Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Jobbsøking: Bør du fortelle om CP-en?

Veien fra utdanning til arbeid kan være lang og vanskelig. Unge med CP må stadig ta stilling til spørsmålet: Fortelle eller ikke fortelle om diagnosen i jobbsøknader?

Forteller du om CP-diagnosen i jobbsøknader, er det en fare for at du ikke blir innkalt til intervju. Potensielle arbeidsgivere legger bort søknaden med en gang. Dette er selvfølgelig ikke greit, og dessverre noe flere med nedsatt funksjonsevne opplever altfor ofte. Dersom det ikke er en saklig grunn til at vi ekskluderes fra søkerbunken, kan det dreie seg om diskriminering.

Historier om personer med en annen etnisk opprinnelse som endrer etternavn for å bli innkalt til intervju, har en viss overføringsverdi til vår situasjon. Forskjellen er at den nedsatte funksjonsevnen ikke kan fjernes eller endres på. En jobbsøker kan likevel unnlate å fortelle om den nedsatte funksjonsevnen i søknaden. Spørsmålet er: Hva skjer da?

Er du kvalifisert for stillingen, blir du mest sannsynlig innkalt til intervju. Sannhetens øyeblikk utsettes da til intervjusituasjonen. Alle gruer seg i forkant av et jobbintervju, CP eller ikke. Fokus er hele tiden på å gjøre et godt inntrykk og vise seg fra sin beste side.

Hvis du ikke har gjort den potensielle arbeidsgiveren oppmerksom på CP-en, kan intervjusituasjonen bli ekstra utfordrende. Potensielle arbeidsgivere føler kanskje at de har blitt «lurt». Det er mulig at de ville ha forberedt seg annerledes til intervjuet dersom de visste at personen som kom, hadde nedsatt funksjonsevne.

Å vente til intervjuet

Hver enkelt må velge den løsningen som passer best for seg. Er du i stand til å forklare hvorfor den nedsatte funksjonsevnen ikke ble nevnt tidligere, kan intervjuet gå veldig fint. Et intervju med et «overraskelsesmoment» kan for søkeren være bedre enn ikke noe intervju i det hele tatt. Forhåpentligvis takler arbeidsgiver situasjonen på en god måte. Har du først kommet på jobbintervju, blir den potensielle arbeidsgiveren nødt til å høre hva du har å tilby.

Har du «usynlig» eller lett CP, kan det være fordelaktig å vente til en eventuell intervjusituasjon med å nevne diagnosen. Har du større fysiske begrensninger, kan det være annerledes. Bruker du rullestol, er det for eksempel hensiktsmessig å vite om du kommer inn i bygget hvor intervjuet skal være og om det finnes en heis der.

Dette er også noe du kan spørre om når en potensiell arbeidsgiver tar kontakt for å avtale tidspunkt for intervjuet. Å ta slike spørsmål muntlig, kan ofte føles vanskeligere hvis du ikke har nevnt noe om nedsatt funksjonsevne i søknaden. I noen tilfeller gjennomføres det telefonintervjuer før det fysiske intervjuet. Dersom du har talevansker grunnet CP-en, kan det være en fordel at diagnosen er nevnt allerede i søknaden. Da er den som intervjuer, forberedt på det før telefonsamtalen begynner.

Relevant erfaring

En annen årsak til at du ikke innkalles til jobbintervju, kan være at du mangler relevant erfaring. Unge med CP har i en del tilfeller ikke den samme arbeidserfaringen som jevnaldrende. Dette skyldes ofte at vi har måttet bruke energien på andre ting. Hverdagen med en CP-kropp kan være utfordrende. Flertallet har nok med å gjennomføre skole og eventuelle studier.

I jobbsøknader blir det da ekstra viktig å trekke frem sine sterke sider og annen relevant erfaring. Erfaring trenger ikke å være arbeidsrelatert. Den kan for eksempel være interessepolitisk eller politisk. Det at du engasjerer deg i foreningsarbeid, er gjerne et pluss.

Diagnosen kan gi uttelling

Potensielle arbeidsgivere vil kunne lese ut av CV-en og erfaringen til en søker hva slags bakgrunn vedkommende har. Er du veldig aktiv i CP-foreningen, er det nærliggende at du er pårørende til en som har CP eller at du har CP selv.

Hvis du klarer å skrive en jobbsøknad hvor du trekker inn diagnosen på en positiv måte, kan det kanskje gi uttelling hos eventuelle arbeidsgivere. Du har en diagnose, men på tross av diagnosen, har du erfaring og kompetanse. Hvis det som skrives om diagnosen og erfaringer knyttes direkte opp mot stillingen det søkes på, fremstår det heller ikke så tilfeldig når du nevner at du for eksempel har CP.

Det som er skrevet her, belyser fordeler og ulemper ved å nevne CP-en i forbindelse med en jobbsøknad. Hva den enkelte velger å gjøre, er selvfølgelig helt fritt og individuelt. I en del tilfeller ender de fleste kanskje opp med å gjøre begge deler. Du skriver noen søknader hvor CP-en nevnes og noen der diagnosen ikke nevnes i det hele tatt. Da vil du fort finne ut om responsen blir forskjellig. Det viktige er at du har tenkt igjennom hva du vil gjøre på forhånd, hvorfor du gjør det, og at du kan stå inne for det valget du tar.