Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Velkommen til fylkesledersamlingen 2023.

Tid: Helgen 3.-5. november
Sted: Thon hotel Storo, Oslo
Målgruppe: Sentralstyret (inkludert vararepresentanter), fylkesledere og sekretariatet.

SAKSPAPIRER

Her kan du lese forslaget til sentralstyrets arbeidsplan for 2024

 

PRESENTASJONER FRA SAMLINGEN

Samlepresentasjon fra samlingen

Presentasjon NOU 2023: På høy tid 

Presentasjon Fundraising 2023 og 2024

 

PROGRAM

FREDAG

 

Kl. 19.00

Middag og sosialt samvær

LØRDAG

 

Kl. 09.00

Velkommen
v/Bente Heggø Olsen, styreleder.
Presentasjon av program og deltagere.

Kl. 09.30

Hva skjer interessepolitisk? 
- Status på interessepolitiske saker etter valgkamparbeidet i 2023 og arbeidet med statsbudsjettet for 2024
v/Kristin Benestad, rådgiver og Eva Buschmann,
generalsekretær.

- Ny stortingsmelding om BPA
- Ekspertutvalget og CRPD
- Barnekoordinatorordningen
- Økonomi og levekår
- Ny opplæringslov
- Habilitering i kommunene versus spesialiserte tjenester i helseforetakene.
- Boliger – hvilken politikk føres i kommunene? Eks Retten til å velge, assistanse uavhengig av boform, finansiering/bostøtte
- Tilrettelagt fritid

Spørsmål og diskusjon i plenum.

Kl. 11.00

Pause

Kl. 11.30

NOU 2023: På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter - En gjennomgang av de viktigste områdene som er relevant for oss.
v/Camilla Huggins Aase, Rådgiver i Norsk Handikapforbund og tidligere sekretariatsleder i Likestillings- og mangfolds utvalget.

Spørsmål og diskusjon i plenum.

Kl. 13.00

Lunsj

Kl. 14.00

Appell fra valgkomiteen
v/Nina Neby Hansen, leder av valgkomiteen.

Kl. 14.15

Hva skjer i nettverkene?
- Status nasjonalt og i fylkene
v/Kristin Benestad, Anita Hanken og Charlotte Åsland Larsen i sekretariatet og Sofie Jansen, leder i CPU.

Kl. 14.45

Pause

Kl. 15.00

Arbeidet med nye inntekter og fundraising
Vi legger fram status så langt og planer for 2024
v/ Gordon Johnsen, innsamlingsrådgiver.

Kl. 16.00

Pause

Kl. 16.15

Landsmøtet 2024 – hva skjer?
Arbeidsgrupper – rekruttering av medlemmer.
Innspill til saker – vedtekter, strategi og program.
v/ Eva Buschmann, generalsekretær.

Kl. 17.00

Avslutning for dagen

Kl. 19.00

Middag og sosialt samvær – sentralstyret er vertskap

SØNDAG

 

Kl. 09.00

Prosjekt podkast (C-podden)
Vi forteller litt om prosjektet
v/Anita Hanken, rådgiver og Charlotte Åsland Larsen, redaktør.

Kl. 09.30

Fylkeslagene i fokus
v/Eva Buschmann, generalsekretær.

Mulige temaer:
- Gode erfaringer og praksis
- Mer samarbeid på tvers av fylkene?
- Andre gode tiltak for å styrke fylkeslagene?
- Medlemstiltak nasjonalt vs. lokalt
- Fylkeslagenes oppgaver i vedtektene

Mulig oppgave:
Hva er det fylkeslaget har hatt størst suksess med i år? Hvilke oppgaver er dere gode på? Hvem av medlemsgruppen har dere best kontakt med? Hva drømmer dere om å oppnå i deres fylke?

Samtale i grupper eller i plenum

Kl. 11.00

Pause med utsjekk

Kl. 11.30

Sentralstyrets arbeidsplan for 2024
Presentasjon av sentralstyrets prioriteringer og i hovedsak innledninger på temaer som vi i mindre grad har vært innom tidligere på samlingen:

- Foreldreprosjektet v/ Marie Skramstad, organisasjonsrådgiver
- Sommerleir v/Eva Buschmann, generalsekretær
- CP-konferansen v/Helle Aasheim, rådgiver
- Informasjon og universell nettside v/Charlotte Åsland Larsen, redaktør
- Regnskap og nytt medlemsregister v/Ole Kristian Fagersand, økonomirådgiver.

Innspill fra fylkene
(Se forslaget til arbeidsplan over, under sakspapirer)

Kl. 12.30

Oppsummering og avslutning

Kl. 13.00

Lunsj og avreise

 

 

Meld deg på her