Meny Gå til innhold
04 mars

Årsmøte 2020

Hvor: Hvidtgården i Sandefjord Når: (3 timer)

Cerebral Parese-foreningen Vestfold har årsmøte Whitgården, Storgata 25, 3210 Sandefjord Innledningsvis vil vi legge til rette for en diskusjon om regionreform og eventuell sammenslåing Vestfold/Telemark. Dette vil være en sak på landsmøte i april 2020.

Saksliste:
Åpning ved leder: Ingrid
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av dirigent
Valg av sekretær
Valg av protokollunderskrivere
(Valg av tellekorps)
Godkjenne årsberetning og revidert budsjett
Budsjett for inneværende år
Arbeidsprogram for kommende periode og Årsberetning 2020
Innkomne saker
Valg av styre
(Leder velges for 1 år)
(Styre konstituerer seg selv på første styremøte etter valget)
Valg av valgkomite
Valg av delegater til Landsmøte 2020.  24.04.-26.04. Lillestrøm
Valg av revisor: BDO

Saker til årsmøtet må være styre i hende senest 24.02.   
Påmelding mat senest 24.02.  Gi beskjed angående allergier.
Årsberetning og revidert regnskap legges frem på årsmøtet.
Medlemmer ønskes hjertelig velkomne!
For styret:
Ingrid Lang       Mobil 913 96 317     e-post: i.lang@online.no