens vedtatte valgkampsak i 2021 er å arbeide for et styrket rehabiliterings- og habiliteringstilbud i hele landet. Vi vil fortløpende legge ut relevant informasjon om valgkampbudskapet vårt.

Valgkampbudskap i 2021 - et styrket habiliteringstilbud

Vi mener det er på høy tid at habiliteringstilbudet for barn og voksne med CP og lignende funksjonsnedsettelser styrkes! Dette er et viktig helseområde som har blitt nedprioritert politisk over for lang tid. Vårt mål er at barne- og voksenhabiliteringene i helseforetakene skal få et kvalitetsløft og at vi får en mer likeverdig habiliteringstjeneste rundt om i landet. 

Våre hovedkrav er:

  • En nasjonal plan for habilitering
  • Et styrket intensivtilbud for barn
  • En systematisk oppfølging av voksne med CP
  • En bedre overgang mellom barne- og voksenhabiliteringen
  • En bedre oppfølging av psykisk helse
  • Et styrket fysioterapitilbud i kommunene.

Sentralstyret vedtok vårt valgkampbudskap den 2. juni.
Dette notatet i sin helhet kan du lese her:
CP-foreningens politiske budskap i valgkampen 2021

 

Debatt i Arendalsuka

I Arendalsuka arrangerte vi følgende debattmøte:
"Hvordan kan vi styrke habiliteringstilbudet i Norge?"
Det ble arrangert tirsdag den 17.august og følgende deltok: Guro Andersen (Leder barnehabiliteringen i Vestfold og NorCP), Nils Olav Aanensen (Avdelingsleder på nevrohabiliteringen ved OUS), Tuva Moflag (AP), Kjersti Toppe (SP), Carl- Erik Grimstad (V) og Erlend Larsen (H).
Møtet ble streamet og du finner opptaket på CP-foreningens Facebook sider.


Spørreundersøkelser

I mai/juni 2021 har vi gjennomført to spørreundersøkelser, en der målgruppa har vært foreldre til barn med CP under 18 og en til voksne med CP over 18 år. Målsetningen har vært å få innspill og mer kunnskap om hvordan medlemmene våre opplever dagens rehabiliterings- og habiliteringstilbud.
Vi har oppsummert resultatene av spørreundersøkelsen her:
Resultater - spørreundersøkelse til foreldre til barn under 18 år
Resultater - spørreundersøkelse for voksne over 18 år

I media

CP-bladet (2/2021): CP-gruppen må prioriteres! - Intervju med Nils Olav Aanonsen, nevrolog og avdelingsleder i Nevroklinikken ved Oslo Universitetssykehus.
TV2 - reportasje (09.01.22): Han skal vite at han ikke har vært innestengt