Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Her finner du en oversikt over rettigheter knyttet til temaene TT, stønad til bil, arbeids- og utdanningsreiser. Oversikten skal oppdateres jevnlig.

Tilpasset transport (TT)

Dersom du ikke kan gjøre bruk av kollektivtransport, kan du ha rett til å få tilrettelagt transport (TT-kjøring).

Fylkeskommunen har ansvar for tilbudet. Hvordan ordningen praktiseres varierer fylkene imellom. I noen fylker innvilges et beløp per måned, mens det i andre fylker innvilges et bestemt antall turer i løpet av en måned eller ett år. Oftest er det kommunen som avgjør om du får benytte TT-kjøring.

Om du kan benytte vanlig taxi, kan du de fleste steder benytte samme system for å bestille taxi som andre kunder.

Benytter du elektrisk rullestol, og trenger spesialbil med en rampe for å kjøre inn, må du oppgi det ved bestilling av transport.

Noen kommuner stiller vilkår om at transport med spesialbil skal samordnes med andre, slik at du må planlegge turene dine på forhånd når også andre skal kjøre i samme bil.

Les mer om TT-kjøringen her.

Hvor får jeg hjelp?

Du søker til kommunen. Her kan du også få hjelp med søknaden.

Hvordan går jeg fram?

I søknaden må du gjøre klart hva som gjør at du ikke kan benytte kollektivtransport. Det kan være at transportmidlene ikke er tilgjengelige, eller at du bor slik til at det sjelden går buss eller tog.

Du må i tillegg vise hva du skal benytte transporten til, eksempelvis holde kontakt med venner og familie, delta i organiserte fritidsaktiviteter, gjøre bruk av kulturtilbud eller bryte en isolert tilværelse hjemme. 

Du må vedlegge dokumentasjon på behovet ditt fra lege eller annet helsepersonell.

Bilstønad

Hva har jeg krav på?

Dersom du ikke kan benytte offentlig transport kan du ha rett til stønad til bil. Det er to ordninger, personbil eller kassebil – gruppe 1 eller gruppe 2.

Tilskudd til bil er økonomisk behovsprøvd.

Tilskudd til gruppe 1

Bil innvilges bare dersom bil må benyttes i forbindelse med arbeid eller utdanning. Det gis inntil kroner 150 000 i tilskudd, avhengig av inntekt.

Gjelder søknaden transport for et barn med CP, er det inntekten til den av foreldrene som har høyest inntekt som legges til grunn. Dersom inntekten overstiger 6 G gis ikke tilskudd. 

Tilskudd til gruppe 2

Krever egenbetaling inntil kroner 150 000 avhengig av inntekten din. Dersom inntekten ikke overstiger 3G, kreves ingen egenbetaling. 

Dersom søknaden gjelder et barn med CP, er det inntekten til den av foreldrene som tjener mest som legges til grunn.

Får du stønad til bil, vil du også kunne få støtte til kjøreopplæring. Du kan også ha rett til grunnstønad til transport.

Selv om du ikke kan få støtte til å kjøpe bil, kan du få støtte til å tilpasse bilen og til spesialutstyr.

Hvor får jeg hjelp?

Du kan få hjelp hos regionalt bilsenter i NAV med å vurdere hva slags bil du kan bruke, og å søke om tilskudd. Her kan du få hjelp til å avklare om bilen du skal benytte trenger ombygging.

Les mer om oppfølgning og behandling av bilsaker her.

Hvordan går jeg fram?

Om du ikke allerede har førerkort, er det lurt å undersøke om du kan få førerkort. Habiliteringstjenesten kan hjelpe deg med det. Dersom du skal få støtte til førerkortopplæring, vil du som hovedregel ikke kunne begynne å øvelseskjøre før du er fylt 18 år.

I søknaden din må du begrunne hva som gjør at du ikke kan benytte offentlig transport.

Du må utforme søknaden din etter den ordningen du søker på: tilskudd til kjøp av bil eller spesialtilpasset kassebil. Du må redegjøre for hvorfor du kan bruke andre støtteordninger til transport. 

Arbeids- og utdanningsreiser

Hva har jeg krav på?

Dersom du er under utdanning eller i arbeid, og ikke kan benytte kollektivtransport kan du ha rett til å få dekket arbeids- og utdanningsreiser.

Hvor får jeg hjelp?

Du søker om arbeids- og utdanningsreiser hos NAV.

Hvordan går jeg fram?

Du må først avklare om du kan dekke transportbehovet ditt gjennom andre ordninger:

  • Stønad til bil og grunnstønad til transport gjennom NAV
  • Reiseutgifter via NAV
  • Skoletransport når du går i grunnskole eller er i videregående opplæring

Det lokale NAV-kontoret kan hjelpe deg med å avklare dette. Dersom du skal få innvilget arbeids- og utdanningsreiser må du i tillegg til søknaden legge ved dokumentasjon på transportbehovet ditt fra lege eller annet helsepersonell.

Les mer om arbeids- og utdanningsreiser her.