Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Styret inviterer alle medlemmer i CP-foreningen til årsmøte

Tid: Mandag den 11. mars kl. 19.00
Sted: Enten fysisk på Ørskog Bilsenter sine lokaler i Ole Dreng-Vegen 18, Ørskog eller digitalt på Teams.

Fra CP-foreningen nasjonalt deltar generalsekretær Eva Buschmann. Hun vil orientere oss om CP-foreningens arbeid.

Praktisk informasjon

Påmelding: Send påmelding på epost til: fdyrkorn@online.no  
Husk å oppgi om det er matallergier, og hvor mange som kommer. Det koster ikke noe å delta på årsmøtet. Vi byr på en enkel servering og hyggelig samvær. Møtelokalet er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Det er også mulig å delta digitalt. Du får da tilsendt møtelenke til teamsmøte.

Du kan melde inn saker til årsmøtet minst to uker før årsmøtet, til styreleder Frode Dyrkorn: fdyrkorn@online.no    

Vi trenger å få kontakt med flere som kan bidra i fylkeslagets arbeid! Ta gjerne kontakt hvis du kjenner noen eller selv ønsker å være tillitsvalgt eller bidra som frivillig!

Sakspapirer

Innkalling
Årsberetning for 2023
Arbeidsplan for 2024
Budsjett for 2024