Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

I barnehagen er det barnehagelæreren som har ansvar for det sosiale miljøet og den generelle planen for barnehagen. Det er eier av barnehagen sitt ansvar å sørge for at de ansatte har kjennskap til og kompetanse om ASK.

Lovfestet rettighet

I merknadene til barnehageloven, står det at for å kunne gi et tilrettelagt tilbud som innfrir lovens krav, må barnehagen legge til rette for at barn som helt eller delvis mangler tale får bruke ASK i det ordinære barnehagetilbudet. Det heter også at tilrettelegging betyr, blant annet, at barn skal ha med seg og benytte de hjelpemidlene barnet trenger for å kommunisere.

Loven presiserer videre at spesialpedagogisk hjelp inkluderer nødvendig opplæring i å bruke det utstyret barnet trenger for å kommunisere, og opplæring i å kommunisere både med og uten utstyr. Kommunikasjon med alternative kommunikasjonsformer må læres, og barn med behov for ASK vil derfor vanligvis ha behov for spesialpedagogisk hjelp.

Personalet må kunne ASK

Det er helt avgjørende at personell i barnehagen lærer seg å bruke barnets språk.

Ved barnehagestart må leder i barnehagen vurdere om det skal settes inn ekstra tiltak, oppdatere seg på barnets rettigheter, etablere kontakt med medisinsk og pedagogisk støttemiljø, og aktivt ta i bruk fagveiledere og pedagogisk kompetanse internt og eksternt. ASK-kompetansen i barnehagen må kartlegges for å vurdere om det skal settes inn kompetansetiltak for personalet. Dette kan være ASK for språkutvikling hos barn og kurs i ASK-løsningen som barnet bruker.

Ansvarsområder hos barnehagets personell

Barnehagelærerens ansvar

Barnehagens og spesialpedagogens felles ansvar

Spesialpedagogens ansvar

Det sosiale miljøet og den generelle pedagogiske planen for barnehagen

 

Tilpasning av de sosiale aktivitetene

 

Sikre barnets aktivitet i en sosial sammenheng; hvordan kan for eksempel barna kommunisere med hverandre

Ha oversikt over utfordringene

 

Koordinere arbeidsmåter, tilnærminger og innhold

 

Sørge for samarbeid knyttet til felles mål

Ansvar for barnet; for eksempel utvikling av kommunikativ kompetanse

 

Tilpassing av ASK, samt arbeidsmåter for individuell læring og utvikling

 

Sikre at barnet utvikler ferdigheter, slik at det kan kommunisere med andre