Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

TT-ordningen - Fortsatt lokale forskjeller

I Statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å videreføre det utvidete TT-forsøket fra 2012, med en kvote på 200 fritidsreiser for brukere med særskilte behov. De lokale forskjellene er fortsatt store, og ingen nye fylker inkluderes i ordningen.

Foto: HELLE GANNESTAD
Foto: HELLE GANNESTAD

Prøveordningen gjelder i hovedsak rullestolbrukere og blinde/svaksynte, som i budsjettforslaget fortsatt får en rett til 200 enkeltreiser i året.

 - Vi mener en kvote på 200 fritidsreiser er altfor lite, og mener kvoten bør heves til minst 240 turer per år, sier CP-foreningens generalsekretær Eva Buschmann. Hun legger til at ordningen etter CP-foreningens mening også bør gjelde alle TT-brukere.

Store variasjoner

Det er også slik at fylkeskommunen kan velge å tildele et fast reisebeløp, i stedet for å tildele en fast reisekvote på 200 enkeltreiser. Dette betyr at de store variasjonene i TT-tilbudet fra fylke til fylke vil fortsette.

 - Det er skuffende at arbeidet med å gjøre TT-ordningen for fritidsreiser nasjonal og sømløs, slik intensjonen med forsøket var, står på stedet hvil. Med dette velger Regjeringen å opprettholde store forskjeller mellom brukere, avhengig av hvilket fylke en er bosatt i, sier Buschmann.

 I Østfold, Nord-Trøndelag og Aust-Agder omfatter ordningen brukere i alle kommuner. Fra andre halvår 2017 omfatter ordningen også Finnmark, Sogn og Fjordane og Troms. I Møre og Romsdal er ordningen i denne omgang videreført i de kommunene som var med i forsøksordningen.