Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Valgkamp 2017 – skole

Vårt mål er at alle barn med CP skal ha et individuelt tilpasset skoletilbud i en inkluderende skole. Slik er det ikke i dag. Derfor krever vi at partier og politikere styrker oppfølgingen av barn og unge med funksjonsnedsettelser i skolen.

SKOLE: CP-foreningen prioriterer skole frem mot stortingsvalget høsten 2017. FOTO: WANDA NATALIE NORDSTRØM
SKOLE: CP-foreningen prioriterer skole frem mot stortingsvalget høsten 2017. FOTO: WANDA NATALIE NORDSTRØM

For dårlig oppfølging i skolen i dag


Mange barn med CP har det bra på skolen. Likevel erfarer vi at mange barn og unge med funksjonsnedsettelser og særskilte behov ikke blir tilstrekkelig fulgt opp i skolehverdagen.

Selv om rettigheter er på plass, er det mange som ikke får den tilretteleggingen og oppfølgingen de har krav på. Kvaliteten på spesialundervisningen synes også å være for dårlig. Dette går utover barnas faglige og sosiale utbytte av skolen og at mange fratas muligheter som funksjonsfriske barn har.

En god skolegang er viktig for alle!


Åtte politiske krav


CP-foreningen mener det er på høy tid at politikerne prioriterer barn med funksjonsnedsettelser i skolen.
Vi har utarbeidet et interessepolitisk notat der vi legger fram 8 krav og der vi begrunner hvorfor de er viktige.

Her er en oppsummering av våre krav.

 

Vi krever at:

  • Alle barn med funksjonsnedsettelser og særskilte behov sikres et individuelt tilpasset skoletilbud.
  • Det må foretas en helhetlig gjennomgang av spesialundervisningen og støttesystemene.
  • Alle elever med behov for spesialundervisning skal få opplæring av fagpersoner med pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse.
  • Elever som har behov for det sikres alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
  • Individuell opplæringsplan (IOP) skal vurderes minst to ganger årlig for å sikre at elever med spesialundervisning får et forsvarlig pedagogisk tilbud.
  • Alle elever som har behov for det skal sikres praktisk tilrettelegging og assistanse i skolehverdagen.
  • Arbeidet med å forebygge og hindre mobbing og sosial utestengelse av barn med funksjonsnedsettelser i skolen prioriteres tydeligere.
  • Alle skoler og skolefritidsordninger skal være tilgjengelige, på sikt universelt utformet.

Les hele vårt interessepolitiske notat her.


Resultat av mange innspill

Mye av bakgrunnen for utformingen av kravene våre og det interessepolitiske notatet vårt er den skolepolitiske kampanjen vi arrangerte i vår. Blant annet gav spørreundersøkelsen vi gjennomførte i juni blant foreldre med barn med CP oss mange innspill.

Vi i CP-foreningen er takknemlig over hvor mange foreldre som har tatt seg tid til å svare på spørsmål og gi oss utfyllende kommentarer.

Vi vil etter hvert legge ut mer informasjon om resultatene fra denne spørreundersøkelsen på nettsiden.