Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Skole og utdanning

Hva vil jeg og hva kan jeg? Unge voksne med CP har ulike utfordringer knyttet til tema skole og utdanning. Her finner du noen tips og råd til hvor du kan henvende deg om du har spørsmål knyttet til disse temaene.

Cerebral parese kan for noen personer innebære å velge utdanning innenfor et smalere register. Er du usikker, kan det være lurt å gjøre bruk av veiledningstilbud som finnes i skolen og i NAV.

Veiledningssamtalen starter ofte med noen spørsmål til deg: Hva er det du liker å gjøre? Hva er det du har lyst til? Cerebral parese kan for noen personer innebære å velge utdanning innenfor et smalere register.

Er du usikker, kan det være lurt å gjøre bruk av veiledningstilbud som finnes i skolen og i NAV. Veiledningssamtalen starter ofte med noen spørsmål til deg: Hva er det du liker å gjøre? Hva er det du har lyst til?

Før du velger utdanningsvei

I dagens samfunn er det lurt å satse på utdanning. Sett deg gjerne inn i hva slags kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet, men det viktigste er å velge noe du er interessert i og har anlegg for.

Er du usikker på hva du bør velge, kan du be om å få snakke med studieveileder på høyskole, universitet eller annen skole som er aktuell for deg. 

Du kan også søke veiledning hos NAV. NAV kan hjelpe deg med å vurdere dine kvalifikasjoner i forhold til arbeidsmarkedet, informere om muligheter og veilede deg i forhold til yrkes- og utdanningsvalg.

Inngangen til arbeidsmarkedet er viktig for mange. Personer med CP har særskilte utfordringer som følge av det. Mange kan likevel jobbe, heltid eller deltidsstilling.

Kanskje trenger du bare en sjanse til å få vist deg fram for en arbeidsgiver? NAV har ulike ordninger som kan bidra i en slik situasjon. 

For noen er lønnet arbeid en umulighet. Det er meningsfylt aktivitet i hverdagen som er målet. Personer som har varig nedsatt arbeidsevne har rett til grunnleggende inntektssikring ved uførepensjon.

Du er under utdannelse, men klarer ikke følge vanlig studieprogresjon

Får du problemer med å følge vanlig studieprogresjon, for eksempel slik at du må bruke lengre tid på studiene, kan du søke om arbeidsavklaringspenger hos NAV. Avhengig av situasjonen din kan du også få tilskudd til studieavgift, studiemateriell, reiseutgifter, boligutgifter og annet.

Studenter som kan følge vanlig studieprogresjon er berettiget til studielån og stipend fra Statens Lånekasse på vanlig måte.

Vær oppmerksom på reglene som gir deg betalingsutsettelse eller eventuelt fritak for å betale lånet tilbake. Dette gjelder for eksempel dersom du ikke kommer i jobb som planlagt.  

Ung ufør

Den som er født ufør, eller blir 50 % ufør før fylte 26 år har rett til tilleggspensjon dersom det søkes om uføretrygd før fylte 36 år. Formålet med særregelen er at unge uføre som har redusert mulighet til selv å tjene opp rettigheter med egen inntekt, skal sikres en garantert minsteytelse.

Mer informasjon på NAVs nettsted.

Ønsker du mer informasjon om hvilke rettigheter du har knyttet til skole og utdanning kan du se vår rettighetsside her.