Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Høyere utdanning og voksenopplæring

Her finner du en oversikt over rettigheter knyttet til temaene høyere utdanning og voksenopplæring. Oversikten skal oppdateres jevnlig.

Høyere utdanning

Hva har jeg krav på?

Ingen har rett på høyere utdanning, men utdanningsinstitusjoner er forpliktet til å legge til rette for personer med funksjonsnedsettelser i den grad det er mulig.  Du kan få hjelp til både tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen. Du kan også få støtte til finansiering, både gjennom NAV og Lånekassen.

 

Hvor får jeg hjelp?

Det er den enkelte utdanningsinstitusjonen som har ansvaret for universell tilgjengelighet og tilrettelegging av studiehverdag og eksamen.

Hvordan går jeg fram?

Har du generell studiekompetanse fra videregående skole kan du søke om å få plass på høyere utdanning ved offentlige høgskoler og universiteter gjennom Samordnet opptak.

Private skoler og utdanningsinstitusjoner har andre ordninger og du finner informasjon på nettsidene deres.

Du kan få informasjon om tilgjengelighet og tilrettelegging ved den aktuelle utdanningsinstitusjon. 

Voksenopplæring

Hva har jeg krav på?

Alle voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for å kunne fullføre grunnskolen eller videregående skole, eller forbedre sine ferdigheter for å kvalifisere seg for videreutdanning eller et yrke.

Har du rett på voksenopplæring for voksne, kan du også ha rett på å få spesialundervisning.

Hvor får jeg hjelp?

Det er kommunen din som har ansvaret for å gi deg et tilbud.

Hvordan går jeg fram?

Dersom voksenopplæring er aktuelt for deg må du kontakte kommunen for å få mer informasjon.

Har du behov for spesialundervisning for å kunne nyttiggjøre deg voksenopplæring, søker du kommunen om å få tilpasset voksenopplæring.  

For å vurdere behovet, er det nødvendig med sakkyndigvurdering av PPT. I vedtaket du får skal det gå fram hva spesialundervisningen skal bestå i, og hvilken frist som gjelder for eventuelt å klage på vedtaket.