Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

15 millioner til funksjonsassistentordningen

Regjeringen vil styrke ordningen for funksjonsassistanse i arbeidslivet med 15 millioner, men ordningen utvides ikke til å gjelde personer med kognitive utfordringer.

Generalsekretær Eva Buschmann er fornøyd med de ekstra bevilgningene, men skulle gjerne sett at ordningen ble utvidet til flere grupper. Foto: SILJE HERBRO LANDSVERK
Generalsekretær Eva Buschmann er fornøyd med de ekstra bevilgningene, men skulle gjerne sett at ordningen ble utvidet til flere grupper. Foto: SILJE HERBRO LANDSVERK

– Det er gode nyheter at bevilgningene økes og at flere med funksjonsnedsettelser kommer inn under ordningen, generalsekretær Eva Buschmann.

Ordningen med funksjonsassistanse har som mål å gi personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser mulighet til å være i arbeid. Den innebærer at en lønnet assistent bistår med praktiske gjøremål i arbeidssituasjonen. Antall personer i ordningen har gradvis økt. I første halvår av 2016 var det i gjennomsnitt 208 personer i tiltaket.

Regjeringen argumenterer med at den ekstra bevilgningen på 15 millioner skal sikre at nye søkere som oppfyller inngangsvilkårene skal tas inn i ordningen.

Les også: Drømmejobb med assistanse

Likevel litt skuffet

– Forhåpentligvis vil dette føre til at flere personer med CP kan komme seg ut i arbeidslivet.  Det er positivt både for de enkeltpersonene det gjelder, for arbeidsplassen som får en ny ressurs og for samfunnet som helhet, mener Buschmann.

– Likevel er vi litt skuffet. Vi har i flere år argumentert for å utvide ordningen. Til nå har man bare hatt mulighet til å få funksjonsassistent dersom du har fysiske funksjonsnedsettelser, er blind eller sterkt svaksynt. Vi ønsker at ordningen skal utvides til å gjelde også gjelde personer med kognitive utfordringer. Det ville ytterligere ha styrket mulighetene i arbeidslivet for vår gruppe. 

Les Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag her.