Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Kartlegging viser at 25 prosent av barn med CP har utydelig eller ingen tale.

Dette er tall som framkommer i det nasjonale CP-registeret, og som viser hvor stor andel barn som bør få tilbud om ASK.

Av barna med utydelig eller ingen tale, er det 37 prosent som bruker ASK. Av de som ikke bruker ASK, er det 21 prosent som benytter håndtegn eller gester. Det betyr at det fortsatt er 40 prosent som ikke har tilbud om ASK, og som burde ha det.

Vi kjenner ikke tallet blant voksne, men det er grunn til å tro at minst like stor andel burde fått tilbud om ASK.

Det er aldri for sent å begynne med ASK.