Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i CP-foreningen i Buskerud

Sted: Quality hotel Riverside, i nærheten av jernbanestasjonen i Drammen
Tid: Onsdag den 29. mars. Selve årsmøtet starter kl. 19.00, men alle inviteres til middag først kl. 17.00

Påmelding til møtet innen 10. mars, til Øyvind Bråthen: oyvind.brathen@ebnett.no

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende innen minst to uke før årsmøtet, innen 13. mars.    

Sakspapirer vil bli fortløpende bli tilgjengelige her:
Innkalling
Årsberetning for 2022 (ikke signert av styret)
Årsregnskap for 2022 (signert av styret)
Revisjonsberetning
Styrets vurdering av økonomien
Arbeidsplan for 2023
Budsjett for 2023
Forslag fra styret
Valgkomiteens innstilling

Vennlig hilsen
styret