Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Innkalling til årsmøte i Cerebral Parese Foreningen Trøndelag 2023

 

Ordinært årsmøte i Cp-foreningen Trøndelag avholdes ved Selsbakk skolen (kantinen) torsdag 23. mars 2023 klokken 19.00.

Dagsorden:

 1. Konstituering
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder(e)
 4. Valg av sekretær
 5. Valg av protokollunderskrivere
 6. Valg av andre møtefunksjonærer
 7. Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap
 8. Arbeidsprogram for kommende periode
 9. Saker fra styret og medlemmer
 10. Valg av fylkesstyre:
  1. Valg av leder
  2. Valg av styremedlemmer
  3. Valg av to varamedlemmer
 11. Valg av hyttekomite, Golia
 12. Valg av valgkomite:
 13. Leder
 14. Medlem(er)
 15. Valg av revisor
 16. Valg av styre, Stiftelsen Trondsletten

Styret møtes for konstituering når årsmøtet er slutt.

Medlemmer som ønsker saker behandlet på̊ årsmøtet må̊ oversende forslag til styret innen 16. mars 2023. Saker og revidert regnskap vil finnes under her 1 uke før årsmøtet. 

Enkel servering. Vi regner med å avslutte møtet kl. 20:30.

Påmelding innen 20. mars til leder.trondelag@cp.no

Saker til årsmøte:

Innkalling til årsmøtet 2023.docx

Årsplan 2023.xlsx

Budsjett 2023 for CP-foreningen Trøndelag.xls

Budsjett for Golia 2023.xls

Sak til årsmøte - endring av avbestillingsregler på Golia.docx

Sak til årsmøte - honorar til styret (3).docx

Sak til årsmøte - økning av leiepris Golia.docx

Valgkomiteens innstillinger valg 2023.docx

Valgkomiteens innstilling til Stiftelsen Trondsletten 2023.docx

Årsberetning 2022 Stiftelsen Trondsletten.pdf

Aktivitetsregnskap_komplett_2022.pdf

Uavhengig_revisors_beretning_2022_signert.pdf

 

Velkommen!

Hilsen Styret for Cp-foreningen Trøndelag