Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Arendalsuka 2018:             - Vi må fortsatt være utålmodige

CP-foreningen var også i år godt synlige på Norges største politiske møteplass, Arendalsuka. Med to viktige paneldebatter fikk vi se at det fortsatt gjenstår mye arbeid når det gjelder å styrke helsetilbudet for voksne med CP.

GODT OPPMØTE: Det var en forsamling som var til stede på CP-foreningens paneldebatt på Thon Hotell Arendal. Foto: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN
GODT OPPMØTE: Det var en forsamling som var til stede på CP-foreningens paneldebatt på Thon Hotell Arendal. Foto: HEIDI ØSTHUS ERIKSSEN

13.-17. august var det på ny duket for årets store politiske knutepunkt i Arendal. I en knapp uke myldret det med politikere, rådgivere, media, kommunikasjonsarbeidere og interesseorganisasjoner i den sjarmerende sørlandsbyen.

CP-foreningen var til stede for fjerde året på rad og i år var vi tre ansatte som deltok under store deler av arrangementet. CP-foreningen inviterte til to paneldebatter hvor politikerne ble utfordret til å svare på spørsmål knyttet til våre medlemmers helsetilbud. Spesielt voksne med CP var i fokus denne gang.

Er voksne med CP en glemt gruppe i helsetjenesten?

Torsdag 16. august klokken 13 startet den første debatten i vår regi på Thon Hotell Arendal. Den hadde temaet «Er voksne med CP en glemt gruppe i helsetjenesten?». Fire politikere var inviterte til å delta, men to kunne ikke møte. Det førte til litt mindre temperatur enn ønsket, men likevel en god debatt.

Leder i CPOP, Reidun Jansen, overlege Nils Olav Aanonsen ved Nevrohabiliteringen for voksne ved OUS, Ullevål og brukerrepresentant David Heyerdahl holdt engasjerende innlegg før debatten. Alle sitter i arbeidsgruppen «CPOP for voksne» og fortalte om behovet for et oppfølgingsprogram for voksne med CP, fra hvert sitt ståsted.
 
Jahnsen viste til egen forskning om voksne med CP, som viser at det nå er godt begrunnet faglig å videreføre oppfølgingsprogrammet. CPOP for voksne kan også fungere som en modell for andre grupper.

Aanonsen framholdt at det er dokumentert gjennom en nylig gjennomført undersøkelse at vi har for lite personellressurser i voksenhabiliteringene. Det skaper for store ulikheter tjenestene imellom. Politisk har det gjennom flere år vært gitt lovnader om at feltet skal prioriteres, men det har så lagt ikke skjedd. Oslo Universitetssykehus og Ahus er bedre stilt enn mange andre habiliteringstjenester. Det betyr at det må økt satsing til i årene som kommer.   

Heyerdahl, som selv er en voksen med CP, fortalte om egen situasjon og erfaringer, og uttrykte også et stort ønske om bedre oppfølging i helsetjenesten.

ENGASJERT: David Heyerdahl holdt et brukerinnlegg før debatten.
ENGASJERT: David Heyerdahl holdt et brukerinnlegg før debatten.

Oppfordring fra politikerne

Helsepolitikerne takket for god informasjon, og Ap-politiker og medlem Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Ingvild Kjerkol, oppfordret CP-foreningen og arbeidsgruppen til å holde kontakten med helsepolitikere.

- Det at politikerne stilte til debatt gir oss mulighet til å følge opp saken videre. Vi fikk forståelse for at dette må inn som en del av Hjernehelsestrategien. Arbeidsgruppens poeng om at voksne med CP er en lite prioritert gruppe, også blant helsepolitikerne - viser at vi må holde trykket oppe, sier generalsekretær Eva Buschmann, og fortsetter:

- Vi mener vi har synliggjort både overfor politikere, medlemmer og pårørende at tilbudet til voksne med CP må bedres betydelig. Våre medlemmer og fagmiljøet er entusiastiske, og tida er riktig siden det nå er to år til de eldste barna fyller 18 år. Vi må fortsatt være utålmodige overfor politikerne!

Debatten ble streamet direkte på nettsiden og Facebook slik at også de som ikke var på plass i Arendal kunne få den med seg. I skrivende stund har debatten over 1300 visninger. Du kan fortsatt se debatten på vår Facebookside. 

Debatt med 4nevro

En drøy halvtime etter første debatt var det klart for vårt andre arrangement. Debatten «Morgendagens helsetjenester – hvordan imøtekomme kronikernes behov for informasjon, råd og veiledning?» arrangerte vi i samarbeid med 4nevro – som består av CP-foreningen, Norsk Epilepsiforbund, MS-forbundet og Norges Parkinsonforbund.

Her diskuterte helsemyndigheter, politikere, brukere og brukerorganisasjoner blant annet brukerorganisasjonenes rolle i utviklingen av pasientenes helsetjeneste.

Deltakerne i debatten var Henrik Peerson, Norsk Epilepsiforbund, Magne Wang Fredriksen, Parkinsonforbundet, Sveinung Stensland (H), Tuva Moflag (Ap), Carl Erik Grimstad (V), Olaug Bollestad (KrF) og Sheida Sagtarash (SV).

Også her understrekte helsepolitikerne viktigheten av å ha en god og ryddig dialog med brukerorganisasjonene. De er helt avhengige av denne informasjon fra oss, om de skal kunne tale vår sak på Stortinget og i budsjettmøter.

Hvorfor er det viktig at CP-foreningen deltar på Arendalsuka?

- Vi ser at Arendalsuka er en arena der vi treffer både politikere og andre organisasjoner som jobber på samme område som oss. Vi synliggjør det arbeidet vi gjør, og knytter kontakter som er nyttige fremover. Når politikere inviterer oss til å holde kontakten, gir det oss muligheten til å fortsette dialogen, sier Eva Buschmann.

Neste år er det kommune- og fylkestingsvalg og CP-foreningen starter derfor planleggingsarbeidet for Arendalsuka 2019 allerede nå i høst. Følg med på nettsiden og facebook for mer informasjon om dette arbeidet fremover!