Hopp til hovedmeny Hopp til innhold

Fylkesavdelingen i Rogaland ble stiftet i 1990 og har i overkant av 433 medlemmer.

Det er styret i fylkesavdelingen i Rogaland som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud du som medlem kan delta på. Styret i Rogaland består av foreldre til barn med CP.

Ta kontakt med en av oss dersom du lurer på noe!

Vi som sitter i styret gjør denne innsatsen på frivillig basis. For at fylkesavdelingen i Rogaland skal kunne lage arrangementer og aktiviteter som medlemmene har utbytte av, er vi avhengige av at du som medlem både gir innspill og tilbakemeldinger til oss. Kanskje du også kan tenke deg å bidra i arbeidet vi gjør?

Hver fylkesavdeling i CP-foreningen har sin egenart og foreningen har et variert tilbud til medlemmene hele landet under ett. Aktivitetene varierer alt ettersom hvilket fylke du hører til. Som medlem i fylkesavdelingen i Rogaland får du brev per post eller e-post om ulike arrangement. Informasjon om tilbud legges også ut på vår facebook side: Cerebral Parese-foreningen i Rogaland. 

De mest populære tilbudene for medlemmer i Rogaland har de siste årene vært familiehelg i Kristiansand dyrepark, jul i kongeparken, sosial dag med grilling på Soma gård, bowling, bading i Austrått svømmehall, kino med ungdomsgruppa, sosialt treff med CP-mums og voksengruppa.

Følg dessuten alltid med på arrangementskalenderen nederst på siden eller Cerebral Parese-foreningen i Rogaland på facebook - her finner du en oppdatert oversikt over alt som rører seg av smått og stort i fylkesavdelingen.

Interessepolitisk arbeid i CP-foreningen lokalt og sentralt handler om å forsøke å påvirke offentlige myndigheter slik at tilbudet til mennesker med CP blir bedre. Muligheten til å påvirke CP-foreningens arbeid og prioriteringer er stor i fylkesavdelingen dersom du er aktiv.

Faste aktiviteter

Ulike samtale- og gruppetilbud

Foreldregrupper

Foreldregrupper er organiserte treff mellom foreldre til barn som har CP. Som oftest er de organisert som samtalegrupper, men felles aktiviteter kan også være utgangspunktet for treffene.

Treffene gir foreldrene mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer. Eksempler på samtaletemaer kan være ulike behandlingstilbud, skolesituasjon, avlastning- og støttemuligheter, fritidsaktiviteter, hjelpemidler og så videre.

CP-mums
• For hvem: Mødre til barn med CP
• Når: Hver måned
• Hvor: Sandnes/Stavanger området

Her trenger vi en ny person som kan ta ansvar for å sette opp datoer for treff. Meld deg til en i styret dersom du ønsker å ha ansvaret. 

Ungdomsgruppe/unge voksne

Dette er organiserte treff mellom ungdom og unge voksne som har CP.

Treffene gir en mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer.
Noen ganger er treffene organisert med utgangspunkt i samtaler rundt temaer som de er opptatt av, mens andre ganger møtes de for å gjøre felles aktiviteter og sosialt samvær. Bowling, kino og pizza er populære aktiviteter.

Ungdomsgruppe/unge voksne
• Kino og Pizza, sosialt samvær og erfaringsutveksling
• For hvem: Ungdommer/unge voksne med CP mellom 10 og 26 år
• Når: Hver måned
• Hvor: I Sandnes eller Stavanger

Kontaktperson: Cathrine Weiseth, caty-h@online.no / 905 40 136

Voksengrupper/seniorgrupper

Voksengruppene er organiserte treff mellom voksne som har CP.
Noen ganger er treffene organisert som samtalegrupper, andre ganger med utgangspunkt i felles aktiviteter eller rene sosiale sammenkomster.

Treffene gir voksne med CP mulighet til å møte andre som er i samme situasjon og dele erfaringer, gleder og bekymringer. Eksempler på samtaletemaer kan være familie, samliv, arbeid, helse, livspåfyll og så videre.

Voksengruppe
• For hvem: Voksne med CP
• Når: Cirka en gang i måneden
• Hvor: Gandsfjord seniorsenter, Sandnes

Vi søker fortsatt etter noen til å lede voksengruppen. Ta kontakt med en av oss i styret dersom du kunne tenke deg å lede den. 

Badetilbud

• For hvem: Alle medlemmer i CP-foreningen, både voksne og barn

• Når: Hver onsdag kl 17:30-19:00 (følger skoleruten)

• Hvor: Austrått svømmehall - Iglemyrveien 3, 4325 Sandnes

Bli gjerne medlem av Facebookgruppen: CP-foreningens badetilbud i Austrått svømmehall. 

Arrangementer i Rogaland

Kontakt oss

Irene Hovland

Fylkesleder

Styremedlemmer

Monica Fjeldheim

Kasserer

Ingunn Hognestad

Sekretær

Vilde Kristiansen

Styremedlem

Dijana Jajevski

Styremedlem

Ørjan Hjelmervik

Varamedlem

Christoffer Kongshaug

Varamedlem