Meny Gå til innhold

Endelig mer pleiepenger

En av de virkelige positive forslagene i årets statsbudsjett er en utvidelse av pleiepengeordningen. – Dette betyr mye for mange familier som har barn med CP, sier generalsekretæren i CP-foreningen.

Pleiepengeordningen skal sikre erstatning for tapt arbeidsinntekt når du pleier et sykt barn og er svært viktig for mange familier. Ordningen har imidlertid fått kritikk for å være for streng, byråkratisk og komplisert. Nå går regjeringen inn for å gjøre konkrete endringer.

Regjeringen foreslår å bevilge 140 millioner ekstra til pleiepenger og en rekke forandringer i loven om pleiepenger. Her er de viktigste punktene:

  • Pleiepenger skal inkludere foreldre til mange grupper av syke barn som i dag ikke har rett til pleiepenger, også varig syke barn og barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. 
  • Foreldre kan få 100 prosent kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste i ett år, deretter vil det bli kompensert 66 prosent av tidligere inntekt.
  • Det innføres en tidsbegrensning på fem år dersom man tar ut 100 prosent i pleiepenger, men ordningen kan forlenges inntil ti år ved delvis yrkesdeltakelse

Fornøyd 

Generalsekretær i CP-foreningen Eva Buschmann er fornøyd med at ordningen forbedres:

– Dette betyr mye for mange familier som har barn med CP. Til nå har disse bare fått støtte i perioder hvor sykdommen er ustabil, men vi vet at mange barn med CP har havnet utenfor denne definisjonen, noe som har gjort det veldig vanskelig for disse familiene.  

Full kompensasjon for tapt inntekt i ett år. Deretter 66 prosent i opptil fem år. Er dette nok?

– I vårt høringssvar tok vi til orde for at ordningen burde utvides enda mer. Pleiepenger har vært beregnet på samme måte som sykepenger, nå foreslås å endre etter et år til tilsvarende for trygdeytelser. Det vil merkes kraftig for familiene det gjelder. Vi må huske på at dette er familier som fortsatt har store bokostnader, en så stor reduksjon i inntekten er dramatisk. Kanskje får de problemer med å klare kostnadene til bolig.

Trer i kraft høsten 2017

– CP-foreningen uttalte i sitt høringssvar at aldersgrensen bør utvides til 20 år i tilfeller hvor barn med utviklingshemming eller alvorlig sykdom blir boende hjemme. Heller ikke det fikk vi gjennomslag for. Aldersgrensen blir dermed værende på 18 år.

Her fikk vi ikke gjennomslag. Vårt argument er at foreldre har en forsørgelsesplikt til barnet har fullført videregående utdanning. Mange i denne gruppen bruker av naturlige grunner lengre tid på å gjennomføre videregående skole.

En lovproposisjon med de konkrete endringene blir lagt fram tidlig i 2017. Forslaget er at endringene skal gjelde fra høsten 2017.  Deretter blir det satt av 560 millioner kroner årlig til ordningen. I følge regjeringen vil dette føre til en dobling av folketrygdens utgifter til pleiepenger og en økning av antall mottakere på 8000-9000 personer. 

Les Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag her