Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Ingen endring i bostøtte

Regjeringen foreslår ingen bedring av bostøtteordningen i budsjettforslaget for 2018. De med dårligst økonomi rammes hardest.

Illustrasjonsfoto: HELLE GANNESTAD
Illustrasjonsfoto: HELLE GANNESTAD

FFO er skuffet og hadde forventet at Regjeringen hadde kommet med en permanent løsning for uføre. Det samme mener CP-foreningen.

 - Vi må raskt få på plass en permanent løsning som sikrer at flere uføre får bostøtte, sier generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann.

 Bostøtten er en viktig ordning som reduserer boutgiftene for mennesker med lav inntekt. Flere uføre, og spesielt unge uføre mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådde i kraft i 2015.

Kompensasjonsordning

Det ble derfor opprettet en kompensasjonsordning, men den var midlertidig og fanget kun opp de som mottok bostøtte og uførepensjon før 2015. I Statsbudsjettet foreslås det å videreføre den midlertidige ordningen. De som har mottatt uførepensjon for første gang i 2015 og etter, faller da utenfor ordningen.

 - Uførereformen innebar en stor endring, som viste seg å få svært negative og utilsiktede konsekvenser for bostøtten til uføre. Overgangsordningen har ikke fungert optimalt og antall uføre som har fått bostøtte har falt kraftig de to siste årene. Dessverre fremmes det ingen forslag til framtidig løsninger i Statsbudsjettet for 2018, sier Buschmann.

23 700 færre

De to siste årene har antall uføre som får bostøtte falt med 23 700. At antall bostøttemottakere faller skyldes ikke at færre har behov for støtte, ifølge Husbanken. Inntektsgrensene for bostøtte er skjerpet, og slik har flere falt ut av ordningen.

Etter uførereformen har det vært slik at ingen nye mottakere av uføretrygd, eksempelvis personer som mottar uføretrygd beregnet som ung ufør, har mulighet for å få bostøtte. Det skyldes at inntektsgrensen er satt for lavt.

I sum betyr det at denne gruppen har et inntektstap på 2-3000 per måned. I tillegg ble det gjort en innskjerping i inntektsberegningen slik at personer som har formue får lagt til deler av formuen på inntekten. Vi skal være klar over at for denne gruppen unge kan formuen være erstatning som følge av påført funksjonshemning. Disse reglene gjør det enda vanskeligere å få bostøtte.

 - Uholdbart

 Et av CP-foreningen og FFO sine krav til statsbudsjettet for 2018 var å heve inntektsgrensen i bostøtte for alle uføretrygdede. Det er heller ikke gjort.

 - Dette er helt uholdbart, sier Buschmann, og legger til:

 - Å unnlate å rydde opp i disse beregningsreglene framstår som enten unnfallenhet eller en tilsiktet politikk man ikke vil stå ved.

Resultatet er at flere blir avhengige av kommunens hjelp for å skaffe seg bolig, eller blir boende hjemme enda lengre hos foreldrene. Dette er i strid med signalene som har vært gitt tidligere, om å etablere gode ordninger i Husbanken som fører til at flere kan eie sin egen bolig og stå fritt til å velge bosted.