Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Her finner du en oversikt over rettigheter knyttet til temaet bolig. Oversikten skal oppdateres jevnlig.

Bolig

Hva har jeg krav på?

Kommunen plikt til å gi deg tak over hodet, men rett til permanent bolig er ikke lovfestet.

For de vanskeligstilte finnes det bestemmelser i både Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 og i loven om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 om at kommunen skal medvirke til å skaffe bolig.

Du kan søke kommunen om å få plass i tilrettelagt bolig eller bofellesskap, om du ikke er i stand til å skaffe deg egen bolig.

Kommunen prioriterer hvem boligene er egnet for, eksempelvis for personer som er utviklingshemmet eller fysisk funksjonshemmet. I bofellesskap er det ofte personalbase knyttet til boligen.

Har du lav inntekt og høye boligutgifter kan du ha rett på bostøtte. Bostøtte er en økonomisk støtteordning som både er praktisk og økonomisk behovsprøvd. Den administreres av Husbanken og kommunen i fellesskap.

Har du barn med CP, kan du få tilskudd til tilpasning av boligen. En annen mulighet er å søke om grunnlån til oppføring av ny bolig.

Det er også mulig å få tilskudd til hjelp fra profesjonelle til prosjektering og tilpasning av boligen

For deg som har CP, og trenger hjelp til å finansiere egen bolig, kan du søke startlån eller grunnlån via Husbanken.

Dersom du ikke kan skaffe toppfinansiering, kan du søke om tilskudd til etablering i egen bolig.

Hvor får jeg hjelp?

Har du boligspørsmål bør du kontakte boligkontoret i kommunen. Det er lurt å komme i dialog med kommunen så tidlig som mulig.

Husbanken kan gi utfyllende informasjon om tilskudd og låneordninger.

Hvordan går jeg fram?

Kommunen og Husbanken er rett instans for boligspørsmål, både når det gjelder økonomiske støtteordninger og tilrettelegging av bolig.