Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Fylkesavdelingen ble stiftet i 1957 og har i dag ca 600 medlemmer.

Bilde fra hytta vår Golia på Oppdal. Foto: CP-FORENINGEN TRØNDELAG

Det er styret i fylkesavdelingen samt andre ildsjeler i foreningen som er ansvarlig for alle aktiviteter og andre tilbud du som medlem kan delta på.

Styret i Trøndelag består av foreldre til barn med CP og voksne som selv har CP. Vi som sitter i styret gjør denne innsatsen på frivillig basis.

Ta kontakt med en av oss dersom du lurer på noe!

Som medlem i fylkesavdelingen i Trøndelag vil du tilbud om mange ulike aktiviteter, vi har mange tilbud! Informasjon om aktivitetene blir lagt ut på våre nettsider.

Følg dessuten alltid med på arrangementssidene - her finner du en oppdatert oversikt over alt som rører seg av smått og stort i fylkesavdelingen.

Vi informerer også om enkelte tilbud via post og/eller e-post. Send oss e-post-adressen din, det gjør det lettere både for deg og oss.

Hytta vår, Golia!

Vår fylkesavdeling eier en stor og fin hytte, Golia,  som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser. Hytten ligger nedenfor Hovden, med gangavstand fra sentrum i Oppdal.

Les mer om Golia her

Les mer om hyttetilbudet for resten av landet her.

Interessepolitisk arbeid i CP-foreningen lokalt og sentralt handler om å forsøke å påvirke offentlige myndigheter slik at tilbudet til mennesker med CP blir bedre i tråd med behovene. 

CP-foreningen Trøndelag er medlem av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Fylkesstyret har mulighet til å bringe saker inn til fylkesstyrene i FFO og delta på flere møter for å påvirke saker FFO skal jobbe med. FFO har også mange brukerrepresentanter  og vi i CP-foreningen Trøndelag er også representert. Vi videreformidler gjerne saker for våre medlemmer til de rette brukerutvalgene.

Du er hjertelig velkommen til å ta direkte kontakt med oss i styret hvis du ønsker mer informasjon, eller har saker du vil vi skal jobbe videre med. Har du lyst til å delta aktivt i foreningen hører vi gjerne i fra deg og forslag til aktiviteter tar vi også i mot.

Stiftelsen Trondsletten

Opprettet av Cerebral Pareseforeningen (CP-foreningen), avdeling Trøndelag,
17.12 2007.

Formål

Stiftelsens formål er å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende funksjonshemming, som er medlemmer av CP-foreningen Trøndelag ved

a) etablering og drift av egnete, tilrettelagte ferieboliger

b) bidrag i form av enkeltbevilgninger til tiltak som kan gi Stiftelsens målgruppe økt livskvalitet. Slike bevilgninger kan gis som støtte til enkeltindivider eller grupper, der det offentlige tilbud mangler eller er begrenset.

Søknadskjema her

Faste aktiviteter

SOMMERLEIR

Hver sommer arrangerer vi sommerleir for medlemmer fra 9 år og oppover på Golia, hytta vår på Oppdal. 

GRILLFEST

Hver høst arrangerer vi grillfest for alle medlemmer og deres familier.

KLATRING

Ca 2 ganger i året arrangerer vi klatredag i klatreparken høyt og lavt for medlemmer som kan benytte seg av det.

BARNEGRUPPA

Viktig at barn med CP får møte andre barn med lignende utfordringer. Også at søsken møter andre søsken. 

Barnetreff

Vi arrangerer barnetreff noen ganger i året. Vi møtes på ulike aktiviteter. Eksempel er bowling med pizza.

 

Sabeltanngym og CP super gym
Dette er et mestrings- og aktivitetstilbud for barn.
Lek og moro er i fokus og aktivitetene er tilrettelagt slik at barna kan oppleve mestring uansett funksjonsnivå. Det er 1. års fysioterapeuter ved NTNU som leder gymmen.

Dette er også en viktig møteplass for foreldre, fordi de får mulighet til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer med hverandre.

Sabeltanngym

• For hvem: Barn med CP mellom 3–8 år.
• Når: Tirsdager kl. 18.00–19.00 i både vårsemester og høstsemester.
• Følg med på nettsidene til Trøndelag når det er trening.
• Hvor: Nardo skole, Trondheim.

 

CP-super gym
• For hvem: Barn med CP mellom 9 og ca. 17 år.
• Når: Tirsdager 19.00–20.00 i både vårsemester og høstsemester.
• Følg med på nettsidene til Trøndelag på når det er trening.
• Hvor: Nardo skole, Trondheim.

 

Kontaktpersoner for barnegruppa er:

Elisabeth Alterskjær 2011kesa@gmail.com

Tonje Raavand Ovesen tro1986@hotmail.com                        Robert Johnsen e.r.i.johnsen@hotmail.com

Det arrangeres også julefest for denne gruppa og planlegging av familieweekend er på gang.

JULEFEST

Arrangeres for barne og ungdomsgruppa før jul.

Ulike samtale- og gruppetilbud

Foreldregrupper

Foreldregrupper er organiserte treff mellom foreldre til barn som har CP. Som oftest er de organisert som samtalegrupper, men felles aktiviteter kan også være utgangspunktet for treffene.

Treffene gir foreldrene mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer. Eksempler på samtaletemaer kan være ulike behandlingstilbud, skolesituasjon, avlastning- og støttemuligheter, fritidsaktiviteter, hjelpemidler og så videre.

CP-mums for mødre med barn under 20 år
• Når: Ca. seks ganger i året
• Hvor: Trondheim

Kontaktperson: Lise Løkkeberg, leder.trondelag@cp.no / 901 47 929

CP-mums for mødre med barn over 20 år
• Når: ca. seks ganger i året
• Hvor: Trondheim

Kontaktperson: Reidun Årdal, mor-rona@online.no / 995 52 769

Ungdomsgrupper

Ungdomsgruppene er organiserte treff mellom ungdom som har CP.

Treffene gir ungdommen en mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer.
Noen ganger er treffene organisert med utgangspunkt i samtaler rundt temaer som ungdom er opptatt av, mens andre ganger møtes ungdommene for å gjøre felles aktiviteter og sosialt samvær. Bowling, kino og pizza er populære aktiviteter.

Ungdomsgruppe
• Ulike aktiviteter som bowling, bilbanerace og kino. Aktivitetene avsluttes med noe å spise. Under aktivitetene og bespisningen deler ungdommene erfaringer og har sosialt samvær.
• For hvem: Ungdom med CP fra 13–18 år
• Når: Ca. fem ganger i året.
• Hvor: Ulike steder i Trondheim

Kontaktpersoner for ungdomsgruppa er:

Lise Løkkeberg, leder.trondelag@cp.no / 901 47 929

Hege Hoem Spjøtvold, hspjo71@gmail.com / 99645274

Denne gruppa har også en årlig weekendtur.

Voksengrupper/seniorgrupper
Voksengruppene er organiserte treff mellom voksne som har CP.
Noen ganger er treffene organisert som samtalegrupper, andre ganger med utgangspunkt i felles aktiviteter eller rene sosiale sammenkomster.

Treffene gir voksne med CP mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer. Eksempler på samtaletemaer kan være familie, samliv, arbeid, helse, livspåfyll og så videre.

Voksengruppe
• Ulike aktiviteter som kino, restaurantbesøk og bowling med sosialt samvær og erfaringsutveksling
• For hvem:  Voksne med CP 
• Når: Ca. fem ganger i året.
• Hvor: Ulike steder i Trondheim

Kontaktpersoner: Eva Ingunn Buseth, evaingunn@gmail.com / 938 56 684 og Lennart Sølsnes Røsten, lennart_rosten@hotmail.com / 481 91 417

Denne gruppa har også sommer- og juleavslutninger på Egon-tårnet.

Voksengruppa har også nyttårsfest hvert år og voksenweekend annen hvert år. Kontaktperson for dette er Lise Løkkeberg leder.trondelag@cp.no

Seniorgruppa er for medlemmer over 45 år. Ca 2 treff i året. Her møtes vi enten på restaurant eller på Trondsletten for felles hygge og erfaringsutveksling. Kontaktpersoner er Maiken Kvåle og Lise Løkkeberg leder.trondelag@cp.no

Kontakt oss

Lise Løkkeberg

Leder/nettansvarlig

Styremedlemmer

Hege Hoem Spjøtvold

Nestleder/Kasserer

Gry Beate Merket

Styremedlem

Elisabeth Alterskjær Kirknes

Styremedlem

Tonje Råvand Ovesen

Styremedlem

Robert Johnsen

Styremedlem

Ingunn Hugnes Lien

2.vara

Tor Olav Langjord

Styremedlem