Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Tolv historier om CP

Fotoutstillingen «Tolv historier om CP» åpnet på Verdens CP-dag onsdag 6. oktober 2021. Bildene ble utstilt på Rådhusplassen i Oslo i perioden 6.-20. oktober.

Utstillingen ble åpnet digitalt på CP-foreningens Facebookside. Sendingen kan du se her:

Prosjektet skal opplyse og rokke ved fordommer mot mennesker med cerebral parese. Målet er å gi mennesker med CP en visshet om at deres stemmer er relevante og betydningsfulle i samfunnsdebatten. Ved å fortelle sine historier viser prosjektets tolv deltakere vei for alle som kan identifisere seg med deres livssituasjon og budskap.

«Hva skulle du ønske at folk visste om CP?» spurte vi. Ut i fra dette spørsmålet har deltakerne formet hvilke budskap de ønsker å formidle. Alle er ulike, både i alder, kjønn, bosted og hvordan de opplever det å ha cerebral parese.

Tanken bak utstillingen er å vise variasjonen og mangfoldet i CP-diagnosen, og hvordan mennesker med cerebral parese ikke er en ensartet gruppe, men lever ulike liv. Utstillingen skal bidra til økt kunnskap om cerebral parese, og bryte fordommer.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Verdens CP-dag er en dag for å bevisstgjøre og kjempe for like rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelser – på alle samfunnsområder. Det er også en dag for å feire livene til alle som lever med cerebral parese. I år feirer vi med åpning av «Tolv historier om CP».

 

«Tolv historier om CP» i media

Her kan du lese alle tolv historiene: