Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Her finner du en oversikt over rettigheter knyttet til temaet hjelpemidler. Oversikten skal oppdateres jevnlig.

Foto: HELLE GANNESTAD
Foto: HELLE GANNESTAD

Hjelpemidler

Hva har jeg rett på?

Du har rett til å få nødvendige hjelpemidler som kompenserer for eller reduserer praktiske problemer for den som har CP.

Her finner du oversikt over hjelpemidler.

Hjelpemidler får du på utlån fra hjelpemiddelsentralen, og de er gratis.

Det gis vanligvis ikke støtte til hjelpemidler som finnes i vanlig handel, men du kan få støtte til ekstrautstyr, eller til nødvendig tilpasning for å kunne ta hjelpemidlet i bruk.

I noen tilfeller kan du få to sett hjelpemidler, for å unngå merbelastningen med å frakte de mellom hjem og skole eller arbeidsplass.

Barn og unge under 26 år kan få hjelpemidler til trening og stimulering, for å opprettholde og bedre motorisk og kognitiv funksjonsevne.

Fra 1. juli 2014 ble ordningen med aktivitetshjelpemidler utvidet til også å gjelde voksne over 26 år. Mer om denne nye ordningen kan du lese om i ny forskrift til folketrygden.

Det er innført egenbetaling for aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år med 10 prosent av kjøpesummen og maksimalt kroner 4000.  

Hvor får jeg hjelp?

Du kan kontakte kommunen for å få vurdert behovet for hjelpemidler. Hjelpemiddelsentralen i NAV har spesialkunnskap om hjelpemidler. 

Hvis du er usikker på hva du trenger, kan du søke råd hos helsetjenesten i kommunen der du bor. Hos habiliteringstjenesten kan du også få veiledning.

Fritidshjelpemidler kan prøves ut ved helsesportsentrene i Valnesfjord og på Beitostølen helsesportsenter.

Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, kan du ta kontakt med skolen eller arbeidsgiver. 

Hvordan går jeg fram?

Du søker NAV om hjelpemidler, og du kan få hjelp med søknaden på det lokale NAV-kontoret.