Meny Gå til innhold

Velkommen til treff for voksne med lett grad av CP (over 25 år)

Tid: Onsdag den 7. desember kl. 18.00-20.00
Sted: 
CP- foreningens lokaler på Berg gård, Bergsalleen 21, 0854 Oslo
Målgruppe: 
Medlemmer med lett grad av CP over 25 år i Østlandsområdet.
Med lett grad av CP mener vi grad 1 og 2 basert på klassifiseringsverktøyet GMFCS og som har lite synlige eller ikke-synlige funksjonsnedsettelser.

Tema: Denne gangen blir det et interessepolitisk tema, og rådgiver Kristin Benestad, i CP-foreningen legger fram våre foreløpige tanker om politisk budskap fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2023.  

Hovedoverskriften vil være: Et bedre tjeneste- og oppfølgingstilbud i kommunene. Men dette kan innebære så mangt og vi vil veldig gjerne ha innspill fra dere om hva vi bør jobbe videre med? Hva mener dere er viktig å formidle politikerne?

Sosialt samvær: Vi vil også sette av god tid til erfaringsutveksling og bli bedre kjent. Det vil bli enkel servering.

Påmelding sendes til kristin@cp.no innen fredag den 2. desember.