Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Her finner du en oversikt over rettigheter knyttet til temaene sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), dagpenger, uføretrygd. Oversikten skal oppdateres jevnlig.

Hva har jeg rett på?

Dersom du blir sykmeldt, kan du ha rett til oppfølging og sykepenger i en periode.

Dersom sykepengeperioden er utløpt, og du fortsatt har behov for medisinsk behandling, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP) i en periode.

Dersom du har redusert arbeidsevne, men har en viss mulighet til å komme i arbeid, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger i en periode.  

Er du arbeidsledig, kan du ha rett til dagpenger.

Om du har reduserte muligheter for å forsørge deg selv gjennom lønnsarbeid, kan du ha rett til uføretrygd, helt eller gradert.

Hvor får jeg hjelp?

I sykmeldingsperioden har lege, arbeidsgiver og NAV et oppfølgingsansvar. Har du en arbeidsgiver, vil arbeidsgiver utbetale deg lønn i sykepengeperioden. Dersom du ikke har en arbeidsgiver, er det NAV som utbetaler deg sykepenger.

Trenger du inntektssikring mens du er i behandling eller prøver å komme i arbeid, kan du kontakte NAV.

Hvordan går jeg fram?

For å få sykmelding som gir rett til sykepenger, kan du kontakte fastlegen.

Du søker om AAP, dagpenger og uføretrygd til NAV. Du kan levere søknad elektronisk, ved å registrere deg på NAVs nettsider.