Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Oslo og Akershus

Velkommen til fylkeslaget Oslo og Akershus. Vi er landets største fylkeslag i Cerebral Parese-foreningen med rundt 1200 medlemmer.

Informasjon om oss


Vi ønsker å være et fylkeslag for deg og din familie!

Vi i fylkeslaget Oslo og Akershus har faste aktiviteter og arrangementer rettet mot barn, ungdom og voksne gjennom hele året.

Vi ønsker alle velkommen til å delta!

Vi deltar også aktivt i mange forskjellige statlige og kommunale utvalg som kan bedre hverdagen for oss med CP. I disse utvalgene bidrar vi med viktig informasjon som brukere eller pårørende.

Kontaktinformasjon
Postadresse: Cerebral Parese-foreningen i Oslo og Akershus, Postboks 58
1471 Lørenskog
Epostadresse: post@cpoa.no
Det er bare å ta kontakt med oss om det er noe du/dere lurer på!


Faste aktiviteter


Her kan du lese om fylkeslagets faste aktiviteter


SVØMMING (I vannet for alle)
Målgruppe: Alle
Sted: Haukåsen skole, Doktor Dedichens vei 20, 0675 Oslo
Tid: Hver Lørdager frem til 9 desember ( fra kl 10 starter vi:)
Møt ferdig dusjet og klar til å gå i bassenget til følgende tider:
Sjøløvegruppa (3-6 år)              10:00-11:00
Delfingruppa (7-14 år)              11:00-12:00
Ungdom fra 14 år/Voksne          11:00-12:00

Beskrivelse: CP-foreningen i Oslo og Akershus har vært så heldige å få støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til svømmeopplæring. Gjennom Norges Svømmeforbund og Lambertseter Svømmeklubb har vi rekruttert to erfarne svømmeinstruktører, som også er kurset i svømmeopplæring for funksjonsnedsatte.
Kontaktperson: Linda Reinholdtsen; Epost: Linda_reinholdtsen@hotmail.com TLF: 92296307 ved spørsmål.

Det er ingen påmelding for de som ønsker bare å bade, men vis gjerne hensyn slik at dere ikke forstyrrer svømmeopplæringen.


CP-KLUBBEN

Målgruppe
: Ungdom med CP mellom 13-20 år.
Sted:
Ulike steder i Oslo og Akershus
Neste planlagte arrangement i 2023:

Beskrivelse: Treffene gir ungdommen en mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer. Noen ganger er treffene organisert med utgangspunkt i samtaler rundt temaer som ungdom er opptatt av, mens andre ganger møtes ungdommene for å gjøre felles aktiviteter og sosialt samvær. Bowling, kino og pizza er populære aktiviteter.
Kontaktperson: Kristin Sander Viken, kristinsander8@hotmail.com, 91743657


ÅPENT HUS

Målgruppe: Alle voksne med CP
Sted: CP- foreningens lokaler, Berg gård i Oslo
Treffpunkter i 2023: Andre onsdag i hver måned kl. 18-00 til 20.30
(Det er pause i juni, juli og august)
Kontaktperson: Inger Bille, billeinger@gmail.com


TREFF FOR VOKSNE MED LETT GRAD AV CP

Målgruppe:
Voksne over 25 år med lett grad av CP (grad 1 og 2)
Sted:
Ulike steder i Oslo-området.
Planlagte møter i 2023:
Beskrivelse: Vi ønsker å etablere en møteplass for dere med lett grad av CP og som bor i Oslo og Akershus og omkringliggende fylker. Planen er å få til en blanding av faglige treff og ulike aktiviteter, litt for en hver smak.
Kontaktperson: Kristin Benestad, kristin@cp.no


SENIORGRUPPE

Målgruppe: Voksne med CP over 45/50+
Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård
Tid: Det er for tiden ingen planlagte arrangement.


TEMAMØTER 2023:

Torsdag 09 November  hadde CPOA sin første temakveld om overgangen ungdom- voksen.
Charlotte Ramdahl og Gro Solbakken, begge spesialfysioterapeut med spesialisering i nevrologisk fysioterapi, snakket om overgangen mellom barne- og voksenhabiliteringen, med utgangspunkt i hvordan de gjør det på sykehuset Vestre Viken i Drammen. Etter bevertning var det NAV sin tur som stilte med mange kloke hoder. Det var så godt å møte et NAV som hver og en brant for sitt ansvarsområde. De ønsket å få ut kunnskap om det de jobbet med.
Vedlagt finnes presentasjonen til NAV og habiliteringen ber oss videreformidle nettsiden om habilitering. De skriver også: Ellers er det ofte nyttig å gjøre en oppsummering på hva som er gjort, og hva man tenker er viktige temaer for den enkelte personen i videre habiliteringsløp, i det man avslutter på barnehab. https://kursbygger.ihelse.net/?startcourseid=1753&tracking=

Klikk her for å last ned fremvisningen fra det temamøte -->

Mer informasjon finner om de enkelte arrangement finner du under i vår arrangementskalender

Arrangementer i Oslo og Akershus

Styret 2022/2023

Andre Berg

Leder

Kristin Sander Viken

Nestleder

Kari Tilrem Ørjavik

Kasserer og styremedlem

Camilla Mortensen

Styremedlem

Guro Randem Hensel

Styremedlem

Cecilie Høgden Mæle

Styremedlem

Trine Skjerstad Hansen

Styrmedlem

Janet Ohemeng

Varamedlem