Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Regjeringen varsler at de vil sette av 15 millioner på Statsbudsjettet slik at kommunene kan opprette 125 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). - For lite, sier generalsekretær Eva Buschmann.

VTA-plasser er et arbeidstilbud til personer som ikke kan delta i ordinært arbeidsliv. Det betyr mye for den enkelte å ha en jobb å gå til, både helsemessig og sosialt.  Flere medlemmer i CP-foreningen benytter seg i dag av denne ordningen og har stor glede av den.

Les om Trond Rosåsens erfaringer med VTA her.

CP-foreningen har i en årrekke etterspurt en økt satsning på VTA-plasser.

- Vi mener en styrking av VTA på 15 millioner er alt for beskjeden satsing. Mange av våre unge medlemmer ønsker å være i arbeid, også etter at de har fått innvilget uføretrygd. Det er nødvendig med en mye større og mer målrettet satsing for å få flere i arbeid, sier generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buschmann.

Økning på 500 plasser

Ifølge NTB har det siden regjeringsskiftet vært en økning på 500 plasser. I 2017 er det 9 700 slike plasser og i løpet av 2018 skal tallet opp i 9825.

Regjeringen vil i tillegg omdisponere 11 millioner til en treårig forsøksordning der kommunene selv håndterer tiltaksplassene.

I dag fungerer dette som et statlig arbeidsmarkedstiltak der staten og NAV har ansvaret for denne gruppen arbeidstakere i samarbeid med kommunene.

- Vi synes dagens organisering av ordningen er god og ser på denne satsningen som unødvendig. Det vi har argumentert for i lengre tid er en tettere oppfølgning, og vi savner en tydeligere satsning på dette, sier Buschmann.